logo

Návrh ČTÚ k realizaci přenositelnosti telefonních čísel

Český telekomunikační úřad vyhlašuje veřejnou konzultaci technických a organizačních podmínek pro přenositelnost telefonních čísel a zásad pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel. Připomínky lze podávat do jednoho měsíce od data zveřejnění.

Český telekomunikační úřad vyhlašuje veřejnou konzultaci návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2012-Y, jímž se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a s nimi související zásady pro účtování ceny mezi podnikateli.

ČTÚ zpracoval návrh Opatření s důrazem na vytváření předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu. Návrh mimo jiné zkracuje lhůtu na přenesení telefonního čísla na čtyři pracovní dny od uplatnění požadavku u přejímajícího operátora či poskytovatele služby. Doba přerušení služby by přitom neměla přesáhnout tři hodiny.

Úřad přistoupil ke změně Opatření v souladu s příslušnými paragrafy novely zákona o elektronických komunikacích č. 468/2011 Sb., kterou dochází k transpozici revidovaného znění evropského regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací do českého právního řádu

Konkrétně se jedná o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnici 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25.11. 2009, kterou se mění dříve přijaté související směrnice. Návrh opatření rovněž implementuje i příslušnou novou terminologii použitou v evropských směrnicích.

Další články k tématům - telefonie - zákon

Článek ze dne 18. září 2012 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace bude pokračovat i po Novém roce

Návrh analýzy relevantního trhu č. 8 k veřejné konzultaci

Cenová kalkulačka mobilní telefonie Tarifon.cz s akreditací ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za listopad 2012

RC modely a hračky s dálkovým ovládáním mohou být provozovány jen na vyhrazených kmitočtech

EK připomínkuje návrh nových velkoobchodních cen terminačních poplatků

Broadband čtvrté generace: aukce kmitočtů stále probíhá

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za říjen 2012

Vývoj cen za volání a internet sleduje barometr ČTÚ

ČTÚ zkracuje lhůty přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory

DIMCO čelí trestnímu oznámení ČTÚ za nevyžádané placené prémiové SMS

Vývoj trhu elektronických komunikací v České republice

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za září 2012

Všichni zájemci o broadband čtvrté generace splnily podmínky pro účast v aukci

ČTÚ mění termín ověření dopadů provozu LTE sítě na příjem digitální televize

ČTÚ navrhuje další snížení terminačních poplatků

Návrh ČTÚ k realizaci přenositelnosti telefonních čísel

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za srpen 2012

Kmitočty pro broadband čtvrté generace chtějí čtyři zájemci

ČTÚ uzavírá monitoring přechodu na digitální televizní vysílání

ČTÚ ověřuje dopady provozu LTE sítě na příjem digitální televize

116000: Horká linka pro případy pohřešovaných dětí

Poplatky Skylink: další správní řízení s provozovatelem sateliní televize M77 Group

Další postup ČTÚ při analýze relevantního trhu č. 5

D-Book: aktualizace doporučení technické specifikace digitálních přijímačů a zařízení

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červenec 2012

Info ČTÚ o postupu šetření servisního poplatku za satelitní televizní služby Skylink a CSlink

BEREC podporuje přístup ČTÚ k analýze relevantního trhu č. 5

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2012

ČTÚ vyhlásil aukci volných kmitočtů

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

ČTÚ snižuje velkoobchodní ceny za ukončení volání v mobilních sítích

Servisní poplatek za satelitní televizní služby Skylink a CSlink prošetřuje ČTÚ

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů oznámí ČTÚ koncem června

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2012

Společný postup RRTV a ČTÚ při výkonu sdílené působnosti

Workshop ČTÚ k přípravě prováděcích předpisů k poštovním službám

Interaktivní elektronické formuláře ČTÚ zrychlí komunikaci s občany

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2012

Veřejná konzultace k využívání rádiových kmitočtů a provozování zařízení v pásmu 10 GHz

Výzva předsedy Rady ČTÚ poskytovatelům mobilních služeb ve věci ochrany spotřebitelů

Text výzvy předsedy Rady ČTÚ generálním ředitelům mobilních operátorů v ČR k úpravě VOP

Budoucnost rozvoje zemského TV vysílání ve standardu DVB-T2

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2011

Monitoring komerčního poskytování dílčích služeb univerzální služby za rok 2011

Používání jednacího jazyka pro jednání s ČTÚ je nezbytné

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2012

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce kmitočtů digitální dividendy

Rada ČTÚ schválila stanovení nového relevantního trhu č. 8

Stanovisko ČTÚ ke studii Informačního institutu

Nabídka zaměstnání