logo Český telekomunikační úřad

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Výsledky analýzy stovek tisíc provedených měření poskytují zásadní poznatky co se týče trendů a predikce vývoje obecné kvality služeb. Měřicí nástroj NetTest je v provozu od září 2021 a pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR.

Český telekomunikační úřad provozuje za účelem monitoringu rychlosti a kvality datových služeb v mobilních a pevných sítích Měřicí systém elektronických komunikací, jehož nedílnou součástí je měřicí nástroj NetTest, sloužící (nejen) laické veřejnosti pro kontrolu kvality poskytované služby přístupu k internetu.

Nástroj NetTest přináší široké veřejnosti možnost nejen jednorázově nebo opakovaně otestovat kvalitu svého internetového připojení, ale i možnost certifikovaného procesu měření, které je vhodné využít zejména tehdy, pokud skutečně dosahovaná rychlost ve směru stahování (download) nebo ve směru vkládání (upload) poskytované služby neodpovídá smluvně definovaným rychlostem.

Internet v ČR:

Jak klesá výkon služby během dne

Analýza změny průměrné naměřené rychlosti v závislosti na denní době ukázala rozptyl hodnot (neboli pokles výkonu služby přístupu k internetu v pevném místě) okolo 40 % a v posledních dvou sledovaných čtvrtletích i výrazně pod 40 % (36,66 % v prvním čtvrtletí roku 2023).

Rychlost většinou nejvíce klesá mezi osmou a desátou hodinou večerní.

Tento rozptyl hodnot při srovnání s definicí běžně dostupné rychlosti u služeb přístupu k internetu poskytovaných v pevném místě je v souladu s podmínkou, kterou stanovilo VOS1 s účinností od 1. 1. 2021, a to sice, aby běžně dostupná rychlost, od které se odvíjí vznik velkých odchylek, odpovídala alespoň 60 % inzerované rychlosti.

Dalším důležitým poznatkem je nárůst průměrné naměřené rychlosti přístupu k internetu v pevném místě v 1Q/2023 a následně i 2Q/2023, kdy průměrná rychlost dosahovala ve směru download hodnoty 83,35 Mb/s, potažmo 88,36 Mb/s, což značí stále se zvyšující kvalitu poskytovaných služeb přístupu k internetu v pevném místě v České republice.

V rámci predikce vývoje průměrné rychlosti (download) pro další období lze očekávat tendenci růstu kvality poskytovaných služeb i s ohledem na dotační program z roku 2022 pro vybudování sítí s velmi vysokou kapacitou (VHCN).

Tyto sítě umožní koncovým uživatelům spolehlivé připojení k internetu o rychlostech nejméně 1000 Mb/s ve směru download a 200 Mb/s ve směru upload se zvláštním zaměřením na venkovské oblasti, kde existuje jen malá komerční motivace k zavádění takových sítí.

Podíl vyšších rychlostí roste

Největší procentuální zastoupení v rámci naměřených výsledků má v současné době rychlostní kategorie 30 až 100 Mb/s. Ve 4Q/2022 a 1Q/2023 došlo rovněž k nepatrnému nárůstu výkonu služeb v nejvyšších kategoriích 100 - 300 Mb/s a 300 - 1000 Mb/s.

Tento trend změn můžeme rovněž označit také bezpochyby jako zvýšení kvality služeb přístupu k internetu v pevném místě v České republice.

Další články k tématům - analýza - download - internet - měření - NetTest - upload - VHCN

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 1. srpna 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Pětičlená Rada ČTÚ je opět kompletní

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Nabídka zaměstnání