logo Český telekomunikační úřad

Nevyžádané marketingové hovory

Zvýšené množství stížností spotřebitelů poukazuje na to, že byli vystaveni telefonickým obchodním nabídkám, přestože uvedli v účastnickém telefonním seznamu, že si nepřejí být kontaktováni za účelem marketingu.

Bližším šetřením však ČTÚ v několika případech zjistil, že spotřebitelé neměli svá telefonní čísla uvedena ve veřejném účastnickém seznamu, což je jeden z předpokladů, které musejí být naplněny, aby ČTÚ mohl dané jednání kvalifikovat jako přestupek ve smyslu příslušných ustanovení zákona o elektronických komunikacích.

Z pohledu tohoto zákona totiž nepostačuje, pokud spotřebitel sdělí volajícímu, že si již nepřeje být dále kontaktován za účelem marketingu.

Volající si sice vedou své vlastní seznamy, které ale nelze považovat za veřejný účastnický seznam ve smyslu zákona o elektronických komunikacích. Uvedení jen v seznamu konkrétního volajícího nezakládá tímto zákonem upravený zákaz kontaktování za účelem marketingu.

Bude-li spotřebitel kontaktovat pouze volajícího, který mu telefonicky činí nevyžádané obchodní nabídky, nejspíše vůči němu uplatní svá práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známějšího pod zkratkou GDPR.

Nařízení totiž vychází z toho, že každý svobodně rozhoduje, co s jeho osobními údaji bude.

O jaká práva se jedná:

Pokud spotřebitel chce, aby nadále nebyl vůbec telefonicky kontaktován s nevyžádanými obchodními nabídkami, měl by se obrátit na svého poskytovatele telefonních služeb a vůči němu vznést žádost o uvedení svého telefonního čísla (a dalších osobních údajů) s vyznačením zákazu marketingu do veřejného účastnického seznamu.

Poskytovatel pak zajistí předání těchto údajů subjektu, jenž takový seznam vydává. Tyto informace je obvykle možné uvést již při samotném uzavření smlouvy s poskytovatelem. Jakékoliv změny údajů zaznamenaných ve veřejném seznamu účastníků jsou vždy bezplatné.

Byť zákon o elektronických komunikacích neomezuje počet veřejných účastnických seznamů, nejčastěji se lze setkat s tím, který je provozován společností Conectart s.r.o., a je veřejně dostupný na webu Nonstop linky 1188.

Ne všichni poskytovatelé služeb však mají s provozovatelem tohoto seznamu uzavřenou smlouvu o předávání údajů o účastnících pro účely vedení veřejného seznamu - např. společnost Vodafone Czech Republic a.s.

V současné době parlament projednává novelu zákona o elektronických komunikacích. Pokud bude novela zákona schválena, tak se spotřebitelé brzy dočkají v této oblasti podstatné změny.

Nově bude požadován výslovný souhlas účastníka s tím, aby by mohl být kontaktován za účelem marketingu.

Pokud nebude v účastnickém seznamu jeho souhlas uveden, pak se bude mít za to, že si takový marketingový kontakt nepřeje.

To se samozřejmě nebude týkat situací, kdy jej kontaktuje lékař, poskytovatel služeb, prodejce zboží a další, kteří mají možnost volání svým klientům ošetřenou v rámci pravidel ochrany osobních údajů, a to souhlasem klienta, oprávněným zájmem společnosti nebo nějakým zákonným důvodem.

Důvodem takové změny je, že marketingová volání jsou (nejen) spotřebiteli vnímána jednoznačně jako obtěžující a představují pro ně větší zásah do soukromí než obchodní sdělení zasílaná elektronicky - e-mail či SMS.

Telefonní hovor vyžaduje bezprostřední reakci v podobě přijetí nebo odmítnutí, a to právě na rozdíl od e-mailu či SMS, na které může jejich adresát reagovat v čase podle svého vlastního rozhodnutí nebo je zcela ignorovat.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 22. července 2021

Další články od Český telekomunikační úřad

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Nabídka zaměstnání