logo

Nevyžádané marketingové hovory

Zvýšené množství stížností spotřebitelů poukazuje na to, že byli vystaveni telefonickým obchodním nabídkám, přestože uvedli v účastnickém telefonním seznamu, že si nepřejí být kontaktováni za účelem marketingu.

Bližším šetřením však ČTÚ v několika případech zjistil, že spotřebitelé neměli svá telefonní čísla uvedena ve veřejném účastnickém seznamu, což je jeden z předpokladů, které musejí být naplněny, aby ČTÚ mohl dané jednání kvalifikovat jako přestupek ve smyslu příslušných ustanovení zákona o elektronických komunikacích.

Z pohledu tohoto zákona totiž nepostačuje, pokud spotřebitel sdělí volajícímu, že si již nepřeje být dále kontaktován za účelem marketingu.

Volající si sice vedou své vlastní seznamy, které ale nelze považovat za veřejný účastnický seznam ve smyslu zákona o elektronických komunikacích. Uvedení jen v seznamu konkrétního volajícího nezakládá tímto zákonem upravený zákaz kontaktování za účelem marketingu.

Bude-li spotřebitel kontaktovat pouze volajícího, který mu telefonicky činí nevyžádané obchodní nabídky, nejspíše vůči němu uplatní svá práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známějšího pod zkratkou GDPR.

Nařízení totiž vychází z toho, že každý svobodně rozhoduje, co s jeho osobními údaji bude.

O jaká práva se jedná:

Pokud spotřebitel chce, aby nadále nebyl vůbec telefonicky kontaktován s nevyžádanými obchodními nabídkami, měl by se obrátit na svého poskytovatele telefonních služeb a vůči němu vznést žádost o uvedení svého telefonního čísla (a dalších osobních údajů) s vyznačením zákazu marketingu do veřejného účastnického seznamu.

Poskytovatel pak zajistí předání těchto údajů subjektu, jenž takový seznam vydává. Tyto informace je obvykle možné uvést již při samotném uzavření smlouvy s poskytovatelem. Jakékoliv změny údajů zaznamenaných ve veřejném seznamu účastníků jsou vždy bezplatné.

Byť zákon o elektronických komunikacích neomezuje počet veřejných účastnických seznamů, nejčastěji se lze setkat s tím, který je provozován společností Conectart s.r.o., a je veřejně dostupný na webu Nonstop linky 1188.

Ne všichni poskytovatelé služeb však mají s provozovatelem tohoto seznamu uzavřenou smlouvu o předávání údajů o účastnících pro účely vedení veřejného seznamu - např. společnost Vodafone Czech Republic a.s.

V současné době parlament projednává novelu zákona o elektronických komunikacích. Pokud bude novela zákona schválena, tak se spotřebitelé brzy dočkají v této oblasti podstatné změny.

Nově bude požadován výslovný souhlas účastníka s tím, aby by mohl být kontaktován za účelem marketingu.

Pokud nebude v účastnickém seznamu jeho souhlas uveden, pak se bude mít za to, že si takový marketingový kontakt nepřeje.

To se samozřejmě nebude týkat situací, kdy jej kontaktuje lékař, poskytovatel služeb, prodejce zboží a další, kteří mají možnost volání svým klientům ošetřenou v rámci pravidel ochrany osobních údajů, a to souhlasem klienta, oprávněným zájmem společnosti nebo nějakým zákonným důvodem.

Důvodem takové změny je, že marketingová volání jsou (nejen) spotřebiteli vnímána jednoznačně jako obtěžující a představují pro ně větší zásah do soukromí než obchodní sdělení zasílaná elektronicky - e-mail či SMS.

Telefonní hovor vyžaduje bezprostřední reakci v podobě přijetí nebo odmítnutí, a to právě na rozdíl od e-mailu či SMS, na které může jejich adresát reagovat v čase podle svého vlastního rozhodnutí nebo je zcela ignorovat.

Článek ze dne 22. července 2021 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Nabídka zaměstnání