logo Český telekomunikační úřad

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

ČTÚ poměrně často řeší dotazy týkající se skutečnosti, zda se určitá právní úprava vztahuje pouze na účastníky - spotřebitele, nebo taktéž na účastníky, kteří jsou podnikatelskými subjekty. Odpověď vždy záleží na konkrétním případě, protože v některých oblastech existují odlišnosti.

Právo bezplatně si ponechat číslo nezávisle na poskytovateli služby se však vztahuje na kteréhokoliv účastníka, včetně podnikatelských subjektů.

Český telekomunikační úřad obdržel dotaz, zda se zákonná úprava přenositelnosti telefonních čísel, která umožňuje, aby si účastníci, kteří o to požádají, mohli bez jakéhokoliv účtovaného poplatku ponechat v případě odchodu k jinému poskytovateli své číslo, vztahuje výlučně na spotřebitele či taktéž na účastníky, kteří jsou podnikatelskými subjekty.

Pro zajímavost k tomuto ČTÚ nejprve ve stručnosti uvádí, že výslovné zakotvení bezplatnosti přenosu telefonního čísla bylo provedeno novelou zákona o elektronických komunikacích (zákonem č. 311/2019 Sb.), jež nabyla účinnosti ke dni 1. 4. 2020.

Ta mimo jiné značně zjednodušila celý proces přenositelnosti a v zásadě zapověděla od uvedeného období účtovat jakoukoliv úhradu za samotný přenos telefonního čísla k jinému poskytovateli.

Poskytovatel však může účtovat jinou úhradu související s ukončením smlouvy a zde už může dojít k odlišnostem, viz informační box.

K samotné otázce směřující na adresáty této právní úpravy pak ČTÚ pro snazší objasnění uvádí plné znění předmětného zákonného ustanovení.

Dle aktuálně platného ustanovení § 34 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích je podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinen zajistit, aby každý účastník, který o to požádá, si mohl bezplatně ponechat své číslo, popřípadě čísla, z rozsahu číslovacího plánu, nezávisle na podnikateli, který službu poskytuje, v případě geografických čísel na určeném území a v případě negeografických čísel kdekoli na území státu.

Označení účastník se dle definice vymezené v zákoně o elektronických komunikacích vztahuje na každého, kdo uzavřel s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací smlouvu o poskytování těchto služeb, tedy v tomto konkrétním případě je zcela lhostejné, zda jím je spotřebitel či podnikatelský subjekt.

V případě jakýchkoliv souvisejících dotazů či podnětů na výše popsané téma se neváhejte na ČTÚ kdykoliv obrátit.

UKONČENÍ SMLOUVY

Pro spotřebitele či podnikající fyzické osoby

Smlouvu bez závazku je možno bez sankcí vypovědět kdykoliv.

U smlouvy se závazkem záleží na tom, kdy je ukončena. Pokud je to do třech měsíců od jejího uzavření, může stávající operátor požadovat pět procent úhrad, zbývajících do konce trvání smlouvy. Trvá-li smlouva déle než tři měsíce, spotřebitel (či podnikající fyzická osoba) za ukončení smlouvy neplatí.

Uhradit však spotřebitel musí případná koncová zařízení, která byla poskytnuta za zvýhodněných podmínek - např. mobilní telefon či modem.

Pro právnické osoby

Zde platí, že v této otázce záleží na individuálních podmínkách, sjednaných ve smlouvě.

Další články k tématům - operátor - podnikatel - přenositelnost čísla - smlouva - spotřebitel - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pátek 27. října 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Pětičlená Rada ČTÚ je opět kompletní

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Nabídka zaměstnání