logo Český telekomunikační úřad

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Poslanecká sněmovna podpořila v prvním čtení návrh novely občanského soudního řádu, který se mimo jiné dotkne asi nejvíce specializovaných orgánů, realizujících mimosoudní řešení sporů - ČTÚ, ERÚ, finanční arbitr apod.

Návrh poslanců Patrika Nachera, Heleny Válkové, Roberta Králíčka, Jaroslava Bžocha, Kamala Farhana, Marka Nováka, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, posiluje postavení orgánů moci výkonné, orgánů územního samosprávného celku, orgánů zájmové nebo profesní samosprávy, popřípadě smírčího orgánu zřízeného podle zvláštního právního předpisu, které souhrnně označuje jako správní orgány, v rámci procesu tzv. žalob podle části páté o.s.ř. (řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem).

Dnes tyto orgány v případném soudním řízení navazujícím na jimi vydaná rozhodnutí nemají v podstatě žádné procesní postavení a tedy ani odpovídající procesní práva a povinnosti, což zhoršuje situaci spotřebitele, který si většinou nemůže dovolit tak kvalitní advokátní služby jako obchodník s vysokým kapitálem.

Nově by tak tyto orgány v řízení podle části páté o.s.ř. musel soud vyzvat, aby sdělily, zda v řízení uplatní svá oprávnění. Zmíněné orgány by se pak mohly vyjádřit k žalobě, zúčastnit se jednání, žádat o slovo či nahlížet do spisu - tedy aktivně v řízení před soudem vystupovat a obhajovat své předešlé závěry.

Soud by se musel zejména v případě nahrazení jejich rozhodnutí v odůvodnění rozsudku vypořádat s důvody, které jej ke změně závěrů učiněných správním orgánem vedly.

Správní orgány by také na rozdíl od současné situace obdržely rozsudek soudu, což jim umožní efektivní zpětnou vazbu na jejich rozhodovací činnost.

Návrh novely zákona byl předložen sněmovně 18. 11. 2021, první čtení proběhlo 14. 10. 2022 na 41. schůzi PSP.

Účinnost zákona je navrhována k 1. 7. 2023.

Další články k tématům - PSP - spory - zákon - žaloba

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 1. prosince 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Nabídka zaměstnání