logo Český telekomunikační úřad

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Poslanecká sněmovna podpořila v prvním čtení návrh novely občanského soudního řádu, který se mimo jiné dotkne asi nejvíce specializovaných orgánů, realizujících mimosoudní řešení sporů - ČTÚ, ERÚ, finanční arbitr apod.

Návrh poslanců Patrika Nachera, Heleny Válkové, Roberta Králíčka, Jaroslava Bžocha, Kamala Farhana, Marka Nováka, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, posiluje postavení orgánů moci výkonné, orgánů územního samosprávného celku, orgánů zájmové nebo profesní samosprávy, popřípadě smírčího orgánu zřízeného podle zvláštního právního předpisu, které souhrnně označuje jako správní orgány, v rámci procesu tzv. žalob podle části páté o.s.ř. (řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem).

Dnes tyto orgány v případném soudním řízení navazujícím na jimi vydaná rozhodnutí nemají v podstatě žádné procesní postavení a tedy ani odpovídající procesní práva a povinnosti, což zhoršuje situaci spotřebitele, který si většinou nemůže dovolit tak kvalitní advokátní služby jako obchodník s vysokým kapitálem.

Nově by tak tyto orgány v řízení podle části páté o.s.ř. musel soud vyzvat, aby sdělily, zda v řízení uplatní svá oprávnění. Zmíněné orgány by se pak mohly vyjádřit k žalobě, zúčastnit se jednání, žádat o slovo či nahlížet do spisu - tedy aktivně v řízení před soudem vystupovat a obhajovat své předešlé závěry.

Soud by se musel zejména v případě nahrazení jejich rozhodnutí v odůvodnění rozsudku vypořádat s důvody, které jej ke změně závěrů učiněných správním orgánem vedly.

Správní orgány by také na rozdíl od současné situace obdržely rozsudek soudu, což jim umožní efektivní zpětnou vazbu na jejich rozhodovací činnost.

Návrh novely zákona byl předložen sněmovně 18. 11. 2021, první čtení proběhlo 14. 10. 2022 na 41. schůzi PSP.

Účinnost zákona je navrhována k 1. 7. 2023.

Další články k tématům - PSP - spory - zákon - žaloba

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 1. prosince 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Nabídka zaměstnání