logo Český telekomunikační úřad

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Novela zákona o elektronických komunikacích Českému telekomunikačnímu úřadu umožňuje postihovat neuvedení ověřovacího kódu účastníka ve smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací pokutou až do výše 15 milionů Kč. Pojmem OKU se rozumí jak kód pro přenos telefonního čísla, tak kód pro změnu poskytovatele internetu.

Dne 1. 7. 2023 nabyla účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích provedená zákonem č. 202/2023 Sb., která nově upravuje podmínky čerpání finančního příspěvku na poskytování služeb elektronických komunikací osobám se zvláštními sociálními potřebami.

Zmíněná novela s sebou ovšem přináší další, poměrně významnou změnu, kterou lze vnímat jako další důležitý posun v oblasti ochrany zákazníků využívajících služeb elektronických komunikací. Tato změna souvisí s problematikou přenesení čísla k jinému poskytovateli a se změnou poskytovatele služby přístupu k internetu, konkrétně s tzv. ověřovacím kódem účastníka (OKU), který je v obou případech nezbytný k úspěšné realizaci procesu změny poskytovatele.

U smluv uzavřených po 1. 4. 2020 je OKU kód povinnou součástí smlouvy uzavřené mezi účastníkem a poskytovatelem. Hlavním smyslem je, aby mohl účastník tímto kódem disponovat již od počátku smluvního vztahu a mohl se tak kdykoliv v jeho průběhu bez případných prodlev v podobě dodatečného vyžadování OKU rozhodnout pro změnu poskytovatele.

Pokud jste smlouvu uzavřeli dříve, kód najdete na dodatku smlouvy, nebo Vám jej poskytovatel mohl zaslat i jiným způsobem (např. formou SMS či e-mailové zprávy), což platí rovněž v případě předplacených karet. Nad rámec výše uvedeného někteří poskytovatelé OKU kód zpřístupňují rovněž prostřednictvím samoobsluhy.

Přestože jsou tedy poskytovatelé povinni tento individualizovaný údaj do smlouvy uvést, doposud nebylo porušení této povinnosti zákonem kvalifikováno jako přestupek.

ČTÚ jako příslušný správní orgán tedy nemohl neuvedení OKU ve smlouvě postihovat a případné neshody ohledně skutečnosti, zda byl ověřovací kód účastníku skutečně poskytnut či nikoliv, tak mohly být doposud řešeny pouze cestou soukromoprávního sporu.

Na základě výše uvedené novely lze tedy již porušení popsané zákonné povinnosti postihovat, přičemž za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 15000000 Kč nebo do výše 5 % z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší.

V případě jakýchkoliv dotazů či podnětů poukazujících na možné spáchání tohoto přestupku se lze na ČTÚ kdykoliv obrátit.

Další články k tématům - internet - OKU kód - pokuta - přestupek - smlouva - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 31. srpna 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání