logo Český telekomunikační úřad

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Novela zákona o elektronických komunikacích Českému telekomunikačnímu úřadu umožňuje postihovat neuvedení ověřovacího kódu účastníka ve smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací pokutou až do výše 15 milionů Kč. Pojmem OKU se rozumí jak kód pro přenos telefonního čísla, tak kód pro změnu poskytovatele internetu.

Dne 1. 7. 2023 nabyla účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích provedená zákonem č. 202/2023 Sb., která nově upravuje podmínky čerpání finančního příspěvku na poskytování služeb elektronických komunikací osobám se zvláštními sociálními potřebami.

Zmíněná novela s sebou ovšem přináší další, poměrně významnou změnu, kterou lze vnímat jako další důležitý posun v oblasti ochrany zákazníků využívajících služeb elektronických komunikací. Tato změna souvisí s problematikou přenesení čísla k jinému poskytovateli a se změnou poskytovatele služby přístupu k internetu, konkrétně s tzv. ověřovacím kódem účastníka (OKU), který je v obou případech nezbytný k úspěšné realizaci procesu změny poskytovatele.

U smluv uzavřených po 1. 4. 2020 je OKU kód povinnou součástí smlouvy uzavřené mezi účastníkem a poskytovatelem. Hlavním smyslem je, aby mohl účastník tímto kódem disponovat již od počátku smluvního vztahu a mohl se tak kdykoliv v jeho průběhu bez případných prodlev v podobě dodatečného vyžadování OKU rozhodnout pro změnu poskytovatele.

Pokud jste smlouvu uzavřeli dříve, kód najdete na dodatku smlouvy, nebo Vám jej poskytovatel mohl zaslat i jiným způsobem (např. formou SMS či e-mailové zprávy), což platí rovněž v případě předplacených karet. Nad rámec výše uvedeného někteří poskytovatelé OKU kód zpřístupňují rovněž prostřednictvím samoobsluhy.

Přestože jsou tedy poskytovatelé povinni tento individualizovaný údaj do smlouvy uvést, doposud nebylo porušení této povinnosti zákonem kvalifikováno jako přestupek.

ČTÚ jako příslušný správní orgán tedy nemohl neuvedení OKU ve smlouvě postihovat a případné neshody ohledně skutečnosti, zda byl ověřovací kód účastníku skutečně poskytnut či nikoliv, tak mohly být doposud řešeny pouze cestou soukromoprávního sporu.

Na základě výše uvedené novely lze tedy již porušení popsané zákonné povinnosti postihovat, přičemž za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 15000000 Kč nebo do výše 5 % z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší.

V případě jakýchkoliv dotazů či podnětů poukazujících na možné spáchání tohoto přestupku se lze na ČTÚ kdykoliv obrátit.

Další články k tématům - internet - OKU kód - pokuta - přestupek - smlouva - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 31. srpna 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Nabídka zaměstnání