logo Český telekomunikační úřad

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Úpravy přinášejí změnu okruhu osob oprávněných čerpat cenové zvýhodnění ve výši 200 Kč za kalendářní měsíc na služby elektronických komunikací. Osoby s nízkými příjmy jsou oprávněny čerpat tuto výhodu na základě potvrzení o pobírání příspěvku na živobytí, které vydávají pobočky Úřadu práce.

Dnem 1. 7. 2023 nabyla účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích a dále novela nařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami.

Nejvýznamnější změnou je u této dílčí služby v rámci univerzální služby úprava parametru určujícího skupinu osob, které jsou oprávněné čerpat cenové zvýhodnění 200 Kč za kalendářní měsíc na služby elektronických komunikací, tedy využívat tzv. službu zvláštních cen.

Oprávněnou osobou je od uvedeného data i nadále spotřebitel, který je zdravotně postiženou osobou podle § 43 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, nebo ten, který je osobou s nízkými příjmy - nově se však osobou s nízkými příjmy rozumí osoba, která se podle zákona o pomoci v hmotné nouzi považuje za osobu, která pobírá příspěvek na živobytí.

Tato osoba v souladu s uvedeným nařízením vlády předkládá poskytovateli služby zvláštních cen (dle rozhodnutí ČTÚ je takovým poskytovatelem společnost O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. nebo PODA a.s.) potvrzení, že je příjemcem příspěvku na živobytí nebo společně s tímto příjemcem posuzovanou osobou.

Potvrzení, které vydávají místně příslušné pobočky Úřadu práce, je nutné předložit vybranému poskytovateli zvláštních cen (jednomu z výše uvedených operátorů).

Osoby s nízkými příjmy, které čerpaly cenové zvýhodnění ke dni 30. 6. 2023, má poskytovatel této dílčí služby za povinnost informovat ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti novely o povinnosti doložit příslušné nové doklady o tom, že jsou i nadále osobou s nízkými příjmy.

Oprávněná osoba tedy předloží výše uvedené potvrzení vydané na žádost pobočkou Úřadu práce, a to nejpozději do 30. 9 2023.

Pokud takové potvrzení nepředloží, nebude mít od 1. 10. 2023 již nárok na cenové zvýhodnění.

Po předložení potřebných dokladů je cenové zvýhodnění poskytováno i nadále po 1. 10. 2023.

Nově již tedy neplatí, že oprávněná osoba předkládá při uplatnění nároku na zvláštní cenu pouze čestné prohlášení, jako tomu bylo do 30. 6. 2023.

Současně stále platí, že každá oprávněná osoba může v rámci jednoho kalendářního měsíce čerpat cenové zvýhodnění pouze jednou u jednoho poskytovatele.

Pro účely zamezení dvojího čerpání cenového zvýhodnění vede ČTÚ seznam osob, kterým byla zvláštní cena přiznána a poskytována.

Další články k tématům - cenové zvýhodnění - operátor - zákon - zdravotně postižení - ZTP

Článek Český telekomunikační úřad ze dne středa 26. července 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Nabídka zaměstnání