logo Český telekomunikační úřad

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Úpravy přinášejí změnu okruhu osob oprávněných čerpat cenové zvýhodnění ve výši 200 Kč za kalendářní měsíc na služby elektronických komunikací. Osoby s nízkými příjmy jsou oprávněny čerpat tuto výhodu na základě potvrzení o pobírání příspěvku na živobytí, které vydávají pobočky Úřadu práce.

Dnem 1. 7. 2023 nabyla účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích a dále novela nařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami.

Nejvýznamnější změnou je u této dílčí služby v rámci univerzální služby úprava parametru určujícího skupinu osob, které jsou oprávněné čerpat cenové zvýhodnění 200 Kč za kalendářní měsíc na služby elektronických komunikací, tedy využívat tzv. službu zvláštních cen.

Oprávněnou osobou je od uvedeného data i nadále spotřebitel, který je zdravotně postiženou osobou podle § 43 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, nebo ten, který je osobou s nízkými příjmy - nově se však osobou s nízkými příjmy rozumí osoba, která se podle zákona o pomoci v hmotné nouzi považuje za osobu, která pobírá příspěvek na živobytí.

Tato osoba v souladu s uvedeným nařízením vlády předkládá poskytovateli služby zvláštních cen (dle rozhodnutí ČTÚ je takovým poskytovatelem společnost O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. nebo PODA a.s.) potvrzení, že je příjemcem příspěvku na živobytí nebo společně s tímto příjemcem posuzovanou osobou.

Potvrzení, které vydávají místně příslušné pobočky Úřadu práce, je nutné předložit vybranému poskytovateli zvláštních cen (jednomu z výše uvedených operátorů).

Osoby s nízkými příjmy, které čerpaly cenové zvýhodnění ke dni 30. 6. 2023, má poskytovatel této dílčí služby za povinnost informovat ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti novely o povinnosti doložit příslušné nové doklady o tom, že jsou i nadále osobou s nízkými příjmy.

Oprávněná osoba tedy předloží výše uvedené potvrzení vydané na žádost pobočkou Úřadu práce, a to nejpozději do 30. 9 2023.

Pokud takové potvrzení nepředloží, nebude mít od 1. 10. 2023 již nárok na cenové zvýhodnění.

Po předložení potřebných dokladů je cenové zvýhodnění poskytováno i nadále po 1. 10. 2023.

Nově již tedy neplatí, že oprávněná osoba předkládá při uplatnění nároku na zvláštní cenu pouze čestné prohlášení, jako tomu bylo do 30. 6. 2023.

Současně stále platí, že každá oprávněná osoba může v rámci jednoho kalendářního měsíce čerpat cenové zvýhodnění pouze jednou u jednoho poskytovatele.

Pro účely zamezení dvojího čerpání cenového zvýhodnění vede ČTÚ seznam osob, kterým byla zvláštní cena přiznána a poskytována.

Další články k tématům - cenové zvýhodnění - operátor - zákon - zdravotně postižení - ZTP

Článek Český telekomunikační úřad ze dne středa 26. července 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Pětičlená Rada ČTÚ je opět kompletní

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Nabídka zaměstnání