logo

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Podvržení telefonního čísla se odehrává prostřednictvím manipulace s parametrem CLI, prostřednictvím kterého se síťovou signalizací přenáší informace o telefonním čísle, ze kterého je hovor realizován, aby mohlo být toto číslo zobrazeno ve volaném zařízení.

ČTÚ varuje před tzv. spoofingem - podvodnými praktikami, které spočívají mj. v manipulaci s telefonními čísly. Útoky mají typicky podobu podvodného telefonátu, kdy se volající osoba vydává za zástupce bankovní instituce a snaží se pod nátlakem ze smyšlených důvodů přimět volanou osobu k realizaci bankovního převodu.

Pro větší důvěryhodnost se útok odehrává často za pomoci podvrženého telefonního čísla, které má vyvolat ve volaném dojem, že mu volá jeho banka - těchto útoků v poslední době přibývá.

Zabránit tomuto nekalému jednání je složité z více důvodů. Záměna čísla v parametru CLI (Calling Line Identification) není vždy jen podvodného charakteru, ale slouží i pro různé služby, kdy se úprava CLI děje na pokyn účastníka.

Provozovatelé sítí a poskytovatelé služeb elektronických komunikací mají velmi omezené možnosti kontroly toho, zda není parametr CLI předávaný mezi sítěmi při síťové signalizaci (sloužící zejména k sestavení hovoru) podvržený, a to bez ohledu na to, zdali je signalizace prováděna v mobilní či pevné síti.

Nejedná se však o problém spadající do kompetence ČTÚ (ta je upravena zejména zákonem o elektronických komunikacích), nýbrž o jednání spadající zejména do kompetence orgánů činných v trestním řízení (např. ve věci šetření podvodného jednání apod.).

ČTÚ je však připraven ke spolupráci na odborné úrovni s dotčenými orgány státu.

Spotřebitelům doporučujeme velkou obezřetnost. Podezřelý telefonát zavěste a v případě pochybností si jeho pravost ověřte přímo v bance.

Institucím typu bank doporučujeme obracet se vždy na konkrétní klienty, kteří byli takovým jednáním postiženi, a požádat je o identifikaci jejich poskytovatele telefonní služby a konkrétních časových údajů o předmětném volání.

Tyto informace by potenciálně mohl využít příslušný poskytovatel služby i v rámci spolupráce s Policií ČR ve snaze nalézt původce volání.

Lze se také zabývat otázkou, kde útočníci získali informaci, že volaný cíl je klientem zrovna předmětné banky (aby mohli podvrhnout identifikaci volajícího čísla zrovna jejím klientským číslem).

Článek ze dne 8. června 2021 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Nabídka zaměstnání