logo

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Cílem připravované vyhlášky ČTÚ je stanovit rozsah, formu a způsob předávání informací ze strany operátorů pro účely provozování srovnávače cen a kvality služeb elektronických komunikací, které jsou rozhodující pro výběr ze strany uživatele.

Po ukončení mezirezortního připomínkového řízení v říjnu 2020 doznala vyhláška několika změn, ve kterých ČTÚ v odůvodněných případech vyhověl některým požadavkům poskytovatelů služeb elektronických komunikací a upravil rozsah původně navržených povinně předávaných informací, při zachování vypovídající hodnoty srovnávacího nástroje a jím zpracovaných informací.

Dále byla odebrána povinnost předávat informace o podobě kombinací (balíčků) různých služeb elektronických komunikací (např. internetu, IPTV a mobilního volání), které budou nahrazeny odkazy přímo na stránky operátora s příslušnými informacemi a konečně byl upraven i způsob vykazování geografické dostupnosti služeb.

Ten nově umožní operátorům vykázat dostupnost služby za celou ulici, obec, městskou část či městský obvod v případě statutárních měst a hlavního města Prahy, pokud je příslušná služba v této geografické jednotce dostupná alespoň na 7% adresních míst.

Za dostupnou se považuje i služba, kterou je operátor na adresním místě schopen aktivovat do 30 dnů od uplatnění žádosti o poskytnutí služby.

Sběr dat pro srovnávací nástroj bude proveden tak, aby od února 2021 byl srovnávací nástroj zpřístupněn pro mobilní služby a od dubna 2021 pro ostatní srovnávané služby.

Srovnávací nástroj umožní spotřebitelům porovnávat:

ČTÚ bude o zahájení sběru dat a o spuštění tohoto nástroje informovat nejen na svých webových stránkách.

Další články k tématům - internet - IPTV - operátor - SMS - srovnávač - telefonie - televize

Článek ze dne 16. prosince 2020 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Nabídka zaměstnání