logo

Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) se zásadně ohrazuje proti zavádějícím informacím uvedeným v reportáži Televize Nova k případu správního řízení, které ČTÚ zahájil s Českou poštou, s.p. ve věci zjištěných případů neúměrně dlouhých čekacích dob na poštách Beroun 1 a Poděbrady (TV Nova, Televizní noviny, 14.4. 2008).

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) se zásadně ohrazuje proti zavádějícím informacím uvedeným v reportáži Televize Nova k případu správního řízení, které ČTÚ zahájil s Českou poštou, s.p. ve věci zjištěných případů neúměrně dlouhých čekacích dob na poštách Beroun 1 a Poděbrady (TV Nova, Televizní noviny, 14.4. 2008).

Z informací uvedených v této reportáži redaktory TV Nova vyplynul zcela zavádějící závěr, že důvodem proč ČTÚ zahájil s Českou poštou správní řízení, bylo zavedení vyvolávacího systému na uvedených poštách.

Český telekomunikační úřad konstatuje, že důvodem zahájení předmětného řízení byly zcela konkrétní stížnosti uživatelů poštovních služeb na neúměrně dlouhé čekací doby na obsluhu u uvedených pošt.

Správní řízení ČTÚ zahájil dne 7. dubna 2008. Dosud však ČTÚ neobdržel žádné oficiální vyjádření České pošty k této záležitosti. Veškeré informace o možných výsledcích správního řízení, včetně spekulace o nařízení zrušení vyvolávacího systému ze strany ČTÚ, popř. částky uložené sankce jsou proto předčasné a neopodstatněné.

ČTÚ nepřísluší rozhodovat o tom, zda Česká pošta používá ten či onen způsob obsluhy. V tomto směru jsou tvrzení, že ČTÚ hodlá takový systém zakázat, zcela absurdní, stejně jako další tvrzení, že podle ČTÚ vytváří tento systém u zákazníků i pracovníků České pošty stres.

ČTÚ však naopak přísluší řešit ty případy, kdy si uživatelé poštovních služeb stěžují na neúměrně dlouhé čekací doby obsluhy. V těchto případech pak ČTÚ využije všech svých zákonných oprávnění k zajištění takového stavu, kdy budou v rámci poskytování poštovních služeb řádně uspokojovány všechny oprávněné potřeby veřejnosti.

Článek ze dne 17. dubna 2008 - čtvrtek

Další články od Ceský telekomunikacní úrad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

Udělení poštovní licence na období 2009 až 2012

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK

Pokuta 300 000 Kč od ČTÚ pro České Radiokomunikace

Etická pravidla marketingu našich operátorů

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Digitalizace a digitální dividenda

Vyhodnocení druhého kola projektu MOSEK

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2008

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby

ČTÚ a Telekomunikační úřad Slovenské republiky si vyměnili zkušenosti v měření DVB-T

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2008

13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

ČTÚ schválil vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Technický plán přechodu schválila vláda

Český telekomunikační úřad udělil oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 111

Zpráva o plnění povinností České pošty

Zájemci na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc březen 2008

Předseda Rady ČTÚ jednal se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PSP

VÝZVA k předložení nabídky Monitoring služeb elektronických komunikací 2008

Český telekomunikační úřad udělil dočasné oprávnění pro multiplex A v Hradci Králové

Stanovisko ČTÚ k informacím o ceně za přenesení mobilního telefonního čísla, uvedeným v analýze Evropské komise

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad šetří rušení televizního příjmu zařízením společnosti MobilKom

Jednání APVTS s Radou ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc leden 2008

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec

ČTÚ dokončil vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2004

Nabídka zaměstnání