logo Český telekomunikační úřad

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

ČTÚ průběžně monitoruje a zpracovává ve svých zprávách vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací. Zachycují faktický vývoj vybraných tržních ukazatelů a cen, které tak mohou sloužit jako podklady pro navazující analytickou činnost ať již ČTÚ, tak i čtenářů z řad veřejnosti.

V roce 2022 bylo v ČR v rámci služeb přístupu k internetu v pevném místě přeneseno v průměru téměř 294 GB dat na jednu aktivní přípojku měsíčně - celkově jich tak uživateli bylo přeneseno v tomto roce přes 14 EB (Exabyte).

Celkový objem přenesených mobilních dat dosáhl v roce 2022 více než 943 PB při meziročním nárůstu o 62,9 %. Průměrná měsíční spotřeby dat na jedné SIM kartě vzrostla o více než 54 % na hodnotu 7,1 GB.

S nárůstem spotřeby mobilních datových služeb se pojí i pokračující pokles průměrných jednotkových cen za MB dat, klesá rovněž i průměrná jednotková cena za minutu volání.

Naopak průměrná cena za SMS roste již od roku 2019 s tím, jak je SMS provoz průběžně nahrazován komunikací přes OTT aplikace.

Počet aktivních přístupů k internetu v pevném místě v roce 2022 překročil 4 mil. a podíl přístupů o nominální rychlosti ≥ 100 Mbit/s byl nejvyšší (38 %) mezi sledovanými rychlostními kategoriemi.

Počet přístupů k internetu prostřednictvím optických sítí tvořil přes pětinu z celkového počtu a překročil již úroveň 800 tis. přístupů.

Nejvyužívanějším způsobem přístupu k internetu v pevném místě byl i v roce 2022 bezdrátový přístup ve volných pásmech (WiFi) s podílem 27,7 %.

Služby s nominálními (inzerovanými) rychlostmi 1 Gbit/s lze na trhu běžně pořídit za ceny pod 900 Kč/měsíc a připojení o rychlosti 100 Mbit/s za ceny do 600 Kč.

V roce 2022 došlo ke zpomalení úbytku aktivních podnikatelů (kterých bylo celkem 1895) i přestože počet evidovaných podnikatelů klesal ještě rychleji než v roce předchozím (o 8,4 % na 2 226).

Naopak počet zaměstnanců se v roce 2022 po poklesu v předchozím roce stabilizoval na počtu 20,7 tis. Podnikatelé v oboru elektronických komunikací utržili za rok 2022 celkem přes 121 mld. Kč a přes 17 mld. Kč investovali do svých sítí a služeb.

Další podrobnosti jsou k dispozici ve zveřejněných zprávách na stránkách Úřadu ve Zprávě o vývoji trhu a Zprávě o vývoji cen.

Další články k tématům - internet - mobilní data - SMS - WiFi

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pondělí 2. října 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Nabídka zaměstnání