logo

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Kritéria aukce kmitočtů pro sítě LTE stanovila operátorům závazek pokrýt 100% délky železničních koridorů a dálnic do jara roku 2021. Tyto závazky operátoři splnili - ČTÚ nicméně identifikoval některé přetrvávající problémy.

Jedním z těchto problémů je roztříštěné pokrytí koridorů, v jehož rámci se vyskytují i ojedinělá nepokrytá místa nebo místa s horší kvalitou signálu. To způsobuje, že mobilní telefony nemusí být schopné udržet souvislou komunikaci, což snižuje subjektivní posouzení pokrytí ze strany uživatelů.

Druhým, zásadnějším a přetrvávajícím problémem je vliv konstrukce vozů. Jak ČTÚ opakovaně upozorňuje, podstatný vliv má konstrukce železničního vozu a její propustnost elektromagnetických vln. Mezi vozy nasazenými na českých železnicích jsou přitom rozdíly až desetitisícinásobné.

I když je pokrytí železničních koridorů ve smyslu relevantní definice na úrovni 100%, přístup ke službám mobilních sítí pro cestující bude bez dalších technických opatření značně omezen. Je tedy nutné jej zajistit např. použitím opakovačů (tzv. repeaterů), které ČTÚ v této věci dlouhodobě propaguje.

I na dálnicích se vyskytují ojediněle nepokrytá či hůře pokrytá místa. To rovněž způsobuje, že mobilní telefony nemusí být schopné udržet souvislou komunikaci, a uživatelé mohou vnímat tedy celou oblast jako nepokrytou.

Měřicí vůz projel všechny dálnice v obou směrech a sílu signálu zjišťoval po sekundě. ČTÚ tím získal náměry s hustotou přibližně každých 25 metrů.

Pro prezentaci a vizualizaci měření jsou naměřené výsledky obou měření zpracovány a prezentovány v aplikaci - Vizualizace telekomunikačních služeb.

Měření proběhla v průběhu léta 2021.

Definice 100% pokrytí

100% pokrytím tranzitních železničních koridorů se dle podmínek aukce kmitočtů pro sítě LTE rozumí dostupnost služby ve více než 80% Úřadem definovaných čtverců 100 x 100 m, které koridor protíná.

100% pokrytím dálnice se rozumí dostupnost služby v 90% Úřadem definovaných čtverců 100 x 100 m, které dálnice protíná.

Další články k tématům - kmitočty - koridor - LTE - měření - opakovač - pokrytí - telefon - vizualizace - železnice

Článek ze dne 4. ledna 2022 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Nabídka zaměstnání