logo Český telekomunikační úřad

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Kritéria aukce kmitočtů pro sítě LTE stanovila operátorům závazek pokrýt 100% délky železničních koridorů a dálnic do jara roku 2021. Tyto závazky operátoři splnili - ČTÚ nicméně identifikoval některé přetrvávající problémy.

Jedním z těchto problémů je roztříštěné pokrytí koridorů, v jehož rámci se vyskytují i ojedinělá nepokrytá místa nebo místa s horší kvalitou signálu. To způsobuje, že mobilní telefony nemusí být schopné udržet souvislou komunikaci, což snižuje subjektivní posouzení pokrytí ze strany uživatelů.

Druhým, zásadnějším a přetrvávajícím problémem je vliv konstrukce vozů. Jak ČTÚ opakovaně upozorňuje, podstatný vliv má konstrukce železničního vozu a její propustnost elektromagnetických vln. Mezi vozy nasazenými na českých železnicích jsou přitom rozdíly až desetitisícinásobné.

I když je pokrytí železničních koridorů ve smyslu relevantní definice na úrovni 100%, přístup ke službám mobilních sítí pro cestující bude bez dalších technických opatření značně omezen. Je tedy nutné jej zajistit např. použitím opakovačů (tzv. repeaterů), které ČTÚ v této věci dlouhodobě propaguje.

I na dálnicích se vyskytují ojediněle nepokrytá či hůře pokrytá místa. To rovněž způsobuje, že mobilní telefony nemusí být schopné udržet souvislou komunikaci, a uživatelé mohou vnímat tedy celou oblast jako nepokrytou.

Měřicí vůz projel všechny dálnice v obou směrech a sílu signálu zjišťoval po sekundě. ČTÚ tím získal náměry s hustotou přibližně každých 25 metrů.

Pro prezentaci a vizualizaci měření jsou naměřené výsledky obou měření zpracovány a prezentovány v aplikaci - Vizualizace telekomunikačních služeb.

Měření proběhla v průběhu léta 2021.

Definice 100% pokrytí

100% pokrytím tranzitních železničních koridorů se dle podmínek aukce kmitočtů pro sítě LTE rozumí dostupnost služby ve více než 80% Úřadem definovaných čtverců 100 x 100 m, které koridor protíná.

100% pokrytím dálnice se rozumí dostupnost služby v 90% Úřadem definovaných čtverců 100 x 100 m, které dálnice protíná.

Další články k tématům - kmitočty - koridor - LTE - měření - opakovač - pokrytí - telefon - vizualizace - železnice

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 4. ledna 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Nabídka zaměstnání