logo

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Kritéria aukce kmitočtů pro sítě LTE stanovila operátorům závazek pokrýt 100% délky železničních koridorů a dálnic do jara roku 2021. Tyto závazky operátoři splnili - ČTÚ nicméně identifikoval některé přetrvávající problémy.

Jedním z těchto problémů je roztříštěné pokrytí koridorů, v jehož rámci se vyskytují i ojedinělá nepokrytá místa nebo místa s horší kvalitou signálu. To způsobuje, že mobilní telefony nemusí být schopné udržet souvislou komunikaci, což snižuje subjektivní posouzení pokrytí ze strany uživatelů.

Druhým, zásadnějším a přetrvávajícím problémem je vliv konstrukce vozů. Jak ČTÚ opakovaně upozorňuje, podstatný vliv má konstrukce železničního vozu a její propustnost elektromagnetických vln. Mezi vozy nasazenými na českých železnicích jsou přitom rozdíly až desetitisícinásobné.

I když je pokrytí železničních koridorů ve smyslu relevantní definice na úrovni 100%, přístup ke službám mobilních sítí pro cestující bude bez dalších technických opatření značně omezen. Je tedy nutné jej zajistit např. použitím opakovačů (tzv. repeaterů), které ČTÚ v této věci dlouhodobě propaguje.

I na dálnicích se vyskytují ojediněle nepokrytá či hůře pokrytá místa. To rovněž způsobuje, že mobilní telefony nemusí být schopné udržet souvislou komunikaci, a uživatelé mohou vnímat tedy celou oblast jako nepokrytou.

Měřicí vůz projel všechny dálnice v obou směrech a sílu signálu zjišťoval po sekundě. ČTÚ tím získal náměry s hustotou přibližně každých 25 metrů.

Pro prezentaci a vizualizaci měření jsou naměřené výsledky obou měření zpracovány a prezentovány v aplikaci - Vizualizace telekomunikačních služeb.

Měření proběhla v průběhu léta 2021.

Definice 100% pokrytí

100% pokrytím tranzitních železničních koridorů se dle podmínek aukce kmitočtů pro sítě LTE rozumí dostupnost služby ve více než 80% Úřadem definovaných čtverců 100 x 100 m, které koridor protíná.

100% pokrytím dálnice se rozumí dostupnost služby v 90% Úřadem definovaných čtverců 100 x 100 m, které dálnice protíná.

Další články k tématům - kmitočty - koridor - LTE - měření - opakovač - pokrytí - telefon - vizualizace - železnice

Článek ze dne 4. ledna 2022 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Nabídka zaměstnání