logo Český telekomunikační úřad

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Ve dnech 25. - 26. září 2008 se uskutečnil v Top hotelu Praha workshop "Digitalizace a digitální dividenda", který navazuje na veřejnou konzultaci k dokumentu ČTÚ s názvem "Digitální dividenda".

Hlavními tématy prvního dne workshopu byl stav přechodu z analogového televizního vysílání na digitální televizní vysílání a plnění časového harmonogramu Technického plánu přechodu. Hlavním tématem druhého dne workshopu pak byla diskuse k tématu digitální dividendy.

Úvodem prvého dne zástupci ČTÚ představili metody a výsledky výpočtů geografického pokrytí a pokrytí populace digitálním televizním signálem. ČTÚ zároveň publikovalo výsledky zhodnocení postupu přechodu v souladu s příslušným vládním nařízením. Na tyto prezentace navázaly přednášky k výsledkům celostátního průzkumu, který si ČTÚ nechal vypracovat u agentury STEM/MARK. Z výzkumu, který byl podrobně na workshopu rozebrán, vyplynuly postoje české veřejnosti k digitalizaci a informace vybavení jejich domácností. Výsledky tohoto průzkumu jsou obsahem přílohy uvedené zprávy o průběhu přechodu na zemské digitální vysílání.

Provozovatelé digitálních sítí pak prezentovali stávající verze rozvoje jejich sítí, tj. jak se jejich sítě budou v nejbližší době, s horizontem příštích dvou až třech letech rozvíjet.

Druhého dne workshopu zástupci mobilních operátorů a provozovatelé televizního vysílání prezentovali své názory k užití spektra, které bude dostupné po vypnutí analogové televize a zprovoznění prvních čtyř multiplexů. Největší význam je přisuzován pásmu UHF. Možné alternativy využití spektrální dividendy v tomto pásmu směřují zejména k dalšímu rozvoji zemského televizního vysílání a mobilní širokopásmové přístupové sítě případně zavádění mobilní televize.

Mezi účastníky byli i zástupci regulačních orgánů Švédska, Francie, Belgie, Chorvatska a zástupce Evropské komise. Ti mimo jiné oceňovali současný vývoj realizační fáze přechodu na digitální vysílání v České republice a potvrzovali uváděné trendy, k nimž směřuje budoucí využití spektra. Všeobecným poznatkem je skutečnost, že evropské země se nacházejí v různém stádiu digitalizace, mají rozdílnou situaci v dostupném spektru a různý stupeň poptávky po službách.

Jednotlivé kroky dalšího postupu by proto měly přijímány především na základě analýzy poznatků z vývoje techniky, vývoje společnosti a zahraničních zkušeností poté, co k návrhům proběhnou veřejné konzultace.

Další články k tématům - Digitální dividenda - digitalizace - multiplex - UHF - Evropská komise

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 30. září 2008

Další články od Český telekomunikační úřad

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nabídka zaměstnání