logo Český telekomunikační úřad

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Zbytečná a zlomyslná volání zahlcující tísňové linky 112, 150, 155, 156 a 158 mohou ohrozit zdraví a bezpečnost ostatních občanů. Mezi volání, která na ně nepatří, můžeme počítat omyly, dotazy a stížnosti mimo rámec složek IZS, obtěžující hovory dětí nebo lidí pod vlivem alkoholu či návykových látek.

Lidé by si měli uvědomit, že vypátrání a identifikace volajícího je dnes poměrně snadnou záležitostí. Vyspělá technologie linek tísňového volání umožňuje nejen zjistit číslo volajícího, ale téměř přesně i místo, odkud dotyčný volá. Volajícího lze dokonce identifikovat i v případě, že volal z mobilního telefonu bez SIM karty. Navíc veškeré hovory jsou nahrávány.

Na základě zákona o elektronických komunikacích je možné za zneužívání tísňové linky ukládat nemalé sankce. Podle právní úpravy je možné fyzické osobě, která uskutečňuje zlomyslná volání na číslo tísňového volání uložit pokutu až do výše 200000 Kč. V případě opakovaného zneužití se sazba pokuty za přestupek zvyšuje na dvojnásobek.

V roce 2021 zatím ČTÚ vedl téměř 200 takovýchto správních řízení, přičemž nejvyšší uložená pokuta činila 50000 Kč.

V ČR jsou pro tísňová volání vyhláškou stanovena tato čísla:

Tato čísla je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit a je k nim garantován bezplatný a nepřetržitý přístup. Je však třeba, aby tento přístup nebyl zneužíván!

Posledním a nejzávažnějším případem jsou úmyslná zneužití tísňové linky, kdy dojde k nahlášení smyšlené události a k planým výjezdům složek Integrovaného záchranného systému (IZS). Právě hasiči zaznamenávají nejvyšší procento případů úmyslného zneužívání tísňové linky.

Nejčastěji se objevují oznámení občanů na linku tísňového volání, že si zabouchli dveře od bytu a potřebují otevřít byt. Otevření dveří provádějí hasiči pouze v nejnutnějších případech, a to ve chvíli, kdy hrozí nějaké nebezpečí.

Lidé si uvědomují, že za otevření bytu by museli platit zámečníkovi individuální cenu, proto nahlásí otevření bytu na linku tísňového volání.

Nedávný případ se odehrál na Jesenicku, kde muž oznámil na linku tísňového volání, že si zabouchl ve svém bytě vstupní dveře. Vzhledem k tomu, že se oznamovatel doslechl v restauračním zařízení, že byt v určitých případech zdarma otevírají hasiči, vymyslel si smyšlenou historku a doufal, že hasiči mu dveře od bytu otevřou.

Naprostou většinu zlomyslných volání rozpoznají již sami operátoři linek tísňového volání. V tomto případě oznamovatel na základě kladených otázek přítomné hlídky Policie ČR potvrdil, že v bytě nehrozí žádné nebezpečí a vše si vymyslel, protože ztratil klíče.

Ve většině případů jsou oznamovatelé pod vlivem alkoholu. V popsaném případě měl oznamovatel naměřeno v dechu 2,99 ‰ alkoholu.

Další články k tématům - 112 - 150 - 155 - 156 - 158 - alkohol - bezpečnost - hasiči - IZS - oznamovatel - pokuta - policie - SIM - tísňové volání - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne středa 27. října 2021

Další články od Český telekomunikační úřad

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Nabídka zaměstnání