logo

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Zbytečná a zlomyslná volání zahlcující tísňové linky 112, 150, 155, 156 a 158 mohou ohrozit zdraví a bezpečnost ostatních občanů. Mezi volání, která na ně nepatří, můžeme počítat omyly, dotazy a stížnosti mimo rámec složek IZS, obtěžující hovory dětí nebo lidí pod vlivem alkoholu či návykových látek.

Lidé by si měli uvědomit, že vypátrání a identifikace volajícího je dnes poměrně snadnou záležitostí. Vyspělá technologie linek tísňového volání umožňuje nejen zjistit číslo volajícího, ale téměř přesně i místo, odkud dotyčný volá. Volajícího lze dokonce identifikovat i v případě, že volal z mobilního telefonu bez SIM karty. Navíc veškeré hovory jsou nahrávány.

Na základě zákona o elektronických komunikacích je možné za zneužívání tísňové linky ukládat nemalé sankce. Podle právní úpravy je možné fyzické osobě, která uskutečňuje zlomyslná volání na číslo tísňového volání uložit pokutu až do výše 200000 Kč. V případě opakovaného zneužití se sazba pokuty za přestupek zvyšuje na dvojnásobek.

V roce 2021 zatím ČTÚ vedl téměř 200 takovýchto správních řízení, přičemž nejvyšší uložená pokuta činila 50000 Kč.

V ČR jsou pro tísňová volání vyhláškou stanovena tato čísla:

Tato čísla je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit a je k nim garantován bezplatný a nepřetržitý přístup. Je však třeba, aby tento přístup nebyl zneužíván!

Posledním a nejzávažnějším případem jsou úmyslná zneužití tísňové linky, kdy dojde k nahlášení smyšlené události a k planým výjezdům složek Integrovaného záchranného systému (IZS). Právě hasiči zaznamenávají nejvyšší procento případů úmyslného zneužívání tísňové linky.

Nejčastěji se objevují oznámení občanů na linku tísňového volání, že si zabouchli dveře od bytu a potřebují otevřít byt. Otevření dveří provádějí hasiči pouze v nejnutnějších případech, a to ve chvíli, kdy hrozí nějaké nebezpečí.

Lidé si uvědomují, že za otevření bytu by museli platit zámečníkovi individuální cenu, proto nahlásí otevření bytu na linku tísňového volání.

Nedávný případ se odehrál na Jesenicku, kde muž oznámil na linku tísňového volání, že si zabouchl ve svém bytě vstupní dveře. Vzhledem k tomu, že se oznamovatel doslechl v restauračním zařízení, že byt v určitých případech zdarma otevírají hasiči, vymyslel si smyšlenou historku a doufal, že hasiči mu dveře od bytu otevřou.

Naprostou většinu zlomyslných volání rozpoznají již sami operátoři linek tísňového volání. V tomto případě oznamovatel na základě kladených otázek přítomné hlídky Policie ČR potvrdil, že v bytě nehrozí žádné nebezpečí a vše si vymyslel, protože ztratil klíče.

Ve většině případů jsou oznamovatelé pod vlivem alkoholu. V popsaném případě měl oznamovatel naměřeno v dechu 2,99 ‰ alkoholu.

Další články k tématům - 112 - 150 - 155 - 156 - 158 - alkohol - bezpečnost - hasiči - IZS - oznamovatel - pokuta - policie - SIM - tísňové volání - zákon

Článek ze dne 27. října 2021 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Nabídka zaměstnání