logo

Spolky jako skrytý operátor

Spolky, jejichž vedlejší činností je poskytování služeb přístupu k internetu, jsou podnikateli v elektronických komunikacích a mají oznamovací povinnost vůči ČTÚ. Úřad o tom rozhodl v případu s jedním z takových spolků z Chrudimska.

ČTÚ v pravomocném rozhodnutí dospěl k závěru, že pokud jediný rozdíl mezi jednáním spolku a jednáním operátorů je, že spolek proklamuje, že zisku dosahovat nehodlá, a současně činí vše pro to, aby počet svých zákazníků (nejen z řad svých členů) neustále rozšiřoval, přebíral klienty konkurenci a tím své příjmy zvyšoval, jde o podnikání v oboru elektronických komunikací.

Z webu spolku přitom bylo zřejmé, že dlouhodobě nabízí službu placeného přístupu k internetu, de facto totožnou se službami, které nabízejí komerční poskytovatelé těchto služeb.

Vůči těmto operátorům se koneckonců tento spolek sám marketingově vymezil, když v rámci informace pro nové zájemce o připojení na webu uvedl:

"Hledáte rychlé připojení k Internetu, bez nepříjemných omezení a závazků, výhodnější než nabízí komerční poskytovatelé? Užili byste si pořádné datové připojení s přáteli z okolí?"

Občanský zákoník v ust. § 217 zapovídá podnikání nebo jinou výdělečnou činnost jako hlavní činnost spolku. Pokud je účelem tohoto podnikání nebo jiné výdělečné činnosti podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využití spolkového majetku, může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost. Není přitom podstatné, zda působení spolku je motivováno dosažením zisku.

Jsou-li stanovy spolku v rozporu se zákonem, hrozí takovému subjektu výmaz ze spolkového rejstříku.

Český telekomunikační úřad upozorňuje na to, že s úmyslem narovnat podnikatelské prostředí v elektronických komunikacích bude i nadále věnovat problematice spolků poskytujících veřejně dostupné služby elektronických komunikací zvýšenou pozornost.

Doporučuje proto takovým subjektům, aby ve světle výše uvedených skutečností zvážily, zda na ně nedopadá oznamovací povinnost, a tuto alespoň dodatečně nesplnily tím, že své podnikání ČTÚ řádně oznámí, když oprávnění k podnikání vzniká právě až dnem doručení oznámení úřadu.

Je třeba podotknout, že přestupkem je nejen neoznámení podnikání, ale i neoprávněné podnikání, kterého se subjekt dopouští už samotným výkonem své činnosti bez učinění patřičného oznámení.

Článek ze dne 20. ledna 2020 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Nabídka zaměstnání