logo

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Někteří spotřebitelé se dobře neorientují v tom, kde najdou své měsíční vyúčtování. To může vést k nepříjemným následkům spojeným s včasným neuhrazením splatných faktur, v podobě účtování dalších poplatků z prodlení. Operátor může také služby omezit či dokonce přestat poskytovat.

Spotřebitelé také vždy nemají dobrý přehled o tom, zdali za zvolený způsob doručování vyúčtování platí nebo je bezplatné. Ze zákona je operátor povinen poskytnout bezplatně dle výběru zákazníka (netýká se uživatelů předplacených služeb) vyúčtování ceny podle druhu služby či souhrnné vyúčtování jednou položkou, a to v elektronické podobě.

Po dohodě se zákazníkem je nicméně možné předložit vyúčtování i v jiné podobě. Především pro spotřebitele z řad seniorů může být papírová podoba vyúčtování lépe vyhovující, jen je nutné, aby byl spotřebitel - senior dobře informován, že za takovou službu platí, a kolik.

Všichni tři největší poskytovatelé služeb v ČR automaticky zasílají vyúčtování do svých internetových samoobsluh. Zde lze nastavit taktéž doručování emailem, případně doručování v tištěné (papírové) podobě.

Elektronická vyúčtování jsou poskytována bezplatně, tištěná jsou zpoplatněna dle aktuálního ceníku operátorů. Zákazníci mohou získat i podrobnější vyúčtování, jak v elektronické, tak papírové podobě, přičemž výše poplatku za tuto službu je taktéž uvedena v platných cenících.

U většiny operátorů lze rovněž za úplatu získat opis vyúčtování v případě, kdy si zákazník vyúčtování nepřevzal či došlo k jeho ztrátě.

Na stránkách operátora v sekci věnované zákaznické péči je také zpravidla dostupný návod, jak změnit způsob doručování vyúčtování, návod, jak se přihlásit do internetových samoobsluh i jak postupovat, pokud se zákazníci nemohou přihlásit do svých účtů.

ČTÚ tedy doporučuje zákazníkům sledovat webové stránky svých poskytovatelů, případně se informovat v jejich kamenných pobočkách, a to jak ohledně možností nastavení podoby vyúčtování, tak také v případě problémů s doručením vyúčtování, pro jejichž řešení je nezbytné poskytovatele neprodleně kontaktovat a vyhnout se tak výše naznačeným nepříjemnostem spojeným se včasným neuhrazením faktur.

V případě přetrvávajících problémů spojených s doručováním vyúčtování se lze pochopitelně obrátit i na ČTÚ.

Další články k tématům - operátor - poplatky - vyúčtování

Článek ze dne 26. února 2021 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Nabídka zaměstnání