logo itpoint.cz

Cisco Systems - počítačové kurzy

06.12. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 65000 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 2690 EUR (Bratislava)
Seznámení s teorií i praktickou konfigurací Cisco Identity Services Engine (ISE) verze 2.1. Cisco ISE platforma nahrazuje stávající Cisco Secure Access Control System (ACS) a Network Admission Control (NAC) server, které jsou typicky využívany pro ověřování uživatelů přistupujících do vnitřní sítě. Studenti budou implementovat IEEE 802.1X síťové služby na přepínačích Cisco Catalyst a Nexus a Cisco wireless produktech.
06.12. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 65000 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 2690 EUR (Bratislava)
Kurz je určený pro uchazeče, kteří potřebují rozvíjet dovednosti, nutné pro konfiguraci, správu a troubleshooting podnikových LAN sítí. Kurz rovněž seznamuje se základy pro implementaci automatizace a programability v LAN sítích, postavených na technologii výrobce Cisco. Některé okruhy jsou ve formě samostudia.
06.12. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 79900 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 3200 EUR (Bratislava)
V tomto školení se účastníci podrobně seznámí s nasazením a správou Cisco Nexus přepínačů řady 9000 v Cisco ACI (Application Centric Infrastructure) módu. Účastníci získají znalosti a zkušenosti s konfigurací a správou těchto zařízení v ACI módu, naučí se jak připojit Cisco ACI fabriku k externím sítím a službám a také se obeznámí se základy integrace s VMM (Virtual Machine Manager). Účastnící získají praktické znalosti a zručnosti pro implementaci aplikačních i přístupových politik, integraci s VMM, integraci s externími L4-L7 zařízeními. Prozkoumají různé managementové funkce a mnoho jiného. Tento kurz je také přípravou na certifikaci 300-620 DCACI (Implementing Cisco Application Centric Infrastructure), která je jedním z požadavků na certifikaci CCNP Data Center.
06.12. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 30000 Kč (Praha), 30000 Kč (Brno), 1240 EUR (Bratislava)
Kurz je určený pro uchazeče, kteří potřebují mít teoretické a praktické (konfigurační) znalosti o MPLS sítích. Po absolvovaní kurzu bude účastník seznámen s funkčností MPLS sítě a MPLS VPN aplikací. Bude schopný nakonfigurovat a spravovat MPLS síť a nejvíce používanou aplikaci - MPLS VPN a to i pro složité scénáře použití. Účastníci se seznámí s využitím MPLS pro transport IPv6 datového provozu a s nasazením IPv6 v MPLS L3 VPN.
13.12. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 59000 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 2590 EUR (Bratislava)
Kurz je určený pro uchazeče, kteří potřebují mít teoretické a praktické (konfigurační) znalosti pro implementaci, konfiguraci, správu a troubleshooting podnikových sítí využívajících IPv4 a IPv6 protokol. Tento kurz rozšiřuje znalosti získané v kurzu Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR). Některé okruhy jsou ve formě samostudia. Kurz je obsahem náhradou kurzu ROUTE.
13.12. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 79900 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 3200 EUR (Bratislava)
Školení DCIT (troubleshooting Cisco Data Center Infrastructure) je 5-ti denní kurs zaměřený na Troubleshooting LAN a SAN řešení na Cisco Nexus switchích, UCS serverech a Cisco ACI (Application Centric Infrastructure). Kurs umožnuje získání praktických zkušeností s troubleshootingem datacentrové infrastruktury provozované nad těmito technologiemi. Kurs by měl pomoci účastníkům s přípravou na získání Cisco CCNP DC certifikace, i zajistit profesionální zkušenost pro troubleshooting DC prostředí.
14.12. 2021 (dnů = 4) - Katalogová cena: 40000 Kč (Praha), 40000 Kč (Brno), 1660 EUR (Bratislava)
Seznámíte se s pokročilým designem bezdrátových LAN sítí (WLAN/WiFi) založených na kontrolérech s IOS-XE (Catalyst 9800, Catalyst 9100), jejich implementací do stávající infrastruktury LAN včetně centralizovaného management systému a zajištění bezpečnosti. Cílem kurzu je i seznámit účastníky s řešením problémů v sítích WLAN. Kurz není orientován na starší platformy s AireOS (3504, 5520). Tyto jsou obsaženy v kurzu WL2.
20.12. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 10000 Kč (Praha), 10000 Kč (Brno), 420 EUR (Bratislava)
Kurz A0 je teoretický, zaměřený na představení základních technik, technologií a terminologie komunikace v datových sítích. Absolvent získá všeobecný přehled o Internetworkingu, bude seznámen s OSI modelem a rodinou protokolů TCP/IP, tedy nezbytnými předpoklady pro orientaci v základech síťové komunikace a pro plné porozumění navazujících kurzů (A1, A2, ...)
10.01. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 40000 Kč (Praha), 40000 Kč (Brno), 1660 EUR (Bratislava)
Kurz prohloubí znalosti účastníků v problematice směrovacího protokolu OSPF včetně pokročilých konfigurací a troubleshootingu.
17.01. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 49900 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1990 EUR (Bratislava)
Kurz je určený pro IT profesionály se zodpovědností za instalaci, konfiguraci a provoz přepínačů Cisco Nexus 9500/9300 a Nexus 2000 v datových centrech.
24.01. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 33000 Kč (Praha), 33000 Kč (Brno), 1370 EUR (Bratislava)
Kurz je určený pro uchazeče, kteří se potřebují seznámit s implementací a konfigurací QoS na nových enterprise přepínačích Catalyst 9000 výrobce Cisco Systems. Součástí školení bude řada labů, umožňující zájemcům proniknutí do poměrně složité problematiky zajištění QoS v přepínaných sítích, postavených na technologii společnosti Cisco Systems. Po absolvovaní kurzu bude účastník schopen fundovaně implementovat QoS v enterprise LAN sítích, postavených na přepínačích Catalyst 9x00.
24.01. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 15000 Kč (Praha), 15000 Kč (Brno), 620 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro začátečníky s komunikační technologií Cisco Webex. Je vhodný pro standardních koncové uživatele, ale i pro technicky a obchodně orientovaných lidí. Během dvou dnů budou uchazečům představeny vlastnosti, možnosti a principy Cisco Webex Teams, Cisco Webex Meetings a Cisco Webex Events aplikací na teoretické, ale i na praktické úrovni. Absolvováním tohoto kurzu by účastník měl být schopen efektivně pracovat s Cisco Webex aplikacemi a chápat základní technické pozadí a principy této cloud služby.
27.01. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 16000 Kč (Praha), 16000 Kč (Brno), 660 EUR (Bratislava)
Kurz je určený pro uchazeče, kteří potřebují mít teoretické a praktické znalosti potřebné pro základní troubleshooting síťové komunikace převážně z pohledu koncových stanic a serverů. Kurz je zaměřen na jednotlivé komunikační vrstvy a možnost využití (zpravidla vestavěných) diagnostických nástrojů pro lokalizaci problému způsobujícího nefunkčnost spojení na vzdálený systém.
31.01. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 33000 Kč (Praha), 33000 Kč (Brno), 1370 EUR (Bratislava)
Seznámení a pochopení činnosti směrovacího protokolu BGP a jeho součástí. Návrh a implementace BGP směrování, filtrování a optimalizace na Cisco IOS routerech.
31.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 44900 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1122 EUR (Bratislava)
Jedná se o základní kurz konfigurace Cisco ASA firewallů. Tento pětidenní kurz připraví síťové bezpečnostní inženýry pro základní dovednosti a znalosti potřebné pro konfiguraci Cisco ASA firewallů. Administrátor firewallu se naučí spravovat a konfigurovat samotný firewall od základních funkcionalit po zprovoznění VPN funkcionalit. Součástí kurzu jsou praktická cvičení na jednotlivé oblasti. Kurz se zaměřuje pouze na funkcionality Cisco stavových firewallů a neobsahuje konfigurace a správu Cisco Next Generation firewall (Firepower Threat Defence).
31.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 39900 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 2500 EUR (Bratislava)
Kurz je určený pro uchazeče, kteří potřebují mít základní teoretické a praktické znalosti v oblasti počítačových sítí využívajících IPv4 a IPv6 protokol a poskytnout dobrý technický základ pro navazující Cisco školení ve všech technologických oblastech. Tento kurz připraví uchazeče na certifikační zkoušku 200-301 Cisco Certified Network Associate (CCNA). Některé okruhy jsou ve formě samostudia. Kurz je obsahem náhradou kurzů ICND1 a ICND2, přičemž je doplněn o témata nových technologií jako SD-Access, SD-WAN, základy programability zařízení a taktéž obsahuje vybrané kapitoly z oblastí bezdrátových sítí a síťové bezpečnosti.
07.02. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 50000 Kč (Praha), 50000 Kč (Brno), 2070 EUR (Bratislava)
Seminář je určen pro účastníky, kteří se chtějí hlouběji seznámit s Collaboration technologiemi a je zaměřený hlavně na základní principy fungování a implementace hlasových a video hovorů. Absolvováním tohoto 5 denního kurzu se účastník seznámí s postupem návrhu základních konfigurací a implementací Cisco VoIP telefonie a Video konferenčních systémů. Účastníkům budou představeny komponenty a aplikace, které jsou součástí UC řešení. Během semináře budou předváděny názorné ukázky daných technologií a jejich funkce, které si účastníci budou i sami konfigurovat. Představeny budou koncová zařízení a jejich funkce. Součástí semináře je teoretická část zaměřena na principy fungování VoIP sítí používaných protokolů a funkce jednotlivých zařízení. Účastníci se seznámí s preferovanou architekturou, základy virtualizačních technologií a požadavků pro UC aplikace. Absolvováním tohoto semináře by měli účastníci rozumět Cisco licenčnímu modelu a jeho výhodám. Součástí semináře jsou i základní konfigurace Cisco Unified Call Manageru (CUCM) 10.6, registrací UC endpointů, konfigurace služeb IM&P, Cisco Jabber. Další probíranou tematikou je Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) X8.5 a jeho konfigurace.
09.02. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 33000 Kč (Praha), 33000 Kč (Brno), 1370 EUR (Bratislava)
Získejte ucelené informace o základech fungování bezdrátové sítě. Získat praktické zkušenosti s instalací, konfigurací a monitoringem v Cisco bezdrátových sítích. Návrh a správa bezdrátových sítí založených na AireOS.
10.02. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 24000 Kč (Praha), 24000 Kč (Brno), 990 EUR (Bratislava)
Seznámení účastníků s principy, možnostmi a konfigurací funkcionality Embedded Event Manager na IOS/IOS XE platformách výrobce Cisco Systems. Součástí školení je rozbor vzorových příkladů EEM appletů a laby pro vybrané typy EEM event detektorů. V rámci školení se účastník seznámí se syntaxí a pravidly pro tvorbu EEM appletů.
17.02. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 20000 Kč (Praha), 20000 Kč (Brno), 830 EUR (Bratislava)
Kurz je součástí navazujících školení z oblasti IPv6, jeho cílem je seznámit účastníky se konfigurací protokolu IPv6 na směrovačích výrobce Cisco Systems. Po absolvování tohoto kurzu je student schopen reálné implementace IPv6 na platformě Cisco Systems.
21.02. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 50000 Kč (Praha), 50000 Kč (Brno), 2070 EUR (Bratislava)
Absolvováním tohoto kurzu účastník pochopí vnitřní procesy hlasové brány a bude schopen analyzovat hovory procházející hlasovou branou, což je nevyhnutelné při implementaci, provozu a případném řešení problémů v praxi. V praktických cvičeních si může odzkoušet konfiguraci hlasové brány s ISDN PRI připojením, které se stále ještě běžně využívá k propojení IP telefonního řešení se sítí operátora. K základní administrací UC řešení patří i sledování real-time parametrů. K tomu je možné využít Real Time Monitoring Toolu. S tímto nástrojem se účastník seznámí prakticky, a naučí se ho používat (mimo jiné) i k řešení problémů ve své síti. Některé administrativní úkony na CUCM je nutno řešit přes ssh přístup. K tomuto účastník získá praktické zkušenosti a seznámí se s možnostmi tohoto rozhraní. V případě, že účastník spravuje redundantně řešení CUCM, důležitá je pro něho i znalost systémové databáze a schopnost řešit problémy s replikace databází v rámci clusteru. Každý administrator CUCM se již určitě setkal s požadavkem na konfiguraci většího množství zařízení - např. přidání většího počtu IP telefonů. V takovém případě je vhodné využít znalosti Bulk Administrative Tool. UC systém s komplexní konfigurací je nezbytně zálohovat. Během kurzu se účastník dozví, jakým způsobem je možné zálohovat konfiguraci, ale také jak systém obnovit v případě reinstalace systému. Během implementace, případně za rutinního provozu, je někdy nutné řešit problémy se signalizací, což se neobejde bez teoretických znalostí signalizačních protokolů, které získá účastník kurzu VOICE2.
24.02. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 32000 Kč (Praha), 32000 Kč (Brno), 1270 EUR (Bratislava)
Kurz je určený pro uchazeče, kteří potřebují rozšířit svoje znalosti o multicast řešeních v IP sítích. Je zaměřený na pokročilé vlastnosti multicastu, zejména pro service provider sítě.
28.02. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 35000 Kč (Praha), 35000 Kč (Brno), 1450 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro technické pracovníky znalé MPLS technologie a aplikace MPLS VPN, kteří si potřebují rozšířit znalosti. V kurzu se seznámí s pokročilými možnostmi L3 MPLS VPN, řešením mezi operátorského propojení MPLS sítí, principy L2 MPLS VPN a řízením MPLS sítě. Kurz pokrývá témata od základního principu po implementaci na Cisco zařízeních. Součástí jsou praktická laboratorní cvičení na reálných zařízeních.
07.03. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 32000 Kč (Praha), 32000 Kč (Brno), 1320 EUR (Bratislava)
Seznámení účastníků s několika nástroji pro vývoj vlastní aplikace pro automatizaci konfigurace, či monitoringu nad platformou Cisco Nexus. Účastníci získají během školení praktické zkušenosti s NX-OS "On-Box" a "Off-Box API" nástroji, jako i základní přehled v programovacích nástrojích pro Cisco ACI. Součástí školení je řada hands-on labů, které poskytnou účastníkům možnost jednak prakticky implementovat připravené příklady, ale i provádět vlastní experimenty a vytvářet nové aplikace.
04.04. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 33000 Kč (Praha), 33000 Kč (Brno), 1370 EUR (Bratislava)
Cílem školení je seznámit účastníky s principy Quality-of-Services (QoS) mechanismů a jejich implementací na produktech CiscCo Systems. QoS je v současnosti neoddělitelnou součástí nasazovaných konvergovaných sítí, určených pro přenos real-time provozu - zejména hlasu a videa. Součástí kurzu jsou i praktická cvičení, kde si mohou účastníci procvičit získané vědomosti v simulovaném prostředí reálného provozu.
21.04. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 12000 Kč (Praha), 12000 Kč (Brno), 490 EUR (Bratislava)
Tento kurz Vám dá, kromě výborné znalosti základních IP SLA operací i vše, co budete potřebovat pri konfiguraci a nasazení jakýchkoliv IP SLA operací ve Vaší síti, jako jsou multiple operations scheduling, proactive threshold/timeout monitoring, template-based configuration, auto-registration a mnoho dalšího. Kurz je doplněn i o praktické odzkoušení IP SLA operací na Cisco routrech (Jitter operations, Proactive Threshold monitoring, Template-based configuration, Auto-registration). Obsah kurzu je zaměřen na Cisco IOS a IOS XE platformy.
25.04. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 59900 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 2500 EUR (Bratislava)
Kurz účastníkom poskytne vedomosti a zručnosti potrebné pri plánovaní, implementácii, prevádzke a správe Cisco bezdrôtových sietí. Tento kurz vás naučí ako navrhovať, inštalovať, konfigurovať, monitorovať a vykonávať základný troubleshooting v Cisco WLAN sieťach. Kurz nevedie priamo k žiadnej certifikačnej skúške ale poskytne základné informácie, ktoré študentom pomôžu pri príprave na testy (ENWLSD 300-425 a ENWLSI 300-430), ktoré sú súčasťou Cisco CCNP Enterprise certifikácie.
02.05. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 25000 Kč (Praha), 25000 Kč (Brno), 1040 EUR (Bratislava)
V dnešních Unified Communications sítích je SIP velmi často využívaným protokolem. Ať už jako protokol pro komunikaci s koncových zařízeními, nebo jako protokol komunikace mezi jednotlivými aplikacemi UC systémů. V tomto kurzu se účastnici "ponoří" do teoretických znalosti signalizačního protokolu SIP. Teoretické vědomosti si samozřejmě vyzkoušejí v mnoha praktických cvičeních. Získané znalosti a zkušenosti jsou nezbytné pro každého systémového inženýra, který se věnuje konfiguraci zařízení, která využívají SIP signalizační protokol. Pochopení detailů a principů funkce tohoto signalizačních protokolu je základem úspěšné implementace, konfigurace či troubleshootingu VoIP / SIP sítí. V praktických částech účastníci analyzují signalizace v různých scénářích a situacích. Kurz je vhodný i pro účastníci, kteří nepracují s Cisco technologiemi!
09.05. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 39000 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1600 EUR (Bratislava)
Školení podává přehled o konfiguraci a fungování několika pokročilejších funkcích technologie Fibre Channel, jako je například Inter-VSAN routing, Enhanced Zoning, apod. Samostatnou sekcí je seznámení s novou generací technologie Ethernet (DCB - Data Center Bridging), která dovoluje i přenos FC rámců. Probírány jsou vybrané funkce DCB, včetně terminologie a fungování FCoE. Znalosti si účastník upevní během provádění několika praktických úloh.
30.05. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 33000 Kč (Praha), 33000 Kč (Brno), 1370 EUR (Bratislava)
Kurz je určený pro uchazeče, kteří potřebují mít teoretické a praktické (konfigurační) znalosti o multicast řešeních v IP sítích. Je zaměřený na získání nezbytných základů v oblasti multicastu, na které lze potom navázat a rozšířit doplňujícím školením Advanced Multicast.
06.06. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 35000 Kč (Praha), 35000 Kč (Brno), 1450 EUR (Bratislava)
Seminář je určen pro účastníky, kteří absolvovali seminář COLLAB1, případně COLLAB2. Cílem tohoto 4 denního semináře je seznámení účastníků s problematikou a administrací Cisco Unified Collaborations videokonferenčních systémů. Seminář nabízí detailní přehled video konferenčních koncových zařízení, srovnání dostupných Cisco Collaboration technologií pomocí kterých lze uskutečnit audio / video hovory s 3 a více účastníky s možností sdílet obsah během těchto hovorů. Součástí semináře je praktická konfigurace WebEx 2.5 on premise a jeho integrace s Cisco Unified Call Manager (CUCM) 10.6. Konfigurace video konferenčního řešení prostřednictvím Cisco TelePresence Video Communication Server Control X8.5, Cisco Telepresence Conductor XC 3.0 s centralizovaným CUCM. Seznámení účastníků s konferenčními mosty Cisco Telepresence Server a Multipoint Control Unit. Možnosti konfigurace video konferenčních místností a eskalace hovoru z 2 na tři a více účastníků. Praktická konfigurace Ad / Hoc, Rendezvous, Multiway konferencí pomocí uvedených technologií. Praktická témata obsahují trouble tickety, které přinutí účastníka aktivně přemýšlet nad jednotlivými tématy a hledat řešení jak systém co nejefektivněji znovu zprovoznit.
13.06. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 16000 Kč (Praha), 16000 Kč (Brno), 660 EUR (Bratislava)
Kurz je určený pro uchazeče, kteří potřebují mít teoretické a praktické (konfigurační) znalosti pro implementaci a základní troubleshooting sítí využívajících synchronizaci času (kmitočtu). Rozhraní zdroje přesného času obvykle GPS přijímač a SyncE / PTP jako protokol pro distribuci a výběr nejlepšího z dostupných zdrojů přesného času. Po absolvovaní kurzu bude účastník seznámen s důvody pro implementaci časové synchronizace v síti, s funkcionalitou a vlastnostmi SyncE a PTP, jejich základní konfigurací a s troubleshootingem souvisejícím s touto oblastí.
22.06. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 35000 Kč (Praha), 35000 Kč (Brno), 1450 EUR (Bratislava)
Školení si dává za cíl uvést studenta do problematiky technologie SD-WAN. Kurz vysvětluje význam jednotlivých komponent a jich vzájemné funkční propojení. Vysvětluje, jakým způsobem je možné SD-WAN technologii vybudovat. Školení se také zabývá vysvětlením rozdílu mezi konfigurací klasických (legacy) sítí a sítí fungujících na principech Software Defined Networkingu (konfigurace pomoci Templatů a Politik). Studenti po absolvovaní tohoto školení získají přehled i o bezpečnostních funkcích a principů v SD-WAN technologii.
23.06. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 32000 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 630 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro technické pracovníky znalé MPLS technologie a využívající MPLS VPN, kteří si potřebují rozšířit své znalosti. V kurzu se seznámí s pokročilými možnostmi Ethernet VPN (EVPN) nad MPLS, jejich výhodami oproti stávajícím L2VPN MPLS službám a aktuální možnosti jejich konfigurace. Kurz pokrývá témata od základního principu po implementaci a ověření správného fungování. Součástí jsou praktická laboratorní cvičení na reálných zařízeních.
04.07. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 6500 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 270 EUR (Bratislava)
Kurz je součástí navazujících školení z oblasti IPv6, jeho cílem je seznámit účastníky s principy nadcházejícího komunikačního standardu hlavně po teoretické stránce. Po absolvování tohoto kurzu je student schopen reálné konfigurace IPv6 na nejčastěji používaných OS - Windows XP, Windows 7 a Linux.
14.07. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 32000 Kč (Praha), 32000 Kč (Brno), 1320 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro technické pracovníky znalé síťových technologií, kteří potřebují řešit rychlou konvergenci síťové infrastruktury. Účastníci kurzu se seznámí s problematikou rychlé konvergence a vysoké dostupnosti, principy a omezeními jednotlivých přístupů k řešení této problematiky. Součástí jsou praktická laboratorní cvičení na reálných zařízeních.
01.08. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 22000 Kč (Praha), 22000 Kč (Brno), 920 EUR (Bratislava)
Cílem kurzu je poskytnout studentům ucelené informace o Cisco Meraki technologii a produktech. Během dvou dnů trvání kurzu se studenti seznámí s celým portfoliem zařízení Cisco Meraki, podporovanými funkcionalitami na zařízeních a teoretické znalosti získané během školení si zároveň ověří během praktických cvičení. Praktická cvičení tvoří přibližně 40% celého kurzu a studenti si během nich budou nakonfigurovát Cisco Meraki síť takříkajíc od nuly.
11.08. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 28000 Kč (Praha), 28000 Kč (Brno), 1160 EUR (Bratislava)
Kurz je určený pro síťové administrátory větších lokalních sítí a poskytovatelů služeb (Internet, transport dat), kteří vyžadují získat podrobnější teoretické informace a praktické zkušenosti týkající se nových vlastností a služeb využitelných na Cisco přepínačích. Po absolvovaní kurzu bude účastník seznámen s novými verzemi spanning tree protokolů (IEEE 802.1w,s , rapid-pvst+), tunelováním ethernet dat pomocí Q-in-Q a L2 protocol tunneling. Dále taktéž účastník získá základní zkušenosti s implementací security - DHCP snooping, Dynamic ARP Inspaction - DAI, IP Source Guard, Private VLAN atp.
29.08. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 32000 Kč (Praha), 32000 Kč (Brno), 1320 EUR (Bratislava)
Virtualizace serverů je hlavním přínosem v oblasti datových center, nicméně představuje i silný nástroj IT profesionálů pro jednoduché a rychle sestavené prostředí pro testování i provozní nasazení řady aplikací. Cílem školení je objasnit pojmy z oblasti virtualizace a seznámit účastníky kurzu se základy práce s platformou VMware vSphere. Součástí kurzu bude jak teorie, tak i praktické ukázky z LABu.
05.09. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34000 Kč (Praha), 34000 Kč (Brno), 1420 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro začínající administrátory Cisco zařízení. Při absolvování kurzu si bude moci účastník osvojit znalosti nutné ke zvládnutí konfigurace Cisco směrovačů.
19.09. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 49000 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1950 EUR (Bratislava)
Seznámení s klíčovými funkcemi NGFW. V rámci školení jsou i LABy pro samostatnou instalaci NGFW modulu a základního nastavení pro aplikační analýzu síťového provozu.
26.09. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 50000 Kč (Praha), 50000 Kč (Brno), 2070 EUR (Bratislava)
Seminář je určen pro účastníky, kteří absolvovali semináře COLLAB1 a VOICE1 a chtějí si rozšířit získané poznatky z těchto seminářů. Cílem tohoto 5 denního semináře je seznámení účastníků s tím, jak správně postupovat při komplexních designech a implementacích Cisco Collaboration řešení. Součástí semináře je teoretická i praktická pokročilá konfigurace Cisco Unified Communications Manageru (CUCM) 10.6 zaměřená především na globalizovaný call routing, SIP URI dialing a Intercluster Lookup Service (pro jednoduché spojování číslovacích plánů ze vzdálených CUCM clusterů). Probírána bude integrace CUCM s CUCM Instant Messaging and Presence 10.6. Implementace softwarových audio / video konferenčních hostů Cisco Jabber pomocí kterých je možné uskutečňovat Instant Messaging, sdílení plochy, audio a video hovory z PC nebo Smartphone. Účastníci nakonfigurují Cisco Voice Gateway (Cisco Unified Border Element - CUBE) s možností SIP URI dialingu. Dalšími tématy jsou: teoretická a praktická integrace Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) X8.5 s CUCM, základy bezpečnosti ve video konferenčních systémech, realizace Mobile Remote Access která umožní plnohodnotné a bezpečné používání Jabber klientů mimo Vaši domácí síť bez nutnosti VPN. Všechna praktická cvičení obsahují trouble tickety, které přinutí účastníka aktivně přemýšlet nad jednotlivými tématy a hledat řešení jak systém co nejefektivněji znovu zprovoznit.
27.09. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 12000 Kč (Praha), 12000 Kč (Brno), 490 EUR (Bratislava)
Školení účastníky seznámí se základy fungování technologie Fibre Channel, včetně terminologie, designu, adresace a principu přenosu dat.
18.10. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 6800 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 0 EUR (Bratislava)
Úvod do bezpečnosti informací. Kurz slouží k pochopení řízení informační bezpečnosti a vysvětlení jednotlivých technických nástrojů.
24.10. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 59900 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 2220 EUR (Bratislava)
Kurz je určený pro IT profesionály se zodpovědností za instalaci, konfiguraci a provoz přepínačů Cisco Nexus 9500/9300 v ACI režimu v datových centrech.
24.10. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 39000 Kč (Praha), 39000 Kč (Brno), 1620 EUR (Bratislava)
S4 je čtyřdenní kurz zaměřený na konfiguraci VPN technologií na Cisco směrovačích. Kurz pokrývá IPSec VPN technologie potřebné pro bezpečný přenos dat. Studijní materiály poskytují instrukce pro konfiguraci a řešení problémů implementace pokročilých IPSec IKEv1 VPN. Praktické laby k tomu poskytují možnost získat zkušenosti potřebné pro úspěšné nasazení IPSec VPN.
25.10. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 12000 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 490 EUR (Bratislava)
Seznámení účastníků se zabezpečením IOS/IOS XE/IOS XR platforem výrobce Cisco Systems prostřednictvím funkcionality Control Plane Policing (CoPP). Účastnící získají informace, týkající se konfigurace a specifických vlastností CoPP v rámci jednotlivých platforem. Účastníci si mohou vyzkoušet probíraná témata v praktických úlohách.
31.10. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 35000 Kč (Praha), 35000 Kč (Brno), 1450 EUR (Bratislava)
Tento 4 denní seminář obsahuje teoretické i praktické části. Absolventi budou schopni základní integrace stávající hlasové infrastruktury do datové sítě, zajistit kvalitní přenos hlasu přes LAN a WAN sítě a propojit datovou síť přenášející hlas s JTS (Jednotná Telefonní Síť) pomocí Cisco produktů. V teoretických partiích budou probírány principy fungování hlasových bran, digitální přenosové sítě a v nich používané standardy a protokoly (např. RTP, SRTP, H.323, SIP MGCP, SCCP, ISDN,). Představeny budou základní vlastnosti a funkce CUCME (Cisco Unified Communications Express) a Cisco Unified Border Element CUBE). V praktických cvičení si účastníci ověří získané znalosti (implementace číslovacího plánu, manipulace s čísly, konfigurace směrování hovorů včetně záložních cest, registrace koncových IP telefonů atd.) a seznámí se s možností troubleshootingu. Vzorové konfigurace CUCME i CUBE budou navrženy s ohledem na jejich maximální využití v praxi.
03.11. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 32000 Kč (Praha), 32000 Kč (Brno), 1320 EUR (Bratislava)
Seznámení účastníků s několika nástroji pro vývoj vlastní aplikace pro automatizaci konfigurace, či monitoringu architektury Cisco ACI. Účastníci získají během školení praktické zkušenosti s programovacími nástroji ACI REST API, ACI Toolkit, CobraSDK, Arya & AryaLogger Ansible a ďalšími. Součástí školení je řada hands-on labů, které poskytnou účastníkům možnost jednak prakticky implementovat připravené příklady, ale i provádět vlastní experimenty a vytvářet nové aplikace.
14.11. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 24000 Kč (Praha), 24000 Kč (Brno), 990 EUR (Bratislava)
Implementace směrovacího protokolu IS-IS a jeho součástí na platformě Cisco Systems.
14.11. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 21000 Kč (Praha), 21000 Kč (Brno), 870 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro síťové administrátory a bezpečnostní techniky. Po absolvování kurzu bude účastník obeznámen s problematikou síťové bezpečnosti a implementací na směrovačích.
21.11. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 32000 Kč (Praha), 32000 Kč (Brno), 1320 EUR (Bratislava)
Kurz je určený pro uchazeče, kteří potřebují mít teoretické a praktické (konfigurační) znalosti pro implementaci a základní troubleshooting sítí využívajících Segment routing. Studenti se seznámí s důvody pro nasazení Segment routingu, principy funkce, srovnání s klasickým MPLS (LDP, RSVP) výhodami i omezeními této technologie. Součástí školení je také základní troubleshooting a seznámení se s funcionalitami využívajícími Segment routing např. TI-LFA, SR-TE, PCEP/ XTC. Dále se studenti seznámí s principy Segment routingu přes IPv6 (SRv6) cílově nahrazujícím MPLS dataplane.
28.11. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 8000 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 330 EUR (Bratislava)
Cílem školení je seznámit účastníky s novým konceptem Software Defined Access (SDA) a nástrojem Cisco DNA Center na teoretické úrovni.
29.11. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 35000 Kč (Praha), 35000 Kč (Brno), 1450 EUR (Bratislava)
Cílem školení je seznámit účastníky s konfigurací Cisco DNA Centra a všech jeho přidružených systémů (ISE, CMX) a síťových prvků (Routery, Switche, WLC kontrollery, AP, Sensory). Toto školení plynule navazuje na školení "A7 - Základy SDA". Po absolvování tohoto školení, bude mít účastník potřebné znalosti pro reálnou implementaci DNA Centra na většině síťových prvků používaných v dnešních moderních sítích.
05.12. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 18000 Kč (Praha), 18000 Kč (Brno), 777 EUR (Bratislava)
Kurz je určený pro účastníky, kteří potřebují získat základní teoretické a praktické (konfigurační) znalosti o Cisco přepínačích používaných v ethernet LAN sítích. Po absolvovaní kurzu bude účastník seznámen s produktovou řadou ethernet přepínačů, s nejpoužívanějšími technologiemi a funkcemi implementovanými v přepínačích. Většina teoretických statí je doplněna o konfigurační část.