logo itpoint.cz

MS Office 365 - počítačové kurzy

07.02. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 3300 Kč (Praha), 3300 Kč (Brno), 110 EUR (Bratislava)
V současné době řeší řada firem zvýšené nároky na vzdálenou spolupráci svých zaměstnanců. Ať už z důvodu benefitů v podobě homeoffice, či z důvodu častých služebních cest, zaměstnanci musí mít neustále možnost spolupracovat na dálku, jakoby by byli společně v kanceláři a to všechno za přísných bezpečnostních pravidel GDPR. Řešením pro takové firmy může být právě Microsoft 365, který toto vše a ještě mnoho dalšího umožňuje. V tomto základním kurzu se účastníci seznámí s online prostředím Microsoft 365 a ukážeme si, jeho základní nastavení. Každý účastník kurzu se naučí využívat Microsoft 365 pro osobní práci i týmovou spolupráci, a zjistí, kdy je vhodné použít online variantu a kdy desktopovou variantu jednotlivých aplikací. V tomto kurzu se zaměříme na základní používání a to především cloudových úložišť OneDrive a SharePoint, upozorníme na rozdíly desktopových a webových aplikací Excel, Word, Powerpoint, OneNote a aplikace Teams. Účastníci se naučí spolu komunikovat prostřednictvím Microsoft 365, sdílet soubory a složky, spolupracovat na souborech v reálném čase s vybranými lidmi a skupinami.
19.04. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 4000 Kč (Praha), 4000 Kč (Brno), 125 EUR (Bratislava)
SPOLUPRÁCE. Takto jedním slovem bychom mohli definovat aplikaci MS Teams. V dnešní době, kdy rostou nároky na týmovou spolupráci, komunikaci, sdílení dat, informací, souborů. Žijeme v době, kdy nás technologie osvobodily od nutnosti trávit veškerý čas v kanceláři u pracovního stolu, ale stále častěji pracujeme v terénu či z domova. Často je také potřeba sejít se na schůzce s kolegy z jiného města či dokonce jiné země. V takové době potřebujeme nástroj, který zajistí efektivní komunikaci, sdílení dat a spolupráci a to vše na dálku, s možností využívat nejrůznějších druhů zařízení a v zabezpečeném režimu, aby nedocházelo k úniku informací. Microsoft 365 je přesně takovou platformou a jejím hlavním komunikačním nástrojem je právě aplikace MS Teams. Na našem kurzu se účastníci naučí efektivně a přehledně pracovat s tímto mocným nástrojem a využívat ho k týmové spolupráci.
05.05. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 3300 Kč (Praha), 3300 Kč (Brno), 110 EUR (Bratislava)
Tento kurz je připraven pro školy a pracovníky ve školství všech úrovní, kteří se chtějí rychle a bez úvodních pokusů a omylů zabydlet v moderním prostředí pro výuku. V kurzu se seznámíme především s klíčovou aplikací MS Teams pro učitele, která je nenahraditelným pomocníkem každého účastníka vzdělávacího procesu – učitel, žák/student, rodič, předmětové komise, vedení školy, ostatní zaměstnanci školy. Microsoft 365 Education (pro školy) posouvá vzdělávání na úroveň 21.století, a připravuje žáky a studenty na život v současném a budoucím světě, ale také v mnohém usnadňuje práci pedagogům, kteří potom mohou efektivněji vést vzdělávací proces. Napříč všemi předměty používání Microsoft 365 významně přispívá k rozvíjení a utváření těchto klíčových kompetencí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální, personální a občanské, kompetence pracovní, kompetence k práci s informacemi a kritického myšlení kompetence k využívání rozmanitých technologií, kompetence k podnikavosti. Microsoft 365 Education (pro školy) je školám dostupný i ve verzi zdarma a je to nástroj, který ocení všichni účastníci vzdělávacího procesu nejen v obdobích vyžadujících distanční formu studia, ale stejně tak v běžné prezenční formě studia.
18.05. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 3300 Kč (Praha), 3300 Kč (Brno), 110 EUR (Bratislava)
V předchozím kurzu se uživatelé naučili základní orientaci v prostředí Microsoft 365 a seznámili se s filosofií tohoto mocného nástroje, aby jej mohli začít využívat. V pokročilé variantě kurzu Microsoft 365 se budeme zabývat aplikací SharePoint online na uživatelské úrovni, také se seznámíme s aplikací Forms, vynikajícím nástrojem pro průzkumy nejrůznějšího charakteru, aplikací Sway, která je novodobým nástrojem pro jednoduchou a efektivní prezentaci jakýchkoli témat na jakémkoli zařízení. Také se naučíme na základní úrovni využívat online službu Flow pro automatizaci častých procesů a aplikaci Planner, pro plánování a sledování vývoje týmových projektů.