logo itpoint.cz

Procesní řízení - počítačové kurzy

20.12. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 16600 Kč (Praha), 16600 Kč (Brno), 640 EUR (Bratislava)
Procesní řízení není o tom namalovat hezký obrázek procesu a pověsit ho na zeď. Takový proces bude mít smysl a bude přinášet firmě nějaké benefity teprve tehdy, když bude nedílnou součástí každodenní práce všech pracovníků podílejících se na procesu. Aby se to stalo skutečností, je potřeba zvládnout všech sedm oblastí, ze kterých se procesní řízení skládá. Tento kurz Vám poskytne ucelený úvod do všech těchto sedmi oblastí a umožní Vám udělat klíčová rozhodnutí, bez kterých není možné procesy uvést do života, vybrat správné metody modelování, optimalizovat procesy a v dnešní době hlavně automatizovat procesy.
22.12. 2021 (dnů = 1) - Katalogová cena: 8300 Kč (Praha), 8300 Kč (Brno), 320 EUR (Bratislava)
Naučíme vás, jak smysluplně uplatnit metodu pro vyšší organizaci pracoviště, aby bylo příjemné, funkční a mohli jste se soustředit na práci místo zbytečností nebo hledání toho, co k práci potřebujete. Projdeme prakticky nejen postupné zavedení, ale také vše potřebné pro udržení nové organizace. Školení je vhodné pro výrobu i administrativu.
16.03. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 16600 Kč (Praha), 16600 Kč (Brno), 640 EUR (Bratislava)
Hlavním smyslem Kaizen je provádění velkého počtu malých změn v krátkém čase. Ty dohromady přispívají k významnému zlepšení procesů v delším časovém horizontu a také ke spokojenosti všech zúčastněných. Kaizen je nástroj, který můžete použít k systematickému zlepšování v jakékoli části vaší organizace. Projdeme způsob, jak ho zavést a použít k systematické realizaci postupných (evolučních) změn zlepšování ve vaší praxi. Čekají vás informace k zavedení systému Kaizen, sběru návrhů a výběru těch nejvhodnějších. Znalosti rozšíříme o užitečné a prakticky často využívané nástroje Lean při Kaizen událostech. Sami si vyzkoušíte realizovat takovou událost na cvičném příkladu procesu.
20.06. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 16600 Kč (Praha), 16600 Kč (Brno), 640 EUR (Bratislava)
Kurz vás provede použitím nástroje mapování jako základního nástroje pro analýzu aktuálního stavu a definici strategické cesty ke štíhlým a efektivním procesům. Nástroj je vhodný použít tam, kde lze najít opakované postupy. Díky schopnosti sestavit VSM rozeznáte přidanou hodnotu v procesu. Určíte činnosti, kde plýtváte zdroji (časem, penězi...), najdete místa, která vás omezují ve větším výkonu, ale také příležitosti pro další systematický růst přidané hodnoty v procesu. Další související nástroje a tipy, jak je v praxi použít, vám pomohou s růstem výkonu a kvality vašich procesů v dlouhodobém horizontu podle potřeb strategie společnosti. Získáte znalosti a dovednosti popisu, výběru a tvorby plánu akcí a projektů pro velké kroky ke zlepšování procesů.