logo Český telekomunikační úřad

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Někteří poskytovatelé služeb elektronických komunikací patrně používají obchodní označení 5G potenciálně zavádějícím způsobem, protože pro poskytování svých služeb ve skutečnosti využívají mobilní sítě, které sítěmi 5G nejsou.

Nabízíme 5G Internet! - tak může v poslední době znít reklama některého poskytovatele přístupu k internetu. Bohužel to nemusí ještě automaticky znamenat, že se spotřebitel může těšit na plnohodnotně nasazenou pátou generaci mobilních sítí.

Zájmem Úřadu je, aby nemohlo docházet k mylným domněnkám a očekáváním spotřebitele, které by se zejména mohly týkat rychlosti stahování a vkládání dat a doby odezvy.

Proto pokud ČTÚ v konkrétních případech dojde ke zjištění, že podnikatel poskytuje v plném rozsahu služby v sítích, které neodpovídají standardům sítí páté generace, ale přitom službu nabízí tak, jako kdyby o sítě 5G šlo, prověří případné podezření na nekalé obchodní praktiky, případně postoupí podněty dalším příslušným orgánům, například vzhledem k možnému porušení zákona o regulaci reklamy.

Co je to označení 5G

5G - je neformální označení pro novou generaci mobilních sítí, která se vyznačuje podporou velkého počtu koncových zařízení, malým přenosovým zpožděním a velkou přenosovou kapacitou, schopnou zvládat i velmi vysoké přenosové rychlosti.

To umožňuje, aby poskytovatelé služeb nabízeli v těchto sítích cenově odstupňované služby přístupu k internetu v široké škále inzerovaných rychlostí, od nízkých až po velmi vysoké, v řádu stovek Mbit/s.

Další články k tématům - 5G internet - reklama - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne středa 24. února 2021

Další články od Český telekomunikační úřad

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Nabídka zaměstnání