logo

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Telekomunikační akademie je preventivně-edukativní projekt ČTÚ, jehož prostřednictvím chce Úřad pomoci (nejen) seniorům lépe se zorientovat v možnostech a právech spotřebitelů v oblasti telekomunikací a poštovních služeb.

Telekomunikační akademie se neomezuje jen na knihovny, kluby či domovy seniorů, ale zapojuje se i do větších projektů, v posledních letech spolupracuje i s univerzitami třetího věku, nebo např. městskou policií.

V poslední době se opět odehrálo několik úspěšných přednášek ve spolupráci s MP Brno a čeká nás i další aktivita na poli univerzit třetího věku.

Již čtvrtým rokem spolupracuje Telekomunikační akademie s Městskou policií Brno, v rámci jejího preventivně vzdělávacího programu Senior akademie. Jedná se o speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání, který absolvuje víc jak stovka seniorů ročně.

V rámci XVI. ročníku Senior akademie proběhly na přelomu ledna a února 2022 dva tříhodinové přednáškové bloky na témata Telekomunikace v kostce a Poštovní služby a dále dva dvouhodinové kurzy na téma Kybernetická bezpečnost.

Ohlasy ze strany posluchačů byly jako každý rok velmi pozitivní, neboť témata vnímají jako praktická a aktuální.

Dále Telekomunikační akademie spolupracuje i s Knihovnou Kroměřížska, která pro své zájemce o vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně pořádá dvouleté přednáškové cykly.

V akademickém roce 2021 - 2023 bylo jednou ze studijních oblastí daného semestru téma Telekomunikace v kostce. Toto téma zahrnuje celkem šest devadesátiminutových přednášek.

Přednášky jsou na téma:

Čtyři přednášky proběhly již v roce 2021, zbylé dvě byly z důvodu pandemie přesunuty do roku 2022. Semestru se účastní 25 posluchačů, které v rámci poslední lekce čeká závěrečný test, ve kterém si prověří své nově nabyté znalosti.

V březnu 2022 by pak měly proběhnout dvě přednášky na téma Můj mobil a virtuální svět a Poštovní služby, které byly zařazeny do semestru Univerzity třetího věku při Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostrava.

Tato projevila zájem o další spolupráci, a to ještě v širším záběru, když požádala o vytvoření programu pro celý jeden semestr, obdobně jako v Kroměříži.

Přednášky zde budou o něco delší - jedna přednáška by měla trvat celkem tři hodiny a je určena pro širší publikum pro cca 50 osob.

Další články k tématům - akademie - kyberbezpečnost - senior - vzdělávání

Článek ze dne 1. března 2022 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání