logo Český telekomunikační úřad

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Telekomunikační akademie je preventivně-edukativní projekt ČTÚ, jehož prostřednictvím chce Úřad pomoci (nejen) seniorům lépe se zorientovat v možnostech a právech spotřebitelů v oblasti telekomunikací a poštovních služeb.

Telekomunikační akademie se neomezuje jen na knihovny, kluby či domovy seniorů, ale zapojuje se i do větších projektů, v posledních letech spolupracuje i s univerzitami třetího věku, nebo např. městskou policií.

V poslední době se opět odehrálo několik úspěšných přednášek ve spolupráci s MP Brno a čeká nás i další aktivita na poli univerzit třetího věku.

Již čtvrtým rokem spolupracuje Telekomunikační akademie s Městskou policií Brno, v rámci jejího preventivně vzdělávacího programu Senior akademie. Jedná se o speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání, který absolvuje víc jak stovka seniorů ročně.

V rámci XVI. ročníku Senior akademie proběhly na přelomu ledna a února 2022 dva tříhodinové přednáškové bloky na témata Telekomunikace v kostce a Poštovní služby a dále dva dvouhodinové kurzy na téma Kybernetická bezpečnost.

Ohlasy ze strany posluchačů byly jako každý rok velmi pozitivní, neboť témata vnímají jako praktická a aktuální.

Dále Telekomunikační akademie spolupracuje i s Knihovnou Kroměřížska, která pro své zájemce o vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně pořádá dvouleté přednáškové cykly.

V akademickém roce 2021 - 2023 bylo jednou ze studijních oblastí daného semestru téma Telekomunikace v kostce. Toto téma zahrnuje celkem šest devadesátiminutových přednášek.

Přednášky jsou na téma:

Čtyři přednášky proběhly již v roce 2021, zbylé dvě byly z důvodu pandemie přesunuty do roku 2022. Semestru se účastní 25 posluchačů, které v rámci poslední lekce čeká závěrečný test, ve kterém si prověří své nově nabyté znalosti.

V březnu 2022 by pak měly proběhnout dvě přednášky na téma Můj mobil a virtuální svět a Poštovní služby, které byly zařazeny do semestru Univerzity třetího věku při Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostrava.

Tato projevila zájem o další spolupráci, a to ještě v širším záběru, když požádala o vytvoření programu pro celý jeden semestr, obdobně jako v Kroměříži.

Přednášky zde budou o něco delší - jedna přednáška by měla trvat celkem tři hodiny a je určena pro širší publikum pro cca 50 osob.

Další články k tématům - akademie - kyberbezpečnost - senior - vzdělávání

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 1. března 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Nabídka zaměstnání