logo Český telekomunikační úřad

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Telekomunikační akademie je preventivně-edukativní projekt ČTÚ, jehož prostřednictvím chce Úřad pomoci (nejen) seniorům lépe se zorientovat v možnostech a právech spotřebitelů v oblasti telekomunikací a poštovních služeb.

Telekomunikační akademie se neomezuje jen na knihovny, kluby či domovy seniorů, ale zapojuje se i do větších projektů, v posledních letech spolupracuje i s univerzitami třetího věku, nebo např. městskou policií.

V poslední době se opět odehrálo několik úspěšných přednášek ve spolupráci s MP Brno a čeká nás i další aktivita na poli univerzit třetího věku.

Již čtvrtým rokem spolupracuje Telekomunikační akademie s Městskou policií Brno, v rámci jejího preventivně vzdělávacího programu Senior akademie. Jedná se o speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání, který absolvuje víc jak stovka seniorů ročně.

V rámci XVI. ročníku Senior akademie proběhly na přelomu ledna a února 2022 dva tříhodinové přednáškové bloky na témata Telekomunikace v kostce a Poštovní služby a dále dva dvouhodinové kurzy na téma Kybernetická bezpečnost.

Ohlasy ze strany posluchačů byly jako každý rok velmi pozitivní, neboť témata vnímají jako praktická a aktuální.

Dále Telekomunikační akademie spolupracuje i s Knihovnou Kroměřížska, která pro své zájemce o vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně pořádá dvouleté přednáškové cykly.

V akademickém roce 2021 - 2023 bylo jednou ze studijních oblastí daného semestru téma Telekomunikace v kostce. Toto téma zahrnuje celkem šest devadesátiminutových přednášek.

Přednášky jsou na téma:

Čtyři přednášky proběhly již v roce 2021, zbylé dvě byly z důvodu pandemie přesunuty do roku 2022. Semestru se účastní 25 posluchačů, které v rámci poslední lekce čeká závěrečný test, ve kterém si prověří své nově nabyté znalosti.

V březnu 2022 by pak měly proběhnout dvě přednášky na téma Můj mobil a virtuální svět a Poštovní služby, které byly zařazeny do semestru Univerzity třetího věku při Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostrava.

Tato projevila zájem o další spolupráci, a to ještě v širším záběru, když požádala o vytvoření programu pro celý jeden semestr, obdobně jako v Kroměříži.

Přednášky zde budou o něco delší - jedna přednáška by měla trvat celkem tři hodiny a je určena pro širší publikum pro cca 50 osob.

Další články k tématům - akademie - kyberbezpečnost - senior - vzdělávání

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 1. března 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Nabídka zaměstnání