logo

Blokace nepovolených internetových her

Poskytovatelé připojení k internetu mají podle zákona o hazardních hrách povinnost zamezit v přístupu k wbům uvedeným na seznamu nepovolených internetových her - jako minimální je stanovena blokace na úrovni DNS. Za nesplnění povinnosti hrozí pokuta do výše 1 milionu Kč.

V online prostředí je mnohem náročnější zajistit ochranu hráčů a vymahatelnost povinností provozovatelů. Zcela zásadní je zamezení provozování hazardních her, k nimž Ministerstvo financí nevydalo povolení, a které přesto cílí na osoby s bydlištěm na území České republiky.

Pouze tak je možné zajistit, že se hazardní hry neúčastní osoby mladší 18 let, jsou dodržována hráčem nastavená sebeomezující opatření nebo je znemožněna účast osobám zapsaným v rejstříku vyloučených hráčů, ať již zapsaných z moci úřední nebo na jejich vlastní žádost.

Poskytovatelé připojení k internetu na území ČR jsou na základě § 82 zákona o hazardních hrách (zákon č. 186/2016 Sb.) povinni zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu nepovolených internetových her, a to ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění internetové stránky v tomto seznamu.

Seznam nepovolených internetových her je k dispozici na stránkách Ministerstva financí - aktuálně je na tento seznam zapsáno cca 180 internetových stránek a další jsou v okamžiku ukončení správního řízení o zápisu průběžně doplňovány.

Jako minimální úroveň blokace byla stanovena blokace na DNS (Domain Name Service) úrovni. Ministerstvo financí vydalo návodný metodický pokyn, kde poskytovatelé naleznou více informací.

Nesplnění povinnosti zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu nepovolených internetových her v příslušné lhůtě je přestupkem podle ustanovení § 123 odst. 5 zákona o hazardních hrách a za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč.

Veškeré dotazy směřující k agendě hazardních her lze zasílat Ministerstvu financí, odboru 73 Procesní agendy a regulace hazardu, a to prostřednictvím e-mailu: podatelna[zavinac]mfcr.cz.

Další články k tématům - blokace - DNS - hazard - internetové hry - Ministerstvo financí - pokuta - zákon

Článek ze dne 31. března 2021 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Nabídka zaměstnání