logo

Budoucnost rozvoje zemského TV vysílání ve standardu DVB-T2

ČTÚ uskutečnil workshop se zaměřením na problematiku budoucího uplatnění standardu DVB-T2 v zemském televizním vysílání. Získané poznatky budou uplatněny při aktualizaci komplexního dokumentu ČTÚ Strategie správy rádiového spektra – strategie uplatnění DVB-T2.

ČTÚ uskutečnil z podnětu předsedy Rady ČTÚ Pavla Dvořáka workshop se zaměřením na problematiku budoucího uplatnění standardu DVB-T2 v zemském televizním vysílání. Workshopu se zúčastnili členové Technické skupiny při ČTÚ, zástupci provozovatelů vysílání a výrobců a prodejců televizních přijímačů, zástupci Českého metrologického institutu, vybraní techničtí experti a pracovníci ČTÚ.

Akce proběhla 26.4. 2012 a na odpolední blok pak přijali pozvání generální ředitelé provozovatelů televizního vysílání, mimo jiné generální ředitelé České televize, televize Nova a televize Prima.

"Jsem přesvědčen, že již nyní nastal čas projednat potenciál budoucího rozvoje zemského digitálního televizního vysílání zvláště z pohledu uplatnění standardu DVB-T2. Ten umožní zvýšit kvalitu televizního vysílání a prohloubit efektivitu využití kmitočtů", zdůraznil význam akce Pavel Dvořák. Nicméně upozornil, že přechod na tento standard rozhodně nebude ještě několik let na pořadu dne a jeho realizace bude odlišná od realizace přechodu z analogového na pozemské digitální vysílání.

Dopolední část workshopu se zaměřila především na technickou problematiku zavádění DVB-T2 včetně vyhodnocení technologické připravenosti jak provozovatelů televizního vysílání, tak výrobců a dodavatelů televizních přijímačů.

ČTÚ v této souvislosti prezentoval stav přípravy D Booku (sumář minimálních požadavků na přijímací zařízení v příslušném standardu) a reálné možnosti koordinace kmitočtů pro DVB-T2 v kontextu závěrů poslední Světové radiokomunikační konference.

Diskuse se rovněž vedla o podobě, rozsahu a časovém omezení případného experimentálního vysílání ve standardu DVB-T2. Ten by podle většiny účastníků neměl mít komerční, ale ryze technický charakter a měl by být časově omezen.

Odpolední blok byl věnován strategickým otázkám DVB-T2. Diskuse se zaměřila na ekonomické a obsahové souvislosti, na posouzení reálnosti a časování možných etap a na osvětlení konkrétních postojů jednotlivých provozovatelů celoplošného televizního vysílání k celému procesu.

V diskusi byl rovněž předběžně akceptován názor, že budoucí přechod na standard DB-T2 se má nést ve znamení respektování divácké obce: vysílání v síti DVB-T a DVB-T2 by mělo být souběžné a přechod na vyšší standard dobrovolný a přirozený.

Účastníci se také shodli na tom, že ačkoliv je včasná diskuse nad novým standardem nutná, stále existuje mnoho neznámých proměnných, a to i ve směru případné koordinace v rámci Evropy.

Další články k tématům - televize - workshop - Pavel Dvořák

Článek ze dne 27. dubna 2012 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace bude pokračovat i po Novém roce

Návrh analýzy relevantního trhu č. 8 k veřejné konzultaci

Cenová kalkulačka mobilní telefonie Tarifon.cz s akreditací ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za listopad 2012

RC modely a hračky s dálkovým ovládáním mohou být provozovány jen na vyhrazených kmitočtech

EK připomínkuje návrh nových velkoobchodních cen terminačních poplatků

Broadband čtvrté generace: aukce kmitočtů stále probíhá

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za říjen 2012

Vývoj cen za volání a internet sleduje barometr ČTÚ

ČTÚ zkracuje lhůty přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory

DIMCO čelí trestnímu oznámení ČTÚ za nevyžádané placené prémiové SMS

Vývoj trhu elektronických komunikací v České republice

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za září 2012

Všichni zájemci o broadband čtvrté generace splnily podmínky pro účast v aukci

ČTÚ mění termín ověření dopadů provozu LTE sítě na příjem digitální televize

ČTÚ navrhuje další snížení terminačních poplatků

Návrh ČTÚ k realizaci přenositelnosti telefonních čísel

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za srpen 2012

Kmitočty pro broadband čtvrté generace chtějí čtyři zájemci

ČTÚ uzavírá monitoring přechodu na digitální televizní vysílání

ČTÚ ověřuje dopady provozu LTE sítě na příjem digitální televize

116000: Horká linka pro případy pohřešovaných dětí

Poplatky Skylink: další správní řízení s provozovatelem sateliní televize M77 Group

Další postup ČTÚ při analýze relevantního trhu č. 5

D-Book: aktualizace doporučení technické specifikace digitálních přijímačů a zařízení

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červenec 2012

Info ČTÚ o postupu šetření servisního poplatku za satelitní televizní služby Skylink a CSlink

BEREC podporuje přístup ČTÚ k analýze relevantního trhu č. 5

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2012

ČTÚ vyhlásil aukci volných kmitočtů

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

ČTÚ snižuje velkoobchodní ceny za ukončení volání v mobilních sítích

Servisní poplatek za satelitní televizní služby Skylink a CSlink prošetřuje ČTÚ

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů oznámí ČTÚ koncem června

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2012

Společný postup RRTV a ČTÚ při výkonu sdílené působnosti

Workshop ČTÚ k přípravě prováděcích předpisů k poštovním službám

Interaktivní elektronické formuláře ČTÚ zrychlí komunikaci s občany

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2012

Veřejná konzultace k využívání rádiových kmitočtů a provozování zařízení v pásmu 10 GHz

Výzva předsedy Rady ČTÚ poskytovatelům mobilních služeb ve věci ochrany spotřebitelů

Text výzvy předsedy Rady ČTÚ generálním ředitelům mobilních operátorů v ČR k úpravě VOP

Budoucnost rozvoje zemského TV vysílání ve standardu DVB-T2

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2011

Monitoring komerčního poskytování dílčích služeb univerzální služby za rok 2011

Používání jednacího jazyka pro jednání s ČTÚ je nezbytné

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2012

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce kmitočtů digitální dividendy

Rada ČTÚ schválila stanovení nového relevantního trhu č. 8

Stanovisko ČTÚ ke studii Informačního institutu

Nabídka zaměstnání