logo

Budoucnost rozvoje zemského TV vysílání ve standardu DVB-T2

ČTÚ uskutečnil workshop se zaměřením na problematiku budoucího uplatnění standardu DVB-T2 v zemském televizním vysílání. Získané poznatky budou uplatněny při aktualizaci komplexního dokumentu ČTÚ Strategie správy rádiového spektra – strategie uplatnění DVB-T2.

ČTÚ uskutečnil z podnětu předsedy Rady ČTÚ Pavla Dvořáka workshop se zaměřením na problematiku budoucího uplatnění standardu DVB-T2 v zemském televizním vysílání. Workshopu se zúčastnili členové Technické skupiny při ČTÚ, zástupci provozovatelů vysílání a výrobců a prodejců televizních přijímačů, zástupci Českého metrologického institutu, vybraní techničtí experti a pracovníci ČTÚ.

Akce proběhla 26.4. 2012 a na odpolední blok pak přijali pozvání generální ředitelé provozovatelů televizního vysílání, mimo jiné generální ředitelé České televize, televize Nova a televize Prima.

"Jsem přesvědčen, že již nyní nastal čas projednat potenciál budoucího rozvoje zemského digitálního televizního vysílání zvláště z pohledu uplatnění standardu DVB-T2. Ten umožní zvýšit kvalitu televizního vysílání a prohloubit efektivitu využití kmitočtů", zdůraznil význam akce Pavel Dvořák. Nicméně upozornil, že přechod na tento standard rozhodně nebude ještě několik let na pořadu dne a jeho realizace bude odlišná od realizace přechodu z analogového na pozemské digitální vysílání.

Dopolední část workshopu se zaměřila především na technickou problematiku zavádění DVB-T2 včetně vyhodnocení technologické připravenosti jak provozovatelů televizního vysílání, tak výrobců a dodavatelů televizních přijímačů.

ČTÚ v této souvislosti prezentoval stav přípravy D Booku (sumář minimálních požadavků na přijímací zařízení v příslušném standardu) a reálné možnosti koordinace kmitočtů pro DVB-T2 v kontextu závěrů poslední Světové radiokomunikační konference.

Diskuse se rovněž vedla o podobě, rozsahu a časovém omezení případného experimentálního vysílání ve standardu DVB-T2. Ten by podle většiny účastníků neměl mít komerční, ale ryze technický charakter a měl by být časově omezen.

Odpolední blok byl věnován strategickým otázkám DVB-T2. Diskuse se zaměřila na ekonomické a obsahové souvislosti, na posouzení reálnosti a časování možných etap a na osvětlení konkrétních postojů jednotlivých provozovatelů celoplošného televizního vysílání k celému procesu.

V diskusi byl rovněž předběžně akceptován názor, že budoucí přechod na standard DB-T2 se má nést ve znamení respektování divácké obce: vysílání v síti DVB-T a DVB-T2 by mělo být souběžné a přechod na vyšší standard dobrovolný a přirozený.

Účastníci se také shodli na tom, že ačkoliv je včasná diskuse nad novým standardem nutná, stále existuje mnoho neznámých proměnných, a to i ve směru případné koordinace v rámci Evropy.

Další články k tématům - televize - workshop - Pavel Dvořák

Článek ze dne 27. dubna 2012 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Nabídka zaměstnání