logo

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

V návaznosti na postup rozvoje vysílacích sítí pro šíření digitálního televizního vysílání provedl Český telekomunikační úřad výpočet stavu pokrytí zemským analogovým a digitálním televizním signálem k termínu 30. června 2009.

Na základě výsledků tohoto vyhodnocení aktualizoval všechny informace uvedené na internetových stránkách věnovaných digitalizaci televizního vysílání.

Zároveň byly doplněny další informace a to především informace o rozsahu pokrytí jednotlivých analogových televizních vysílačů (viz. záložka "Vypínané vysílače"), u kterých je ukončení provozu plánováno podle harmonogramu TPP na 30. září 2009 (územní oblast Plzeň) respektive na 31. října 2009 (územní oblast Praha).

Tyto informace by mohly divákům pomoci při určení zdroje jejich stávajícího příjmu zemského analogového televizního vysílání. Zde je však třeba upozornit, že základní informací o ukončení analogových vysílačů je piktogram (čtyři čtverečky) vložený do pravého dolního rohu obrazovky, případně další informace vkládané do programu v období bezprostředního ukončení provozu vysílačů jednotlivými provozovateli vysílání.

Podrobné informace o průběhu ukončení zemského analogového televizního vysílání budou v dotčených oblastech zprostředkovány v rámci informační kampaně vedené Národní koordinační skupinou v období třech měsíců před ukončením provozu dotčených vysílačů.

Další články k tématům - pokrytí - televizního - ukončení - vysílačů - vysílání

Článek ze dne 7. července 2009 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání