logo

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Na Český telekomunikační úřad se obrátil na stavební úřad v Litomyšli s žádostí o pomoc při řešení problému se zastíněním radioreléové (rr) trasy větrnou elektrárnou Ostrý Kámen na Svitavsku.

Provozovatel trasy a stavebník větrné elektrárny se nemohli na řešení dohodnout. Provozovatel navrhoval řešit zastínění obchozí rr trasou s pořizovacím nákladem cca 600000 Kč a ročními náklady na její provoz a servis ve výši cca 50000 Kč.

Jak řekl Miroslav Strnad, ředitel odboru pro východočeskou oblast Českého telekomunikačního úřadu : "Dokázali jsme, díky detailnímu věcnému rozboru daného problému a vlastním výpočtům předložit zcela jiná, daleko levnější řešení. S jedním z nich nakonec souhlasily obě strany".

Za prvé ČTÚ doporučil místo zřizování finančně nákladné obchozí rr trasy, kompenzovat útlum signálu zvýšením výkonu vysílačů o hodnotu, o kterou byl signál utlumen díky zastínění větrnou elektrárnou. Druhou alternativou bylo na jednom stanovišti instalovat anténu s vyšším ziskem. Jako třetí možnost, kterou obě strany nakonec přijaly, ČTÚ doporučil přemístění antény o 15 m na místo, odkud by již nedocházelo k zastínění.

Tyto varianty řešení zastínění je možné využít podle konkrétní situace i v obdobných případech.

Další články k tématům - ČTÚ - elektrárnou - radioreléové - trasy - větrnou - zastínění - Miroslav Strnad

Článek ze dne 4. listopadu 2009 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání