logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

ČTÚ jako podklad pro posuzování pokrytí zemským digitálním televizním vysíláním provedl výpočty rozsahu pokrytí počtu obyvatel programy celoplošných stanic v jednotlivých ucelených oblastech stávajícím analogovým vysíláním.

Tyto výpočty budou sloužit jako výchozí informace pro realizaci procesu přechodu na digitální vysílání. Současně byl proveden výpočet předpokládaného pokrytí digitálním signálem šířeným vysílacími sítěmi 2 – 4 podle informací dostupných k 1.6. 2008.

Tyto údaje jsou nezbytné rovněž pro vyhodnocení dat z celostátního výzkumu dospělé populace ČR starší 15 let k tématice přechodu na digitální vysílání, který se uskutečnil v průběhu května 2008 a v jehož rámci bylo dotazováno 1859 respondentů. K výsledným datům z tohoto výzkumu byla následně připojena data o pokrytí příslušných obcí signálem ATV a DTV vysílání.

Z hlediska souběžné dostupnosti všech čtyř celoplošných programů můžeme rozdělit obce ČR podle následujícího schématu :

  1. Ve skupině obcí, zahrnující 53 % obcí ČR (72 % obyvatel ČR) jsou dostupné všechny tyto celoplošné programy. Průměrné pokrytí těmito programy je v této skupině pro všechny celoplošné programy větší než 92 % obyvatel.

  2. Druhou největší skupinu obcí ČR - 30 % obcí (16 % obyvatel ČR) tvoří obce, kde jsou odstupné všechny ATV programy s výjimkou programu Prima. Pro tuto skupinu obcí je dokonce průměrné pokrytí programy ČT1, ČT2 a Nova vyšší jak 97 % obyvatel, ale průměrné pokrytí programem Prima je jen na úrovni 6 % obyvatel.

  3. Zbývající obce - 17 % (12 % obyvatel) jsou pak obce s problémovým pokrytím většiny ATV programů, pouze program ČT1 dosahuje i v této skupině obcí průměrně 95 % pokrytí. Další programy pak dosahují následujících průměrných úrovní pokrytí počtu obyvatel – ČT2 47 %, Nova 81 % a Prima 36 % obyvatel.

Provedené výpočty ukazují, že nejproblematičtější situace s pokrytím signálem ATV, podle očekávání, je v jihomoravském a zlínském kraji.

V současné době jsou zkompletovaná data dále podrobněji vyhodnocována a výsledky budou součástí Zprávy o přechodu na digitální televizní vysílání v září 2008. Výpočty pokrytí digitálním signálem budou upřesněny na podkladě aktualizované informace od operátorů vysílacích sítí, které ČTÚ vyzval k předložení informace o plánovaném rozvoji jejich vysílacích sítí.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne středa 13. srpna 2008

Další články od Český telekomunikační úřad

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nabídka zaměstnání