logo

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

ČTÚ jako podklad pro posuzování pokrytí zemským digitálním televizním vysíláním provedl výpočty rozsahu pokrytí počtu obyvatel programy celoplošných stanic v jednotlivých ucelených oblastech stávajícím analogovým vysíláním.

Tyto výpočty budou sloužit jako výchozí informace pro realizaci procesu přechodu na digitální vysílání. Současně byl proveden výpočet předpokládaného pokrytí digitálním signálem šířeným vysílacími sítěmi 2 – 4 podle informací dostupných k 1.6. 2008.

Tyto údaje jsou nezbytné rovněž pro vyhodnocení dat z celostátního výzkumu dospělé populace ČR starší 15 let k tématice přechodu na digitální vysílání, který se uskutečnil v průběhu května 2008 a v jehož rámci bylo dotazováno 1859 respondentů. K výsledným datům z tohoto výzkumu byla následně připojena data o pokrytí příslušných obcí signálem ATV a DTV vysílání.

Z hlediska souběžné dostupnosti všech čtyř celoplošných programů můžeme rozdělit obce ČR podle následujícího schématu :

  1. Ve skupině obcí, zahrnující 53 % obcí ČR (72 % obyvatel ČR) jsou dostupné všechny tyto celoplošné programy. Průměrné pokrytí těmito programy je v této skupině pro všechny celoplošné programy větší než 92 % obyvatel.

  2. Druhou největší skupinu obcí ČR - 30 % obcí (16 % obyvatel ČR) tvoří obce, kde jsou odstupné všechny ATV programy s výjimkou programu Prima. Pro tuto skupinu obcí je dokonce průměrné pokrytí programy ČT1, ČT2 a Nova vyšší jak 97 % obyvatel, ale průměrné pokrytí programem Prima je jen na úrovni 6 % obyvatel.

  3. Zbývající obce - 17 % (12 % obyvatel) jsou pak obce s problémovým pokrytím většiny ATV programů, pouze program ČT1 dosahuje i v této skupině obcí průměrně 95 % pokrytí. Další programy pak dosahují následujících průměrných úrovní pokrytí počtu obyvatel – ČT2 47 %, Nova 81 % a Prima 36 % obyvatel.

Provedené výpočty ukazují, že nejproblematičtější situace s pokrytím signálem ATV, podle očekávání, je v jihomoravském a zlínském kraji.

V současné době jsou zkompletovaná data dále podrobněji vyhodnocována a výsledky budou součástí Zprávy o přechodu na digitální televizní vysílání v září 2008. Výpočty pokrytí digitálním signálem budou upřesněny na podkladě aktualizované informace od operátorů vysílacích sítí, které ČTÚ vyzval k předložení informace o plánovaném rozvoji jejich vysílacích sítí.

Článek ze dne 13. srpna 2008 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

Udělení poštovní licence na období 2009 až 2012

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK

Pokuta 300 000 Kč od ČTÚ pro České Radiokomunikace

Etická pravidla marketingu našich operátorů

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Digitalizace a digitální dividenda

Vyhodnocení druhého kola projektu MOSEK

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2008

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby

ČTÚ a Telekomunikační úřad Slovenské republiky si vyměnili zkušenosti v měření DVB-T

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2008

13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

ČTÚ schválil vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Technický plán přechodu schválila vláda

Český telekomunikační úřad udělil oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 111

Zpráva o plnění povinností České pošty

Zájemci na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc březen 2008

Předseda Rady ČTÚ jednal se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PSP

VÝZVA k předložení nabídky Monitoring služeb elektronických komunikací 2008

Český telekomunikační úřad udělil dočasné oprávnění pro multiplex A v Hradci Králové

Stanovisko ČTÚ k informacím o ceně za přenesení mobilního telefonního čísla, uvedeným v analýze Evropské komise

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad šetří rušení televizního příjmu zařízením společnosti MobilKom

Jednání APVTS s Radou ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc leden 2008

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec

ČTÚ dokončil vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2004

Nabídka zaměstnání