logo

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Český telekomunikační úřad zveřejnil k veřejné diskusi druhý informační a komunikační dokument k digitální dividendě.

Úřad považuje téma za velmi významné a je přesvědčen, že do debaty o možném budoucím využití digitální dividendy, tj. spektra, které se stává dostupným přechodem na digitální vysílání, by se nepochybně měli zapojit všichni současní nebo budoucí uživatelé spektra, nebo služeb jeho prostřednictvím poskytovaných.

Aktuálně vydávaný dokument iniciuje již II. kolo veřejné diskusi k budoucímu využití pásma 470 - 862 MHz. Je zaměřen zejména na otázky předpokládaného vývoje televizního vysílání s vysokým rozlišením, mobilních multimédií (mobilní televize) a zavádění širokopásmových mobilních sítí. Dokument se také věnuje poznatkům a závěrům z Workshopu, který proběhl v září loňského roku, shrnuje současný postup digitalizaci a obsahuje otázky k diskusi na téma HDTV, místní vysílání, mobilní sítě a mobilní multimédia.

První kolo veřejné konzultace k digitální dividendě provedl Český telekomunikační úřad v období od 8. srpna do 19. září 2008. Problematiku digitální dividendy popsal v konzultačním dokumentu "Digitální dividenda - informační a komunikační dokument ČTÚ". V dokumentu inicioval diskusi k aktuálním otázkám správy rádiového spektra ve spojitosti s digitalizací TV vysílání a jejími přínosy označovanými jako digitální dividenda. Tato diskuse proběhla v srpnu a výsledky byly shrnuty na již zmiňovaném workshopu v loňském září.

Konzultace i jednání workshopu, stejně jako vyhodnocení stanovisek a monitoring diskusí digitální dividendy v rámci EU, potvrdily, že pro budoucí vývoj stávajících i nových mobilních služeb elektronických komunikací je velmi významné využití uvolněné části pásma 470 - 862 MHz. Tyto skutečnosti pak vedly k závěru, že je účelné navázat druhým kolem konzultací, které se zaměří konkrétně na využití digitální dividendy v tomto pásmu.

Dokument obsahuje jak shrnutí problematiky vybraných klíčových témat digitální dividendy, tak sadu základních otázek pro diskusi. Úřad očekává, že se k němu dotčené subjekty i veřejnost vyjádří do 5. března 2009.

Právě iniciované druhé kolo veřejné diskuse bude opět završeno workshopem s názvem "Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II", konaným v Praze ve dnech 17. a 18. března 2009. O konkrétním programu a místě konání bude úřad včas informovat.

Další články k tématům - digitální - dividenda - dokument - mobilních - vysílání

Článek ze dne 9. února 2009 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Nabídka zaměstnání