logo

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

ČTÚ zpracoval návrh změny opatření obecné povahy kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel. Hlavním důvodem změn je zkrácení doby přenesení telefonního čísla v pevných sítích.

Změny se proto týkají zejména té části opatření, kde jsou popsány procesy při přenášení telefonních čísel mezi pevnými operátory. Úřad navrhuje zkrátit jednotlivé dílčí procesní doby tak, že touto úpravou dojde ke zkrácení celkové doby na nejdéle 10-ti pracovních dní i, pokud se zájemce o přenesení čísla s přejímajícím operátorem nedohodnou na pozdějším přenesení.

V této souvislosti Úřad navrhuje rovněž úpravy textu opatření tak, aby přispěly k větší srozumitelnosti v popisu jednotlivých procesů při přenášení čísel mezi pevnými operátory.

Navrhované úpravy v opatření byly provedeny v zájmu účastníků – žadatelů o službu přenesení telefonního čísla v pevných sítích a přispějí k rozvoji konkurenčního prostředí na trhu.

ČTÚ vyzývá dotčené subjekty k uplatnění připomínek k tomuto návrhu.

Další články k tématům - čísla - ČTÚ - operátory - pevnými - přenesení - telefonního - zkrátit - změny

Článek ze dne 11. srpna 2009 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání