logo Český telekomunikační úřad

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Základem pro bezproblémový příjem DVB-T2 vysílání je kvalitní venkovní anténa. Příjem na náhražkové antény - typicky různé pokojové antény, nemůže být ze své podstaty stabilní a nelze ho garantovat ani v místech s dostatečnou kvalitou pokrytí vysílače.

S přechodem na nový systém televizního pozemního vysílání DVB-T2 se množí stížnosti na kvalitu televizního příjmu. Při místním šetření ale technici ČTÚ často narazí na problém v anténě nebo přijímací soustavě (rozvod, zesilovače a další) u diváka, kdy je televizní příjem DVB-T2 signálu v daném místě bezproblémový, ale právě nevhodná anténa nebo nevhodně řešený přijímací řetězec je zdrojem problémů s příjmem, výpadků signálu nebo příjem úplně znemožňuje.

V případě bytových domů je vhodná kvalitně provedená společná televizní anténa (STA), kdy je využit střešní anténní systém (jedna nebo více antén) a za pomoci kanálových zesilovačů nebo programovatelného zesilovače je signál rozveden do jednotlivých bytů.

U individuálních antén na rodinných domech je vhodné anténu umístit ven na střechu nebo jiné místo v dostatečné výšce nad terénem, umístění antény na půdě může být problematické.

Volíme vždy kvalitní venkovní anténu pro pásmo UHF (kanály 21 - 48), tyto antény mají většinou délku kolem 60 - 80 cm u menších typů, přibližně 100 - 130 cm u těch výkonnějších a nejčastěji využívaných a až tři metry u těch nejvýkonnějších.

Mezi anténami jsou rozdíly v ceně, ale také v kvalitě příjmu (zisku, směrovosti). Směrovost a zisk antény udává laicky řečeno efektivitu antény v příjmu signálu ze žádaného směru a také potlačení příjmu z jiných směrů, kam anténa nemíří.

U systému DVB-T2 se využívají rozsáhlé jednofrekvenční sítě (SFN), kdy mohou jednotlivé vysílače mezi sebou interagovat a směrová anténa problematické situace omezí.

Venkovních antén existuje na trhu mnoho od různých výrobců. Jako vodítko k výběru lze doporučit články nebo testy na odborných webech, případně doporučení od anténního profesionála, kterému je také vhodné montáž antény svěřit, protože dokáže profesionálním přístrojem změřit parametry signálu a ručit za kvalitu instalace a signálu za anténou, což u instalace laikem bez potřebné techniky nelze.

V poslední době se velmi rozšířily různé aktivní venkovní antény, typicky se jedná o náhražkovou anténu (samotný dipól, kovový plíšek nebo jen kus drátu) ukrytý v plastovém krytu a doplněný zesilovačem. Prodejci tyto antény často nabízejí jako speciálně vhodné pro DVB-T2 vysílání, HD příjem a podobně.

Realita je taková, že směrovost a kvalita těchto výrobků je výrazně horší než u nejlevnějších klasických antén, zato cenově běžné antény výrazně převyšují.

Prodejci udávají nereálné parametry (zejména zisk antény neodpovídá skutečnosti), udávají u antén vhodnost dle vzdálenosti od vysílače, což je z technického hlediska naprosto nepoužitelný parametr, protože síla a kvalita signálu může být několik kilometrů od vysílače v údolí horší než 100 km daleko na kopci nebo v rovině.

Velmi nešťastně se z tohoto pohledu jeví internetový prodej, kdy při zadání dotazu DVB-T2 anténa do libovolného vyhledávače najde divák namísto standardních antén většinou právě tyto výrobky.

I v místech s jinak bezproblémovým příjmem může použití těchto výrobků způsobovat problémy při sledování televize, v místech s horším signálem jsou pak nepoužitelné úplně.

Divákům doporučujeme si před nákupem zjistit informace na odborných webech, u anténního speciality nebo nechat montáž antény na odborníkovi, který zvolí správnou anténu a garantuje i kvalitu instalace a tím příjmu televize.

Častým problémem je nejen anténa, ale i zbytek signálového řetězce, tedy prvky za anténou. Koaxiální kabel od antény by měl být černý venkovní s PE izolací, která odolá povětrnostním vlivům.

Bílé kabely nejsou do venkovního prostoru vhodné, ty levnější vydrží na střeše třeba jen dvě nebo tři zimy, než se plášť kabelu začne rozpadat, do kabelu se dostane voda a kabel od antény tak může signál zhoršovat už tři roky po instalaci antény (i pokud je samotná anténa kvalitní a je správně nainstalovaná).

Problémem je i nedostatečné stínění kabelů, kdy se do kabelu dostává signál ze vzduchu anebo rušení od domácích spotřebičů, datových rozvodů, nabíječek a podobně. Kvalitu kabelu a jeho vhodnost pro dané použití je tedy nutné nepodceňovat.

Důležité jsou i konektory, rozbočovače a další pasivní prvky rozvodu. Neodborně namontované nebo častým používáním poškozené konektory mohou signálu výrazně uškodit.

Stejně tak není možné kabel rozbočovat za pomoci elektrikářských svorek nebo pouhým nakroucením kabelů na sebe a je nutné využít k tomu vhodný rozbočovač.

U zesilovačů pak platí, že by měly být kvalitní a využívány pouze tam, kde je jejich použití potřebné.

V místě se silným signálem může být naopak zesilovač na škodu, problémy se zesilovači mohou být i v blízkosti vysílačů mobilních operátorů, kde je nutné před zesilovač předřadit filtr těchto frekvencí, aby silný signál mobilní sítě neuškodil televiznímu příjmu.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pondělí 30. srpna 2021

Další články od Český telekomunikační úřad

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nabídka zaměstnání