logo Český telekomunikační úřad

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Nové nařízení o roamingu prodlouží do roku 2032 stávající systém Roam like at Home, kdy občanům nemohou být účtovány dodatečné příplatky za hovory nebo data čerpaná při cestování v rámci EU, resp. mohou být účtovány jen za velmi přísných podmínek. Nařízení má dále přinést i nové výhody.

Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise se dohodly ohledně nového nařízení o roamingu - platnost stávajícího nařízení vyprší v červnu 2022.

Návrh nového nařízení o roamingu z února 2021 vypracovaný Evropskou komisí byl projednáván členskými státy v Radě EU a poslanci v Evropském parlamentu a následně obě instituce, spolu s EK, hledaly přijatelný kompromis, na kterém by se shodly. K takové dohodě došlo na začátku prosince 2021.

Návrh nového nařízení obsahuje, kromě již zmíněného prodloužení povinnosti zdržet se účtování nepovolených příplatků za roaming, také úpravu cenových stropů pro velkoobchod a několik dalších nových pravidel, která mají zajistit výhody pro spotřebitele.

Nově budou kladeny požadavky na poskytování služeb ve stejné kvalitě, jako v domovské síti a na lepší informovanost o přístupu k tísňové komunikaci bez ohledu na to, kde se v Evropě nacházejí.

Zdůrazněn je požadavek na poskytování relevantních informací, a to zejména těch, které mají spotřebitele upozornit na možné neočekávaně vysoké náklady za poskytovanou službu, např. za služby informačních linek apod.

Tato pravidla mají vstoupit v platnost dne 1. 7. 2022.

Největší diskuse mezi členskými státy EU se týkala velkoobchodních cenových stropů.

Výsledek dohody je následující

Pro datové služby stanoví nové nařízení tyto velkoobchodní stropy:

Pro hlasové služby:

Pro SMS:

Aktualizace cen regulovaného roamingu

Od 1. ledna došlo ke snížení maximální velkoobchodní ceny za 1 GB dat v roamingu v zemích EU, a to ze 3 EUR na 2,5 EUR. To tedy po přepočtu referenčním směnným kurzem znamená, že od 1. 1. 2022 je tento strop ve výši 64,7 Kč bez DPH, namísto původní výše 77,64 Kč bez DPH (platné od 1. 7. 2021).

K úpravě došlo rovněž u maximální ceny maloobchodního příplatku za příchozí roamingové volání v zemích EU z 0,0076 EUR/min. (0,198 Kč bez DPH) na 0,0072 EUR/min. (0,1876 Kč bez DPH), a to na základě prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2228.

Změna velkoobchodní ceny (z 3 EUR na 2,5 EUR) má dopad primárně na velkoobchodní platby za roamingové datové služby, které si mezi sebou operátoři platí. Přeneseně pak má vliv i na úpravu roamingových datových limitů u tzv. otevřených datových balíčků, u kterých je cena za GB dat menší než velkoobchodní jednotková cena, tj. aktuálně 2,5 eura/GB.

Automaticky se mezi otevřené datové balíčky řadí např. neomezené datové tarify (bez ohledu na to, jestli tarif obsahuje také jiné mobilní služby - hlas, SMS).

Pokud je tarif otevřeným datovým balíčkem, pak se roamingový datový tarif pro EU vypočítá podle vzorce: ((maloobchodní cena celého tarifu bez DPH / velkoobchodní strop - 2,5 eura za 1 GB bez DPH čili 64,7 Kč) x 2).

Např. v případě, že tarif s 15 GB by stál 300 Kč, roamingový datový limit v rámci EU bude 9,27 GB (300 / 64,7 * 2). V případě neomezeného datového tarifu za cenu 1000 Kč by pak byl datový limit 30,91 GB.

Další články k tématům - ceny - datový limit - roaming - SMS - spotřebitel - volání

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 1. února 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Pětičlená Rada ČTÚ je opět kompletní

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Nabídka zaměstnání