logo

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Nové nařízení o roamingu prodlouží do roku 2032 stávající systém Roam like at Home, kdy občanům nemohou být účtovány dodatečné příplatky za hovory nebo data čerpaná při cestování v rámci EU, resp. mohou být účtovány jen za velmi přísných podmínek. Nařízení má dále přinést i nové výhody.

Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise se dohodly ohledně nového nařízení o roamingu - platnost stávajícího nařízení vyprší v červnu 2022.

Návrh nového nařízení o roamingu z února 2021 vypracovaný Evropskou komisí byl projednáván členskými státy v Radě EU a poslanci v Evropském parlamentu a následně obě instituce, spolu s EK, hledaly přijatelný kompromis, na kterém by se shodly. K takové dohodě došlo na začátku prosince 2021.

Návrh nového nařízení obsahuje, kromě již zmíněného prodloužení povinnosti zdržet se účtování nepovolených příplatků za roaming, také úpravu cenových stropů pro velkoobchod a několik dalších nových pravidel, která mají zajistit výhody pro spotřebitele.

Nově budou kladeny požadavky na poskytování služeb ve stejné kvalitě, jako v domovské síti a na lepší informovanost o přístupu k tísňové komunikaci bez ohledu na to, kde se v Evropě nacházejí.

Zdůrazněn je požadavek na poskytování relevantních informací, a to zejména těch, které mají spotřebitele upozornit na možné neočekávaně vysoké náklady za poskytovanou službu, např. za služby informačních linek apod.

Tato pravidla mají vstoupit v platnost dne 1. 7. 2022.

Největší diskuse mezi členskými státy EU se týkala velkoobchodních cenových stropů.

Výsledek dohody je následující

Pro datové služby stanoví nové nařízení tyto velkoobchodní stropy:

Pro hlasové služby:

Pro SMS:

Aktualizace cen regulovaného roamingu

Od 1. ledna došlo ke snížení maximální velkoobchodní ceny za 1 GB dat v roamingu v zemích EU, a to ze 3 EUR na 2,5 EUR. To tedy po přepočtu referenčním směnným kurzem znamená, že od 1. 1. 2022 je tento strop ve výši 64,7 Kč bez DPH, namísto původní výše 77,64 Kč bez DPH (platné od 1. 7. 2021).

K úpravě došlo rovněž u maximální ceny maloobchodního příplatku za příchozí roamingové volání v zemích EU z 0,0076 EUR/min. (0,198 Kč bez DPH) na 0,0072 EUR/min. (0,1876 Kč bez DPH), a to na základě prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2228.

Změna velkoobchodní ceny (z 3 EUR na 2,5 EUR) má dopad primárně na velkoobchodní platby za roamingové datové služby, které si mezi sebou operátoři platí. Přeneseně pak má vliv i na úpravu roamingových datových limitů u tzv. otevřených datových balíčků, u kterých je cena za GB dat menší než velkoobchodní jednotková cena, tj. aktuálně 2,5 eura/GB.

Automaticky se mezi otevřené datové balíčky řadí např. neomezené datové tarify (bez ohledu na to, jestli tarif obsahuje také jiné mobilní služby - hlas, SMS).

Pokud je tarif otevřeným datovým balíčkem, pak se roamingový datový tarif pro EU vypočítá podle vzorce: ((maloobchodní cena celého tarifu bez DPH / velkoobchodní strop - 2,5 eura za 1 GB bez DPH čili 64,7 Kč) x 2).

Např. v případě, že tarif s 15 GB by stál 300 Kč, roamingový datový limit v rámci EU bude 9,27 GB (300 / 64,7 * 2). V případě neomezeného datového tarifu za cenu 1000 Kč by pak byl datový limit 30,91 GB.

Další články k tématům - ceny - datový limit - roaming - SMS - spotřebitel - volání

Článek ze dne 1. února 2022 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání