logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

Český telekomunikační úřad bude dohlížet na digitální ekonomiku - koncepci, která pomůže zajistit jednotný dohled nad novými evropskými předpisy podle Nařízení o digitálních službách, schválila vláda. Cílem je zajistit správné fungování jednotného trhu, udržovat bezpečné online prostředí a chránit základní práva uživatelů.

"ČTÚ se na roli koordinátora aktivně připravuje. Již nyní máme zodpovědnost za rovné podmínky na srovnávacích platformách. Postupně také skládáme tým odborníků a řešíme nastavení souvisejících procesů. Výkon nově svěřených kompetencí bude samozřejmě vyžadovat i kvalitní odborníky, a to přirozeně vyžaduje i odpovídající finanční prostředky. Naším cílem bude v prvním kroku důsledně zmapovat český trh poskytovatelů zprostředkovatelských služeb a navázat s nimi aktivní diskusi. V první fázi budeme přednostně klást důraz na nezbytnou osvětu. I proto plánujeme brzy uspořádat setkání se zástupci sektoru, na kterém poskytneme prostor pro vzájemnou debatu nad optimálním nastavením dohledu. To je cesta, která se nám osvědčila i v dalších oblastech naší působnosti," říká Marek Ebert, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

ČTÚ má již nyní kompetence v oblasti některých digitálních služeb, např. jako dozorový orgán pro tzv. nařízení P2B týkající se online platforem a internetových vyhledávačů.

V budoucnu se jeho působnost dále rozšíří o dohled nad nařízením o digitálních službách, nad částí nařízení o správě dat a nařízením o datech.

Nařízení o digitálních službách přináší nová práva uživatelům online zprostředkovatelských služeb, která jim zajistí lepší pozici vůči poskytovatelům těchto služeb, a také větší ochranu dětí na sociálních sítích.

Jako digitální koordinátor podle DSA bude po schválení transpoziční normy ČTÚ například udělovat zájemcům, kteří splní zákonné podmínky, statut důvěryhodných oznamovatelů, nebo prověřených výzkumných pracovníků, kteří budou moci např. zkoumat algoritmy velkých digitálních platforem.

Nařízení o správě dat nastavuje pravidla pro opětovné využití a sdílení dat veřejného sektoru. Podle nařízení o datech uživatelé mimo jiné nově získají přístup k datům vytvořeným používáním produktů od chytrých hodinek po chytrou domácnost.

Rovněž se zavádí rámec pro interoperabilitu a přenositelnost dat mezi poskytovateli služeb.

Další články k tématům - digitální služby - Marek Ebert

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 22. srpna 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Nabídka zaměstnání