logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

Český telekomunikační úřad bude dohlížet na digitální ekonomiku - koncepci, která pomůže zajistit jednotný dohled nad novými evropskými předpisy podle Nařízení o digitálních službách, schválila vláda. Cílem je zajistit správné fungování jednotného trhu, udržovat bezpečné online prostředí a chránit základní práva uživatelů.

"ČTÚ se na roli koordinátora aktivně připravuje. Již nyní máme zodpovědnost za rovné podmínky na srovnávacích platformách. Postupně také skládáme tým odborníků a řešíme nastavení souvisejících procesů. Výkon nově svěřených kompetencí bude samozřejmě vyžadovat i kvalitní odborníky, a to přirozeně vyžaduje i odpovídající finanční prostředky. Naším cílem bude v prvním kroku důsledně zmapovat český trh poskytovatelů zprostředkovatelských služeb a navázat s nimi aktivní diskusi. V první fázi budeme přednostně klást důraz na nezbytnou osvětu. I proto plánujeme brzy uspořádat setkání se zástupci sektoru, na kterém poskytneme prostor pro vzájemnou debatu nad optimálním nastavením dohledu. To je cesta, která se nám osvědčila i v dalších oblastech naší působnosti," říká Marek Ebert, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

ČTÚ má již nyní kompetence v oblasti některých digitálních služeb, např. jako dozorový orgán pro tzv. nařízení P2B týkající se online platforem a internetových vyhledávačů.

V budoucnu se jeho působnost dále rozšíří o dohled nad nařízením o digitálních službách, nad částí nařízení o správě dat a nařízením o datech.

Nařízení o digitálních službách přináší nová práva uživatelům online zprostředkovatelských služeb, která jim zajistí lepší pozici vůči poskytovatelům těchto služeb, a také větší ochranu dětí na sociálních sítích.

Jako digitální koordinátor podle DSA bude po schválení transpoziční normy ČTÚ například udělovat zájemcům, kteří splní zákonné podmínky, statut důvěryhodných oznamovatelů, nebo prověřených výzkumných pracovníků, kteří budou moci např. zkoumat algoritmy velkých digitálních platforem.

Nařízení o správě dat nastavuje pravidla pro opětovné využití a sdílení dat veřejného sektoru. Podle nařízení o datech uživatelé mimo jiné nově získají přístup k datům vytvořeným používáním produktů od chytrých hodinek po chytrou domácnost.

Rovněž se zavádí rámec pro interoperabilitu a přenositelnost dat mezi poskytovateli služeb.

Další články k tématům - digitální služby - Marek Ebert

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 22. srpna 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Nabídka zaměstnání