logo Český telekomunikační úřad

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

Marek Ebert se ujal funkce předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu ve středu 1. 2. 2023. Za své priority považuje udržitelnost DVB-T2, výběr držitele poštovní licence a podporu dostupnosti a kvality nových sítí a služeb.

Marek Ebert byl do funkce předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu vládou jmenován dne 19. 10. 2022. Nového předsedu uvedl do funkce ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který se při této příležitosti setkal s Radou ČTÚ.

"Je pro mě klíčové, aby Úřad byl pod mým vedením transparentní, důvěryhodný a předvídatelný ve svých rozhodnutích. Důležitá je pro mě i otevřená a pravidelná komunikace směrem k odbornému sektoru, mezi který zahrnuji i spotřebitelské organizace. Transparentní a předvídatelné regulační prostředí považuji za jeden ze základních předpokladů pro udržitelný rozvoj sektoru elektronických komunikací, investiční rozhodování operátorů a dostupnost kvalitních služeb pro spotřebitele," říká Marek Ebert, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Na následné tiskové konferenci promluvil ministr o svých očekáváních a nový předseda o svých prioritách pro své funkční období. Zazněla shoda na nutnosti aktivně přistoupit k problematice DVB-T2, připravit transparentní výběr nového držitele poštovní licence, podpořit rozvoj digitálního rozhlasu a moderních sítí pro rychlý internet VHCN a 5G, či se i nadále intenzivně věnovat problematice ochrany spotřebitele.

Mezi priority obou institucí patří úzká spolupráce, např. v oblasti realizace dotací z Národního plánu obnovy, při projednávání tzv. technické novely zákona o elektronických komunikacích nebo při přezkumu poštovního trhu a přípravě výběrového řízení na držitele poštovní licence.

Dalšími prioritami ČTÚ je dokončení přezkumu relevantních trhů, aktualizace Strategie správy spektra, či spolupráce na přípravě novely zákona o poštovních službách. Úřad se pod vedením nového předsedy Rady ČTÚ zaměří i na vyhodnocení toho, jak funguje přenositelnost čísel a změna poskytovatele služby přístupu k internetu.

"Považuji za důležité, aby Český telekomunikační úřad plnil roli nezávislého regulátora, který transparentně dohlíží na hráče na trhu a podporuje rozvoj důležitého sektoru digitální ekonomiky v Česku. Věřím, že nový předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Marek Ebert vrátí úřadu jeho důvěryhodnost a úřad pod jeho vedením bude profesionálně naplňovat službu občanům, ať už se to týká udržitelnosti televizního vysílání DVB-T2, poštovního trhu nebo podpory konkurence na mobilním trhu," uvedl ministr Jozef Síkela.

Marek Ebert - předseda Rady ČTÚ

Marek Ebert (* 25. 11. 1963) vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině (dnes Žilinská Univerzita), obor provoz a ekonomika spojů.

Na Českém telekomunikačním úřadě působí již od roku 1993, kdy byl úřad ještě součástí tehdejšího Ministerstva hospodářství. Nejdříve působil ve funkci ředitele odboru pro severočeskou oblast, od roku 2001 pak vykonával funkci ředitele odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb. Od roku 2007 až do jeho jmenování, stál v čele sekce regulace úřadu.

Dlouhodobě se věnuje problematice uplatnění efektivních nástrojů podpory soutěže i technologické inovace na telekomunikačním trhu.

Mezi jeho záliby patří rekreační sport a chalupaření. Ve volných chvílích také rád cestuje.

Do funkce člena Rady byl jmenován k dubnu 2020 na období 5 let. Od 1. 2. 2023 byl vládou jmenován do funkce předsedy Rady do konce jeho mandátu v roce 2025.

Další články k tématům - DVB-T2 - pošta - regulace - spotřebitel - udržitelnost - Marek Ebert - Jozef Síkela

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 2. února 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Nabídka zaměstnání