logo

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za srpen 2012

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zprávu za měsíc srpen 2012. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno stížnostem uživatelů služeb elektronických komunikací za II. čtvrtletí 2012. Ve srovnání s předchozím obdobím jejich počet roste, a to nejen v souvislosti s rozšířením působnosti ČTÚ v oblasti ochrany spotřebitelů.

ČTÚ ve zprávě dále upozorňuje na zveřejnění Závěrečné Zprávy č. 9 o průběhu přechodu zemského analogového televizního vysílání na vysílání digitální. Dokument shrnuje všechny podstatné informace vztahující se k digitalizaci a přechod na digitální vysílání hodnotí jako úspěšný.

Monitorovací zpráva rovněž informuje o zahájení správního řízení ve věci změny maximální ceny za terminaci volání v mobilních sítích s mobilními operátory Telefónica, T-Mobile a Vodafone.

Se společností Telefónica bylo zahájeno správní řízení i ve věci změny maximálních cen za terminaci volání v pevné síti.

ČTÚ ve zprávě dále informuje o zahájení veřejné konzultace návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě.

Zpráva rovněž shrnuje aktuální stav probíhajícího výběrového řízení na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz.

Další články k tématům - digitalizace - operátor - telefonie - terminace

Článek ze dne 14. září 2012 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání