logo Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za srpen 2012

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zprávu za měsíc srpen 2012. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno stížnostem uživatelů služeb elektronických komunikací za II. čtvrtletí 2012. Ve srovnání s předchozím obdobím jejich počet roste, a to nejen v souvislosti s rozšířením působnosti ČTÚ v oblasti ochrany spotřebitelů.

ČTÚ ve zprávě dále upozorňuje na zveřejnění Závěrečné Zprávy č. 9 o průběhu přechodu zemského analogového televizního vysílání na vysílání digitální. Dokument shrnuje všechny podstatné informace vztahující se k digitalizaci a přechod na digitální vysílání hodnotí jako úspěšný.

Monitorovací zpráva rovněž informuje o zahájení správního řízení ve věci změny maximální ceny za terminaci volání v mobilních sítích s mobilními operátory Telefónica, T-Mobile a Vodafone.

Se společností Telefónica bylo zahájeno správní řízení i ve věci změny maximálních cen za terminaci volání v pevné síti.

ČTÚ ve zprávě dále informuje o zahájení veřejné konzultace návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě.

Zpráva rovněž shrnuje aktuální stav probíhajícího výběrového řízení na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz.

Další články k tématům - digitalizace - operátor - telefonie - terminace

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pátek 14. září 2012

Další články od Český telekomunikační úřad

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nabídka zaměstnání