logo

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zprávu (MMZ) za měsíc červenec 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Dne 10. července 2009 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci k otázce společného přístupu k digitální dividendě v Evropské unii. Jde o součást záměru Evropské komise maximalizovat společensko-ekonomické přínosy využití spektra uvolněného přechodem zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání koordinovaným zavedením širokopásmových mobilních komunikačních sítí. Odkazy na stránku konzultace a na doprovodné informace obsahuje tisková zpráva "Jak využít digitální dividendu ve prospěch uživatelů a přispět až 50 miliardami eur k hospodářskému růstu v Evropě". V této souvislosti Evropská komise vyzvala členské státy k ukončení tohoto přechodu do ledna 2012.

Téma měsíce července jsou stížnosti účastníků, popřípadě uživatelů služeb elektronických komunikací

ČTÚ v rámci své působnosti vyřizuje stížnosti účastníků, popřípadě uživatelů služeb elektronických komunikací. Za II. čtvrtletí 2009 eviduje ČTÚ 354 stížností účastníků / uživatelů. Z toho 205 stížností řešil ČTÚ postupem podle zákona o elektronických komunikacích, 88 stížností bylo nedůvodných, protože nedošlo k porušení zákona o elektronických komunikacích a v 61 případech nebylo řešení stížností v působnosti ČTÚ.

Při porovnání II. čtvrtletí roků 2008 a 2009 došlo ve II. čtvrtletí roku 2009 k nárůstu celkového počtu stížností o 24,2 %. Nárůst byl způsoben větším počtem stížností na příjem TV signálu v souvislosti s digitalizací vysílání.

Kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických komunikací

V průběhu měsíce července prováděl ČTÚ řadu kontrol, mezi nimi například : ČTÚ zkontroloval 721 VTA (veřejných telefonních automatů), tj. cca 8 % z celkového počtu VTA provozovaných v rámci univerzální služby. Z kontroly vyplynulo, že nefunkčních VTA, které nesplňovaly podmínky rozhodnutí (nepřetržitý přístup, bezplatný přístup, vybavení volacím číslem, informace o ceně, o tísňových voláních a informační službě) bylo necelé 1 %.

ČTÚ uložil pokutu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. za to, že tato společnost předala ke zveřejnění osobní údaje svého účastníka za účelem vydání veřejného telefonního seznamu, přestože nezískala předem souhlas účastníka s uveřejněním jeho osobních údajů. Společnost T-Mobile se proti rozhodnutí odvolala. Další pokutu pak ČTÚ uložil této společnosti za to, že nevyrozuměla své účastníky v zákonné lhůtě o jejich právu bez sankce vypovědět smlouvu, pokud se změní smluvní podmínky, které představují pro účastníka jejich zhoršení. Rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta nabylo právní moci a pokuta byla společností T-Mobile zaplacena.

Digitalizace RTV

Po zahájení provozu DVB-T vysílačů Votice 53 a Liberec 43 (31. července 2009) došlo k dalšímu významnému rozšíření zemského digitálního televizního vysílání ve vysílací síti 1. Současně se zahájením digitálního vysílání na stanovišti Liberec bylo z tohoto vysílače ukončeno šíření zemského analogového televizního vysílání programu ČT2. Uvolněný rádiový kanál je v dané oblasti využit k šíření zemského digitálního vysílání čtyř programů České televize a devíti programů Českého rozhlasu.

ČTÚ zveřejnil na svých webových stránkách Zemské digitální TV vysílání v ČR dne 2. července aktualizovanou informaci o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem ke dni 30. června 2009. K uvedenému datu bylo digitální pokrytí následující: síť 1 - 66,4 %, síť 2 - 59,2 %, síť 3 - 45,7 % a síť 4 - 26,6 %. Jedná se především o oblast Čech. Morava bude dle harmonogramu TPP pokryta zejména v roce 2010.

Kontroly v oblasti cen

ČTÚ rovněž pokračoval v kontrole cen u společností České Radiokomunikace a Czech Digital Group za služby šíření digitálního televizního vysílání. Závěry z uvedené kontroly využije ČTÚ při řešení dalších sporů.

Další články k tématům - analogového - ČTÚ - digitální - T-Mobile - VTA - vysílání

Článek ze dne 17. srpna 2009 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání