logo

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zprávu (MMZ) za měsíc červenec 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Dne 10. července 2009 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci k otázce společného přístupu k digitální dividendě v Evropské unii. Jde o součást záměru Evropské komise maximalizovat společensko-ekonomické přínosy využití spektra uvolněného přechodem zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání koordinovaným zavedením širokopásmových mobilních komunikačních sítí. Odkazy na stránku konzultace a na doprovodné informace obsahuje tisková zpráva "Jak využít digitální dividendu ve prospěch uživatelů a přispět až 50 miliardami eur k hospodářskému růstu v Evropě". V této souvislosti Evropská komise vyzvala členské státy k ukončení tohoto přechodu do ledna 2012.

Téma měsíce července jsou stížnosti účastníků, popřípadě uživatelů služeb elektronických komunikací

ČTÚ v rámci své působnosti vyřizuje stížnosti účastníků, popřípadě uživatelů služeb elektronických komunikací. Za II. čtvrtletí 2009 eviduje ČTÚ 354 stížností účastníků / uživatelů. Z toho 205 stížností řešil ČTÚ postupem podle zákona o elektronických komunikacích, 88 stížností bylo nedůvodných, protože nedošlo k porušení zákona o elektronických komunikacích a v 61 případech nebylo řešení stížností v působnosti ČTÚ.

Při porovnání II. čtvrtletí roků 2008 a 2009 došlo ve II. čtvrtletí roku 2009 k nárůstu celkového počtu stížností o 24,2 %. Nárůst byl způsoben větším počtem stížností na příjem TV signálu v souvislosti s digitalizací vysílání.

Kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických komunikací

V průběhu měsíce července prováděl ČTÚ řadu kontrol, mezi nimi například : ČTÚ zkontroloval 721 VTA (veřejných telefonních automatů), tj. cca 8 % z celkového počtu VTA provozovaných v rámci univerzální služby. Z kontroly vyplynulo, že nefunkčních VTA, které nesplňovaly podmínky rozhodnutí (nepřetržitý přístup, bezplatný přístup, vybavení volacím číslem, informace o ceně, o tísňových voláních a informační službě) bylo necelé 1 %.

ČTÚ uložil pokutu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. za to, že tato společnost předala ke zveřejnění osobní údaje svého účastníka za účelem vydání veřejného telefonního seznamu, přestože nezískala předem souhlas účastníka s uveřejněním jeho osobních údajů. Společnost T-Mobile se proti rozhodnutí odvolala. Další pokutu pak ČTÚ uložil této společnosti za to, že nevyrozuměla své účastníky v zákonné lhůtě o jejich právu bez sankce vypovědět smlouvu, pokud se změní smluvní podmínky, které představují pro účastníka jejich zhoršení. Rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta nabylo právní moci a pokuta byla společností T-Mobile zaplacena.

Digitalizace RTV

Po zahájení provozu DVB-T vysílačů Votice 53 a Liberec 43 (31. července 2009) došlo k dalšímu významnému rozšíření zemského digitálního televizního vysílání ve vysílací síti 1. Současně se zahájením digitálního vysílání na stanovišti Liberec bylo z tohoto vysílače ukončeno šíření zemského analogového televizního vysílání programu ČT2. Uvolněný rádiový kanál je v dané oblasti využit k šíření zemského digitálního vysílání čtyř programů České televize a devíti programů Českého rozhlasu.

ČTÚ zveřejnil na svých webových stránkách Zemské digitální TV vysílání v ČR dne 2. července aktualizovanou informaci o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem ke dni 30. června 2009. K uvedenému datu bylo digitální pokrytí následující: síť 1 - 66,4 %, síť 2 - 59,2 %, síť 3 - 45,7 % a síť 4 - 26,6 %. Jedná se především o oblast Čech. Morava bude dle harmonogramu TPP pokryta zejména v roce 2010.

Kontroly v oblasti cen

ČTÚ rovněž pokračoval v kontrole cen u společností České Radiokomunikace a Czech Digital Group za služby šíření digitálního televizního vysílání. Závěry z uvedené kontroly využije ČTÚ při řešení dalších sporů.

Další články k tématům - analogového - ČTÚ - digitální - T-Mobile - VTA - vysílání

Článek ze dne 17. srpna 2009 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání