logo Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc říjen 2007

Český telekomunikační úřad vydal 8. listopadu 2007 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc říjen. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Na konferenci Milníky digitální televize, která se uskutečnila v rámci mezinárodního veletrhu INVEX-DIGITEX, oznámil předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák, zahájení prací na novém Technickém plánu přechodu (TPP). ČTÚ na nové verzi spolupracuje se všemi digitalizací dotčenými subjekty. Předpokládá se, že ČTÚ dopracuje návrh nového plánu a v prosinci letošního roku jej rozešle do vnějšího připomínkového řízení.

V průběhu října ČTÚ dokončil měření pokrytí zemského digitálního televizního vysílání (DVB-T) z vysílače Ústí nad Labem – Buková Hora. Výsledky budou zpracovány v příštím měsíci.

Na základě stížností více než 100 občanů na rušení TV příjmu ve Fulneku zkontroloval ČTÚ základnové stanice širokopásmové technologie CDMA, provozovaných společností MobilKom, a.s. Místním šetřením bylo zjištěno, že se jedná o neodolnost přijímacích zařízení k silnému signálu vysílače CDMA společnosti MobilKom. Město Fulnek vyvolalo jednání se společností MobilKom a následně došlo k vypnutí vysílače CDMA. K opětovnému spuštění tohoto vysílače by mělo dojít až po technických úpravách, případně po změně jeho umístění.

ČTÚ dále zahájil cenovou kontrolu o cenách u společnosti Česká pošta, s. p., zaměřenou na ověřování správnosti podkladů předložených ČTÚ pro stanovení cen listovních zásilek do zahraničí platných pro rok 2008, zejména na ověřování nákladů.

Tématem měsíce je výzkum „Česká pošta 2007“, který pro ČTÚ zpracovala společnosti GfK. Výzkum se zabýval znalostmi uživatelů o rozsahu služeb České pošty a jejich využívání, včetně jejich hodnocení. Výzkum byl proveden na reprezentativním vzorku 5 000 respondentů – fyzických osob a 3 017 respondentů – firem. Získané informace související s dohledem jsou velmi cenné, neboť doplňují poznatky, které ČTÚ získává v rámci samotného dohledu. K výzkumu vydává ČTÚ vlastní tiskovou zprávu.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pátek 9. listopadu 2007

Další články od Český telekomunikační úřad

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Nabídka zaměstnání