logo

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc říjen 2007

Český telekomunikační úřad vydal 8. listopadu 2007 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc říjen. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Na konferenci Milníky digitální televize, která se uskutečnila v rámci mezinárodního veletrhu INVEX-DIGITEX, oznámil předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák, zahájení prací na novém Technickém plánu přechodu (TPP). ČTÚ na nové verzi spolupracuje se všemi digitalizací dotčenými subjekty. Předpokládá se, že ČTÚ dopracuje návrh nového plánu a v prosinci letošního roku jej rozešle do vnějšího připomínkového řízení.

V průběhu října ČTÚ dokončil měření pokrytí zemského digitálního televizního vysílání (DVB-T) z vysílače Ústí nad Labem – Buková Hora. Výsledky budou zpracovány v příštím měsíci.

Na základě stížností více než 100 občanů na rušení TV příjmu ve Fulneku zkontroloval ČTÚ základnové stanice širokopásmové technologie CDMA, provozovaných společností MobilKom, a.s. Místním šetřením bylo zjištěno, že se jedná o neodolnost přijímacích zařízení k silnému signálu vysílače CDMA společnosti MobilKom. Město Fulnek vyvolalo jednání se společností MobilKom a následně došlo k vypnutí vysílače CDMA. K opětovnému spuštění tohoto vysílače by mělo dojít až po technických úpravách, případně po změně jeho umístění.

ČTÚ dále zahájil cenovou kontrolu o cenách u společnosti Česká pošta, s. p., zaměřenou na ověřování správnosti podkladů předložených ČTÚ pro stanovení cen listovních zásilek do zahraničí platných pro rok 2008, zejména na ověřování nákladů.

Tématem měsíce je výzkum „Česká pošta 2007“, který pro ČTÚ zpracovala společnosti GfK. Výzkum se zabýval znalostmi uživatelů o rozsahu služeb České pošty a jejich využívání, včetně jejich hodnocení. Výzkum byl proveden na reprezentativním vzorku 5 000 respondentů – fyzických osob a 3 017 respondentů – firem. Získané informace související s dohledem jsou velmi cenné, neboť doplňují poznatky, které ČTÚ získává v rámci samotného dohledu. K výzkumu vydává ČTÚ vlastní tiskovou zprávu.

Článek ze dne 9. listopadu 2007 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Nabídka zaměstnání