logo

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc říjen 2007

Český telekomunikační úřad vydal 8. listopadu 2007 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc říjen. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Na konferenci Milníky digitální televize, která se uskutečnila v rámci mezinárodního veletrhu INVEX-DIGITEX, oznámil předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák, zahájení prací na novém Technickém plánu přechodu (TPP). ČTÚ na nové verzi spolupracuje se všemi digitalizací dotčenými subjekty. Předpokládá se, že ČTÚ dopracuje návrh nového plánu a v prosinci letošního roku jej rozešle do vnějšího připomínkového řízení.

V průběhu října ČTÚ dokončil měření pokrytí zemského digitálního televizního vysílání (DVB-T) z vysílače Ústí nad Labem – Buková Hora. Výsledky budou zpracovány v příštím měsíci.

Na základě stížností více než 100 občanů na rušení TV příjmu ve Fulneku zkontroloval ČTÚ základnové stanice širokopásmové technologie CDMA, provozovaných společností MobilKom, a.s. Místním šetřením bylo zjištěno, že se jedná o neodolnost přijímacích zařízení k silnému signálu vysílače CDMA společnosti MobilKom. Město Fulnek vyvolalo jednání se společností MobilKom a následně došlo k vypnutí vysílače CDMA. K opětovnému spuštění tohoto vysílače by mělo dojít až po technických úpravách, případně po změně jeho umístění.

ČTÚ dále zahájil cenovou kontrolu o cenách u společnosti Česká pošta, s. p., zaměřenou na ověřování správnosti podkladů předložených ČTÚ pro stanovení cen listovních zásilek do zahraničí platných pro rok 2008, zejména na ověřování nákladů.

Tématem měsíce je výzkum „Česká pošta 2007“, který pro ČTÚ zpracovala společnosti GfK. Výzkum se zabýval znalostmi uživatelů o rozsahu služeb České pošty a jejich využívání, včetně jejich hodnocení. Výzkum byl proveden na reprezentativním vzorku 5 000 respondentů – fyzických osob a 3 017 respondentů – firem. Získané informace související s dohledem jsou velmi cenné, neboť doplňují poznatky, které ČTÚ získává v rámci samotného dohledu. K výzkumu vydává ČTÚ vlastní tiskovou zprávu.

Článek ze dne 9. listopadu 2007 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Nabídka zaměstnání