logo Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vydal 10. listopadu 2009 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc říjen 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Dne 31. října 2009 došlo k ukončení analogového vysílání z vysílače Praha - Cukrák, který pokrývá část Prahy a Středočeského kraje. V Praze byl tímto dokončen přechod zemského analogového televizního vysílání na digitální vysílání.

Evropská unie

Dne 26. října byly v Bruselu přijaty Radou EU dva ze tří legislativních návrhů, tvořící tzv. telekomunikační balíček. Vznikl nový evropský úřad BEREC (Body of European Regulators of Electronic Communications), který bude usilovat o sjednocení regulace telekomunikací v rámci EU, a dále byla přijata tzv. směrnice o právech uživatelů v odvětví elektronických komunikací.

Analýzy relevantních trhů

V průběhu měsíce října ČTÚ vydal tři analýzy relevantních trhů formou opatření obecné povahy :

V návaznosti na nabytí účinnosti těchto opatření zahájil ČTÚ s dotčenými podniky správní řízení, jejichž výsledkem bude stanovení podniků s významnou tržní silou a uložení jim příslušných povinností v rozsahu, který bude vycházet ze zjištěného stavu trhu.

Kontrolní činnost

V návaznosti na provedené šetření ve věci obtěžujících volání s komerčním sdělením bylo dne 30. října 2009 vydáno ve správním řízení rozhodnutí o uložení pokuty společnosti Telefónica O2. Rozhodnutí nenabylo právní moci.

Změna podmínek pro využití GSM pásma

Dne 20. října 2009 byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny dva nové dokumenty, které umožňují telefonům 3G používat kmitočtové pásmo GSM. Jedná se o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/214/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství a o Rozhodnutí Komise 2009/766/ES ze dne 16. října 2009 o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství. Nová opatření EU posílí hospodářskou soutěž na evropském trhu s telekomunikačními službami a operátorům usnadní poskytovat po celé Evropě vedle dnešních služeb GSM i rychlejší služby, jako je např. mobilní internet. Podpoří rovněž zavedení bezdrátových širokopásmových služeb, jež jsou jednou z hnacích sil hospodářského oživení.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne středa 11. listopadu 2009

Další články od Český telekomunikační úřad

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Nabídka zaměstnání