logo

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Český telekomunikační úřad vydal Měsíční monitorovací zprávu za měsíc září 2008. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Ve dnech 25. a 26. září 2008 uspořádal Český telekomunikační úřad v Top hotelu Praha workshop s mezinárodní účastí, zaměřený na problematiku procesu přechodu na digitální vysílání a digitální dividendy. U příležitosti této akce ČTÚ rovněž zveřejnil první zprávu o průběhu přechodu na digitální vysílání zpracovanou v souladu s § 10 nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu.

Tématem měsíce zářijové měsíční monitorovací zprávy je Digitální dividenda

ČTÚ uveřejnil dne 8. srpna 2008 úvodní diskusní materiál k problematice digitální dividendy, kterým se obrátil na všechny současné i budoucí uživatele rádiového spektra. Cílem tohoto materiálu bylo zahájit co nejširší veřejnou diskusi a umožnit tak všem uživatelům spolurozhodovat o budoucím způsobu využívání rádiového spektra. ČTÚ tím vytvořil pro uživatele první příležitost spolurozhodovat o tom jak získat z využívání rádiového spektra větší přínos pro další rozvoj celé společnosti.

Účastnické spory – spory o finanční plnění a námitky proti vyřízení reklamace

V průběhu září ČTÚ zahájil 6 375 správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona o elektronických komunikacích. Bylo vydáno 7 493 rozhodnutí ve věci, z toho 7 462 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

Evropská unie

Dne 2. září 2008 projednávali poslanci Evropského parlamentu zprávy týkající se revize regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací. Evropský parlament hlasoval o "telekomunikačním balíčku" v prvním čtení dne 24. září 2008. Evropský parlament tyto dokumenty s pozměňovacími návrhy v prvním čtení přijal. Schválené pozměňovací návrhy se v řadě témat (zřízení evropského regulátora,digitální dividenda, rozšířené právo veta) podstatně odchylují od původního návrhu Komise. Následovat bude projednávání návrhu v Radě ministrů telekomunikací. Pro přijetí "balíčku" je třeba souhlasné stanovisko Evropského parlamentu a Rady ministrů.

Dne 23. září 2008 zveřejnila Evropská komise návrh snížit od 1. července 2009 ceny roamingových textových zpráv o 60 %. Komise chce rovněž zlepšit transparentnost používání internetu a stahování dat z mobilního telefonu při pobytu v zahraničí. Návrhy nyní předloží Evropská komise Evropskému parlamentu a Radě ke schválení, aby mohly být uzákoněny.

Digitalizace RTV

V souvislosti s nezbytnými technickými úpravami pro přípravu vysílacích anténních systémů na digitální vysílání dle nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu (dále jen "TPP") přistoupila společnost České Radiokomunikace k dočasným změnám na vysílači Praha – město. Dne 11. září 2008 došlo k přepojení analogového vysílání do provizorního anténního systému a 13. září 2008 došlo k přemístění vysílání DVB-T na 25. kanále (Mux A) na vysílač Praha - Strahov. Vzhledem k tomu, že při nízké hodnotě maximálního vyzářeného výkonu (ERP max. 5 kW) a současné změně polarizace vysílacích antén z polarizace horizontální na vertikální došlo v některých částech Prahy k degradaci stávajícího příjmu digitálního vysílání, byl dne 16. září 2008 instalován na vysílač Praha – město pro digitální vysílání dodatečný anténní systém s horizontální polarizací. Na tomto místě je třeba upozornit, že nový anténní systém pro DVB-T vysílání ze stanoviště Praha - město bude využívat výhradně vertikální polarizaci. Vysílač Praha na stanovišti Cukrák bude realizován s polarizací horizontální. Stejná kombinace bude následně využita i v Brně, kde anténní systémy na stanovišti Brno - Hády budou v polarizaci horizontální a na stanovišti Brno - město (Barvičova) budou s polarizací vertikální. Toto uspořádání by mělo v hustě obydlené městské zástavbě pokryté signálem z vysílače umístěného uvnitř této zástavby zlepšit možnosti příjmu na vertikální pokojové prutové antény v režimu "indoor portable".

Nadále bude zachován provoz DVB-T vysílačů Ústí nad Labem 58, Brno - město 40, Brno - Hády 40 a Ostrava - Slezská Ostrava 39 v rámci vysílací sítě 2. V této síti dojde dne 31. října 2008 ke změně programové náplně (přesun programů České televize do vysílací sítě 1).

Programová nabídka v jednotlivých vysílacích sítích 2 až 4 bude řešena v návaznosti na uzavřené smluvní vztahy mezi operátory vysílacích sítí a provozovateli televizního vysílání (poskytovateli programů).

Správa rádiového spektra

Dne 30. září 2008 Rada ČTÚ projednala a schválila vydání aktualizace opatření obecné povahy – části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/09.2008-10 pro kmitočtové pásmo 1700 – 1900 MHz. Důvodem aktualizace byla zejména potřeba implementace Rozhodnutí Evropské komise č. 2008/294/ES, o harmonizovaných podmínkách využívání spektra pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) ve Společenství. Opatření nabývá účinnosti dnem 3. října 2008.

Další články k tématům - digitální dividenda - roaming SMS - DVB-T - Cukrák - Strahov - indoor portable

Článek ze dne 10. října 2008 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Nabídka zaměstnání