logo Český telekomunikační úřad

Mobilní trh očima spotřebitelů

Český telekomunikační úřad realizoval průzkum a návaznou studii preferencí a spokojenosti spotřebitelů s využíváním mobilních telekomunikačních služeb na maloobchodním trhu v České republice v sektoru domácností. Průzkum proběhl v červenci 2023 a zúčastnilo se jej 1500 respondentů.

Výstupy z výzkumu Úřad využije pro hodnocení mobilního trhu jako celku, poslouží jako podkladová informace pro regulační činnosti Úřadu v oblasti rozvoje trhu či ochrany spotřebitele.

"Spotřebitelé ze segmentu domácností volí častěji i nabídku služeb virtuálních operátorů. V tomto kontextu hodnotíme pozitivně zlepšující se podmínky na velkoobchodním trhu, kdy se na základě závazků z aukce 5G daří v poslední době dosahovat atraktivnějších cen a dalších podmínek pro alternativní poskytovatele služeb," říká Marek Ebert, předseda Rady ČTÚ.

Svého hlavního poskytovatele by doporučilo až 75 % respondentů. Své měsíční náklady na provoz soukromého mobilu (soukromé SIM karty) hodnotí vzhledem ke kvalitě služeb 45 % respondentů jako přijatelné, 20 % jako výhodné a 16 % jako velmi výhodné.

Pokud jde o průměrnou útratu, 39 % respondentů vynakládá na měsíční provoz svého soukromého mobilu (soukromé SIM karty) 200 až 499 Kč, druhá nejpočetnější skupina (21 % respondentů) vynakládá 500 až 799 Kč.

Až 69 % respondentů uvedlo, že využívají služby svého hlavního poskytovatele mobilních služeb 5 let nebo více, přičemž neexistuje zásadní rozdíl mezi respondenty využívajícími tarif a předplacenou kartu.

Celkově poměr mezi cenou a kvalitou služby hodnotí spíše pozitivně až 81 % respondentů.

Podíl využívání virtuálních operátorů dosáhl u respondentů téměř 11 %.

Další zajímavá zjištění průzkumu

Další články k tématům - mobilní data - operátor - průzkum - SIM - SMS - spotřebitel - Marek Ebert

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 23. listopadu 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu