logo

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Dne 13. listopadu 2008 se v sídle ČTÚ uskutečnila další schůzka zástupců provozovatelů vysílání, operátorů vysílacích sítí a pracovníků Českého telekomunikačního úřadu, na které byla projednávána aktuální problematika přechodu na digitální televizní vysílání.

Hlavním bodem jednání, které řídil předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák, bylo vyhodnocení změn provedených k 31. říjnu tohoto roku, kdy došlo k přechodu programů České televize z vysílací sítě 2 do vysílací sítě 1 (Praha, Brno, Ostrava, Domažlice, Ústí nad Labem), ukončení analogového televizního vysílání programu ČT2 z některých vysílačů (Ústí nad Labem, Praha - město, Cheb, Plzeň) a v neposlední řadě i rozšíření vysílací sítě 2 v lokalitách (Praha, Plzeň, Chomutov).

V průběhu jednání bylo konstatováno, že z dosavadních výsledků lze přechod hodnotit jako úspěšný, protože nedošlo k žádným zásadním výpadkům v možnosti příjmu televizního vysílání jednotlivých programu, ačkoliv zejména v prvních dnech bylo nutno řešit některé technické problémy, které byly příčinou některých nedostatků (nepřítomnost EPG apod.).

Provedený přechod současně potvrdil, že veřejnost má obecně velmi dobré povědomí o problematice digitalizace televizního vysílání, ale informační kampaň je nutno více směřovat k řešení konkrétních problémů, resp. návodům jak odstranit některé technické problémy, se kterými se jednotlivé domácnosti v průběhu procesu mohou setkat. Pozornost je nutno také věnovat problematice úpravy společných televizních antén, včetně výkladu zákona o elektronických komunikacích ve smyslu plnění povinností, které tento zákon ukládá majitelům domů a bytů. S ohledem na skutečnost, že dosud nebylo zřízeno centrální pracoviště, je možno případné potíže s příjmem digitálního vysílání nahlásit na Ohlašovnu poruch digitálního vysílání, kterou na svých internetových stránkách zřídila České televize.

Operátoři jednotlivých vysílacích sítí na závěr potvrdili, že jsou do konce roku připraveni uvést do provozu zbývající digitální vysílače v termínech, které deklarovali již dříve.

Na toto jednání navázalo další zasedání Technické skupiny zřízené v rámci Národní koordinační skupiny, které se zabývalo v návaznosti na výše uvedenou problematiku otázkami spojenými s technickým řešením potřebných úprav společných televizních antén i individuálních přijímacích zařízení. Za tímto účelem bude v nejbližší době aktualizováno a doplněno již dříve vydané doporučení Technické skupiny NKS k úpravě společných antén.

Technická skupina též pokračovala v přípravě dokumentu, který shrnuje minimální technické požadavky na přijímací zařízení pro DVB-T vysílání (D-Book).

Po zapracování navrhovaných úprav budou uvedené dokumenty Technické skupiny poskytnuty Národní koordinační skupině k dalšímu využití.

Jedním ze závěrů jednání obou skupin na ČTÚ je také návrh pro NKS k brzkému společnému jednání s týmem NKS, připravujícím informační kampaň k procesu přechodu. Na takovém jednání by bylo možno operativně předat a diskutovat zkušenosti a náměty, vyplývající z dosavadního vyhodnocení digitalizace televizního vysílání.

Článek ze dne 19. listopadu 2008 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Nabídka zaměstnání