logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ vyhodnotil stížnosti na nekvalitní TV signál

Český telekomunikačmí úřad na společném workshopu se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Senátu ČR a dalšími zainteresovanými subjekty představil vyhodnocení stížností diváků na příjmem digitální terestrické televize.

ČTÚ v pátek 14. 4. 2023 na svém workshopu představil vyhodnocení stížností s důrazem na roky 2021 a 2022, postupy při jejich řešení a související problematiku. V rámci diskuse byly zodpovězeny četné dotazy.

"V případech, kdy se prokáže nekvalitní televizní signál, jsme připraveni s provozovateli televizních sítí nadále spolupracovat, jednat, a průběžně vyřizujeme jejich požadavky na doplnění kmitočtů pro dokrytí a zlepšení pokrytí některých lokalit," říká Marek Ebert, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Za roky 2021 a 2022 Úřad šetřil a uzavřel 2361 stížností na příjem DVB-T2. Nejčastější příčinou byla závada na straně diváka - 1421 případů. V případě tohoto zjištění doporučujeme divákům vhodný způsob odstranění závady.

Dále pak v 241 případech bylo zjištěno a potvrzeno rušení příjmu televize jiným elektronickým zařízením - ve 232 případech šlo o nově spuštěnou základnovou stanici mobilní sítě. V takovém případě buď je možno provést odrušení techniky ČTÚ na náklady operátora přímo na místě, nebo je povinen dodatečná opatření na své náklady provést příslušný mobilní operátor.

ČTÚ se snaží optimalizovat nutné procesy tak, aby všechna rušení byla odstraněna co nejdříve, nejpozději v řádu jednotek dnů.

V 581 případech se ani nekvalitní příjem, ani rušení neprokázaly (mezi důvody může patřit např. odlišné počasí v době hlášení závady a měření) a pouze v 113 případech byl potvrzen nekvalitní televizní signál.

Každou stížnost Český telekomunikační úřad řeší měřením přímo u diváka, s výjimkou těch, kde je prakticky jisté, že jde o rušení základnovou stanicí operátora - tyto stížnosti jsou v zájmu urychlení ihned předávány mobilnímu operátorovi k řešení.

Vyhodnocení stížností bude detailně představeno v dubnové monitorovací zprávě.

Další články k tématům - DVB-T2 - operátor - rušení - signál - stížnosti - televize - workshop - Marek Ebert

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pondělí 17. dubna 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nabídka zaměstnání