logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ vyhodnotil stížnosti na nekvalitní TV signál

Český telekomunikačmí úřad na společném workshopu se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Senátu ČR a dalšími zainteresovanými subjekty představil vyhodnocení stížností diváků na příjmem digitální terestrické televize.

ČTÚ v pátek 14. 4. 2023 na svém workshopu představil vyhodnocení stížností s důrazem na roky 2021 a 2022, postupy při jejich řešení a související problematiku. V rámci diskuse byly zodpovězeny četné dotazy.

"V případech, kdy se prokáže nekvalitní televizní signál, jsme připraveni s provozovateli televizních sítí nadále spolupracovat, jednat, a průběžně vyřizujeme jejich požadavky na doplnění kmitočtů pro dokrytí a zlepšení pokrytí některých lokalit," říká Marek Ebert, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Za roky 2021 a 2022 Úřad šetřil a uzavřel 2361 stížností na příjem DVB-T2. Nejčastější příčinou byla závada na straně diváka - 1421 případů. V případě tohoto zjištění doporučujeme divákům vhodný způsob odstranění závady.

Dále pak v 241 případech bylo zjištěno a potvrzeno rušení příjmu televize jiným elektronickým zařízením - ve 232 případech šlo o nově spuštěnou základnovou stanici mobilní sítě. V takovém případě buď je možno provést odrušení techniky ČTÚ na náklady operátora přímo na místě, nebo je povinen dodatečná opatření na své náklady provést příslušný mobilní operátor.

ČTÚ se snaží optimalizovat nutné procesy tak, aby všechna rušení byla odstraněna co nejdříve, nejpozději v řádu jednotek dnů.

V 581 případech se ani nekvalitní příjem, ani rušení neprokázaly (mezi důvody může patřit např. odlišné počasí v době hlášení závady a měření) a pouze v 113 případech byl potvrzen nekvalitní televizní signál.

Každou stížnost Český telekomunikační úřad řeší měřením přímo u diváka, s výjimkou těch, kde je prakticky jisté, že jde o rušení základnovou stanicí operátora - tyto stížnosti jsou v zájmu urychlení ihned předávány mobilnímu operátorovi k řešení.

Vyhodnocení stížností bude detailně představeno v dubnové monitorovací zprávě.

Další články k tématům - DVB-T2 - operátor - rušení - signál - stížnosti - televize - workshop - Marek Ebert

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pondělí 17. dubna 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu