logo Český telekomunikační úřad

Co je a není neomezený tarif

Odpovídá objem fakticky poskytovaných služeb marketingově označených obchodních nabídek neomezených tarifů nebo jsou zákazníci vystaveni klamavé obchodní praktice? ČTÚ se ve své kontrolní činnosti zaměřil na datové, hlasové a SMS služby operátorů.

Pokud jde o hlasové a SMS služby, ČTÚ nebude napříště akceptovat marketingové označení neomezené v případě tarifů, které jsou jakýmkoliv způsobem objemově limitovány, a to ani navzdory skutečnosti, že operátoři toto omezení avizují ve svých smluvních podmínkách.

Uvedený přístup je dle ČTÚ nezbytný k zamezení takových nabídek, kdy pod označením lákajícím na užívání prakticky nijak nelimitovaných služeb je skryta nabídka služeb o objemu tak nízkém, že jej lze běžně dosáhnout či překročit již při běžném využití těchto služeb ze strany spotřebitelů.

Nabídka možnosti neomezeného využití hlasových a SMS služeb by tedy dle ČTÚ neměla být spojena s žádnou limitací objemu takto prezentovaných služeb a případná omezení neomezených služeb mohou být uplatněna pouze ve výjimečném případě ohrožení či narušení bezpečnosti a integrity služeb.

Pokud jde o nabídku neomezených datových služeb, zde se ČTÚ při posuzování nabídek jednotlivých operátorů zaměřuje mimo jiné i na odhalení další praktiky, která ve svém důsledku může znemožnit uživatelům využívat těchto služeb skutečně neomezeně, kdy operátoři sice opravdu nabízí na první pohled nijak nelimitovaný objem dat, nicméně při využití této služby je rychlost připojení tak nízká, že znemožňuje uživatelům plnohodnotné využití služeb internetu.

Např. pokud by u datových služeb byl nabízen tarif s rychlostí 256 kb/s, což samozřejmě lze, tak by dle názoru Úřadu neměl být prezentován jako neomezené datování.

U tzv. neomezených datových tarifů by rychlost stahování neměla dle názoru ČTÚ být nižší než 2 Mb/s, nicméně nejedná se o závazně stanovenou hodnotu a Úřadem budou vždy posuzovány konkrétní okolnosti takto nabízené služby.

Další články k tématům - kontrola - marketing - neomezené tarify - operátor - SMS

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 30. listopadu 2021

Další články od Český telekomunikační úřad

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Nabídka zaměstnání