logo Český telekomunikační úřad

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Od 1. 7. 2022 teoreticky platí, že pokud účastník nedal výslovný souhlas s kontaktem za účelem marketingu ve veřejném účastnickém seznamu splňujícím zákonné požadavky, je takový kontakt zakázán. Současně platí, že kdo si nepřeje být od uvedeného data kontaktován s obchodními nabídkami, nemusí učinit žádné aktivní kroky.

Úřad si je vědom toho, že většina účastníků nedrží v paměti, kdy a k čemu v minulosti udělili souhlas (např. již při samotném uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací), a nemusí si tak být vždy jisti, jakým způsobem bude s jejich souhlasem nakládáno po datu 1. 7. 2022 - telemarketing podle nových pravidel.

Účastníci si mohou sami ve veřejném seznamu ověřit, zda zde nejsou uvedeny jejich identifikační údaje, společně s výslovně vyjádřeným souhlasem s marketingovými kontakty. Pro ověření této skutečnosti se rovněž mohou obrátit na svého poskytovatele služeb.

Již vyjádřený souhlas lze prostřednictvím daného poskytovatele služeb kdykoliv odvolat, případně lze taktéž upravit rozsah osobních a identifikačních údajů uvedených v daném seznamu.

Přestože zákon o elektronických komunikacích výslovně nespecifikuje formu takového odvolání, doporučuje Úřad účastníkům, aby preferovali písemnou formu tohoto úkonu a vždy volili prokazatelný způsob jeho doručení pro případné pozdější spory ohledně jeho účinnosti, např. doporučeným dopisem s dodejkou nebo poštovní datovou zprávou.

Nejste si jisti, jak odvolání souhlasu sepsat?

Předmětný dokument by měl obsahovat identifikaci konkrétního poskytovatele služeb, jméno a příjmení či název účastníka, adresu trvalého pobytu, telefonní číslo, k němuž se tento úkon vztahuje a jasně formulovaný a srozumitelný požadavek, tedy odvolání souhlasu s marketingovými kontakty ve veřejném účastnickém seznamu, datum a podpis.

Nová pravidla pro marketingová volání

Na základě novely zákona o elektronických komunikacích (zákon č. 374/2021 Sb. s účinností od 1. 1. 2022) ČTÚ ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a Ministerstvem průmyslu a obchodu připravili k nové právní úpravě pro marketingová volání společné Výkladové stanovisko s odpověďmi na nejčastější otázky.

Dle přechodných ustanovení této novely (čl. II body 15 a 16) nastupuje změna těchto pravidel až od 1. 7. 2022.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 6. října 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Nabídka zaměstnání