logo

Pokuta 300 000 Kč od ČTÚ pro České Radiokomunikace

Pokuta je za to, že Radiokomunikace neoznámily Úřadu změnu polarizace vysílací antény pro šíření televizního signálu na 25. kanálu z pražského Strahova.

Podle ČTÚ se společnost České Radiokomunikace dopustila správního deliktu podle § 118 odst. 1 písm. n) zákona o elektronických komunikacích tím, že neprodleně Českému telekomunikačnímu úřadu neoznámila skutečnost, že vysílání televizního signálu na 25. kanálu ze stanoviště Praha - Strahov dne 13.9. 2008 bude provozováno s vysílací anténou s vertikální polarizací, přestože v individuálním oprávnění k využívání kmitočtu je uvedena polarizace antény horizontální, a tím porušila § 18 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích.

Pokutu Český telekomunikační úřad uložil v první čtvrtině zákonem stanoveného rozpětí a při stanovení její výše přihlédl :

Proti rozhodnutí ČTÚ se mohou České radiokomunikace a.s. odvolat v zákonem stanovené lhůtě.

Další články k tématům - Radiokomunikace - pokuta - ČTÚ - tv signál - polarizace - Strahov

Článek ze dne 5. listopadu 2008 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

Udělení poštovní licence na období 2009 až 2012

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK

Pokuta 300 000 Kč od ČTÚ pro České Radiokomunikace

Etická pravidla marketingu našich operátorů

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Digitalizace a digitální dividenda

Vyhodnocení druhého kola projektu MOSEK

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2008

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby

ČTÚ a Telekomunikační úřad Slovenské republiky si vyměnili zkušenosti v měření DVB-T

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2008

13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

ČTÚ schválil vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Technický plán přechodu schválila vláda

Český telekomunikační úřad udělil oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 111

Zpráva o plnění povinností České pošty

Zájemci na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc březen 2008

Předseda Rady ČTÚ jednal se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PSP

VÝZVA k předložení nabídky Monitoring služeb elektronických komunikací 2008

Český telekomunikační úřad udělil dočasné oprávnění pro multiplex A v Hradci Králové

Stanovisko ČTÚ k informacím o ceně za přenesení mobilního telefonního čísla, uvedeným v analýze Evropské komise

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad šetří rušení televizního příjmu zařízením společnosti MobilKom

Jednání APVTS s Radou ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc leden 2008

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec

ČTÚ dokončil vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2004

Nabídka zaměstnání