logo Český telekomunikační úřad

Rizika prémiových služeb

ČTÚ se nezřídka setkává se stížnostmi na služby, které jsou hrazeny prostřednictvím SMS zpráv s vyšším zpoplatněním - tzv. prémiových SMS zpráv. Úřad nabízí několik rad a nástrojů, jak se bránit nežádoucí aktivaci a jak reklamovat jejich nevyhovující poskytování.

Jde o široké spektrum služeb - např. o prodej dopravních jízdenek, placení parkovacích poplatků, či třeba poskytnutí jednorázového hesla pro potřeby přihlašování. Dále jde o různé obsahové služby, jako např. informace o počasí, aktuální zpravodajství, návody a doporučení, obsah jen pro dospělé apod., které jsou prostřednictvím SMS zpráv s vyšším zpoplatněním také přímo poskytovány.

Kvůli způsobu své úhrady (skrze prémiové SMS zprávy) se tyto služby obecně označují jako prémiové služby. Někdy bohužel nesprávně jako prémiové SMS služby, což stírá rozdíl mezi samotnou (prémiovou) službou a způsobem její úhrady (skrze prémiové SMS zprávy) a může vést až k chybnému postupu toho, kdo není s prémiovou službou spokojen a chce ji reklamovat.

Zásadní rozdíl je v tom, že přenos prémiových SMS zpráv, sloužících jako platební nástroj, je službou elektronických komunikací, zatímco samotná prémiová služba (např. dopravní jízdenka či určitý obsah) službou elektronických komunikací není.

V případě reklamace prémiové služby je proto nutné se obrátit na jejího poskytovatele. Tím zpravidla není operátor, který je na základě dohod s jinými podnikateli pouze zprostředkovatelem možnosti hradit prémiové služby (prostřednictvím prémiových SMS zpráv), a případně je i skrze prémiové SMS zprávy také objednávat či přenášet obsah, poskytovaný v rámci těchto služeb.

PŘENOS PRÉMIOVÝCH SMS ZPRÁV, SLOUŽÍCÍCH JAKO PLATEBNÍ NÁSTROJ, JE SLUŽBOU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ, ZATÍMCO SAMOTNÁ PRÉMIOVÁ SLUŽBA (NAPŘ. DOPRAVNÍ JÍZDENKA NEBO URČITÝ OBSAH) SLUŽBOU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NENÍ.

Pro získání více informací týkajících se poskytovatelů prémiových služeb lze využít webových stránek PlatMobilem.cz - Informační portál o službách Premium SMS, Audiotex a platební brána m-platba, které jsou provozovány Asociací poskytovatelů mobilních sítí.

Zde lze zadáním telefonního čísla získat kontakt na poskytovatele příslušné prémiové služby, zjistit jeho identitu, využít rad pro bezpečné využívání prémiových služeb a reklamaci takových služeb.

K usnadnění reklamačního procesu slouží zákazníkům zde zveřejněný formulář pro uplatnění reklamace prémiových služeb,včetně potřebného návodu, jak v takovém případě postupovat.

Významný rozdíl je také v dalším postupu v případě neúspěšné reklamace prémiové služby. Vzhledem k tomu, že se nejedná o reklamaci služeb elektronických komunikací ve smyslu zákona o elektronických komunikacích, nelze v případě neúspěchu v reklamačním řízení uplatnit proti tomuto výsledku námitku k ČTÚ, neboť ten není oprávněn posuzovat spor ohledně skutečnosti, zda byla daná služba aktivována či nikoliv, zda byla poskytnuta v dostatečné kvalitě apod.

Vzhledem ke svým zákonným kompetencím může ČTÚ posuzovat pouze skutečnost, zda byla prémiová SMS zpráva hradící či přímo doručující prémiovou službu skutečně zaslána či nikoliv.

Tedy zda byla tato služba elektronických komunikací řádně poskytnuta a její naúčtování je tedy důvodné. V případě zamítnutí uplatněné reklamace prémiové služby se lze obrátit s žalobou na obecný soud.

Aby se zákazníci vyvarovali možné nechtěné aktivace prémiových služeb, lze požádat operátora o blokaci prémiových SMS zpráv. To pak ale dopadá na všechny prémiové služby.

Nelze si tedy zvolit kupříkladu určitý druh prémiových služeb, jejichž hrazení a mnohdy i objednání (skrze prémiové SMS zprávy) si zákazník přeje ponechat.

Další články k tématům - operátor - prémiové služby - reklamace - zákazník

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pátek 30. června 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Nabídka zaměstnání