logo

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Spotřebitelé poukazují na to, že podmínky ústně sjednané na kamenné pobočce s prodejci operátorů často neodpovídají následně skutečně poskytovaným službám a jejich ceně. ČTÚ se však setkal i se stížnostmi na hrubé, neslušné či jinak neprofesionální jednání těchto zaměstnanců.

V poslední době se často na ČTÚ obrací spotřebitelé, kteří se v souvislosti s návštěvou některé z kamenných poboček operátorů setkali s problematickým jednáním jejich zaměstnanců.

V případě smluv o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřených na kamenných pobočkách poskytovatelů je nutné připomenout, že na rozdíl od distančního uzavření smlouvy (pomocí internetu nebo přes telefon), nesvědčí spotřebitelům u takto sjednaných smluv lhůta 14 dnů pro odstoupení.

Pokud tedy spotřebitel až následně zjistí, že se skutečné parametry dodávané služby, včetně ceny, liší od toho, na čem se s prodejcem operátora na pobočce ústně dohodl, nelze bohužel práva na odstoupení využít.

To však neznamená, že spotřebitelé v takových případech nemají žádné prostředky ochrany, byť jejich uplatnění může být dle konkrétních okolností i poměrně komplikované.

Vzhledem ke skutečnosti, že jednání na pobočkách zpravidla nejsou nijak zaznamenávána, může v případě jednání mezi čtyřma očima vzrůst riziko užití nekalé obchodní praktiky ze strany prodejce, byť ke sporům ohledně obsahu uzavírané smlouvy může dojít i bez nekalého úmyslu, vinou nedorozumění.

ČTÚ je v případě užití nekalých praktik kompetentní postihovat toto zakázané jednání ve veřejnoprávní rovině a v přestupkovém řízení. Dále je zmocněn i k tomu, aby v rovině soukromoprávní rozhodoval případné spory o to, jaké podmínky byly mezi zákazníkem a zástupcem operátora na pobočce sjednány, resp. o to, jaký je skutečný obsah smlouvy.

Je však třeba upozornit, že v případě obou typů řízení je vždy nutné důkazy spolehlivě prokázat skutkový stav.

V dané souvislosti proto ČTÚ spotřebitelům doporučuje jednání na pobočkách poskytovatelů nepodcenit a předem se na ně připravit, především si ujasnit, s jakým konkrétním požadavkem chtějí pobočku poskytovatele navštívit, pokud se jednání vyvine v obchodní nabídku, vždy pečlivě zvážit, zda nabízenou službu (či zařízení) skutečně využijí atd.

Právě s ohledem na často obtížně prokazatelný průběh ústního jednání ČTÚ doporučuje, je-li to v možnostech spotřebitelů, požádat o asistenci při jednání další osobu (rodinného příslušníka, přítele, spolubydlícího apod.), který by v případě vzniku sporu o obsah smlouvy, případě vzniku podezření na užití nekalé obchodní praktiky, mohl tvrzení spotřebitele dosvědčit.

Ve druhém zmíněném případě, pokud se spotřebitelé na kamenné pobočce poskytovatelů setkají s vulgárním, či neurvalým chováním prodejců, ČTÚ doporučuje obrátit se se stížností na jejich nadřízené a případně podat takovou stížnost přímo samotnému poskytovateli.

Další články k tématům - operátor - smlouva - spotřebitel - zaměstnanci

Článek ze dne 5. září 2020 - sobota

Další články od Český telekomunikační úřad

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Nabídka zaměstnání