logo Český telekomunikační úřad

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Průvodce pomůže poskytovatelům s porozuměním novým povinnostem a dá jim možnost seznámit se s výkladem nařízení P2B ze strany Českého telekomunikačního úřadu, který byl nově pověřen dozorovou rolí nad online platformami a internetovými vyhledávači. Dle průzkumu ČTÚ se nové povinnosti týkají asi 130 českých subjektů.

Dne 23. 3. 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, která do českého právního řádu implementovala nařízení EU 2019/1150 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb - zkráceně nařízení P2B.

Nařízení má za cíl posílit práva podnikatelských uživatelů, kteří nabízejí své výrobky a služby spotřebitelům prostřednictvím online zprostředkovatelských služeb.

V této souvislosti byla ČTÚ nově svěřena role dozorového orgánu nad dodržováním povinností ze strany online platforem a internetových vyhledávačů.

Právní úprava dopadá např. na internetová tržiště, cenové srovnávače, internetové vyhledávače či prodejní a rezervační platformy.

Nařízení se naopak neuplatní na zprostředkovatelské služby určené výlučně podnikatelům (B2B), online platební služby, reklamní nástroje a na platformy sloužící k bezprostřednímu prodeji zboží a služeb.

Mikro a malé podniky jsou od části povinností osvobozeny.

ČTÚ sdílí názor sektoru i odborné veřejnosti, že před zahájením aktivního vymáhání nových povinností je důležité se v první fázi zaměřit na edukaci dotčených subjektů.

Proto Úřad po vzoru některých jiných evropských regulátorů vypracoval praktického průvodce nařízením P2B, jehož účelem je pomoci poskytovatelům s porozuměním nových povinností a dát jim možnost seznámit se s nezávazným výkladem ze strany Úřadu.

Průvodce je dostupný online na internetových stránkách ČTÚ. Obsahuje přehled hlavních povinností poskytovatelů dle nařízení P2B, vysvětlení základních pojmů a vymezení dotčených subjektů, dále obsahuje komentář k vybraným ustanovením nařízení včetně názorných příkladů a odkazů na související předpisy a doporučení Evropské komise.

V preventivních aktivitách ve vztahu k P2B hodlá ČTÚ pokračovat i v budoucnu. V plánu je provedení překladu průvodce do anglického jazyka a uspořádání kulatého stolu se zástupci poskytovatelů pro získání zpětné vazby z praxe.

Ve druhé polovině roku chce Úřad formou ankety naopak oslovit podnikatelské uživatele online platforem a zjistit, jaké je jejich povědomí o nových pravidlech a jaké mají zkušenosti s jejich dodržováním ze strany poskytovatelů.

Další články k tématům - B2B - P2B - průvodce - spotřebitel - vyhledavače - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 1. června 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Nabídka zaměstnání