logo Český telekomunikační úřad

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Dne 18. 2. 2023 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 29/2023 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. Tímto byly aktualizovány podklady, které jsou pro spotřebitele důležité pro snazší orientaci ve smluvních závazcích.

Jak již název zmíněného nařízení vlády napovídá, spotřebitelům je povinně poskytován vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory. Může jim být taktéž poskytnuto vzorové poučení o právu na odstoupení od daných smluv.

Takto unifikované informace usnadňují spotřebitelům shromáždit veškeré požadované údaje, tak, aby bylo požadované ukončení smluvního vztahu pokud možno co nejkomfortnější.

Poskytovatelé služeb elektronických komunikací by měli tyto podklady zpřístupnit spotřebitelům v rámci poskytnutí předsmluvních informací dle zákona o elektronických komunikacích.

Spotřebitelé mohou odstoupit od smlouvy prostřednictvím předmětného formuláře, nicméně jeho vyplnění není nezbytnou podmínkou úspěšného ukončení smluvního vztahu. K tomu dojde i jakýmkoliv jiným prohlášením, které zákazník učiní a z nějž bude jasně patrné, čeho konkrétně se vůči podnikateli domáhá.

Využití vzorového formuláře je zcela dobrovolné a může být pro spotřebitele i zdrojem inspirace, jaké údaje podnikateli pro zdárné odstoupení od smlouvy sdělit.

Přehled legislativních změn

Dne 3. 2. 2023 bylo v částce 17 Sbírky zákonů uveřejněno nařízení vlády č. 29/2023 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

Toto nařízení vlády v oblasti ochrany spotřebitelských práv provádí na základě § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, když v rámci svých příloh stanoví příslušné vzorové poučení.

Současně se tímto nařízením zrušuje dosavadní nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

Nařízení vlády č. 29/2023 Sb. nabylo účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy dnem 18. 2. 2023.

Dne 15. 3. 2023 byl v částce 40 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 67/2023 Sb., o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online.

Tímto zákonem dochází k adaptaci právního řádu České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 ze dne 29. 4. 2021 o potírání šíření teroristického obsahu online. Současně jím dochází k určení orgánů, které budou zajišťovat naplnění požadavků daného nařízení.

Jedním z těchto orgánů je i ČTÚ, který získá nové kompetence spočívající především ve výkonu dohledu nad prováděním zvláštních opatření podle čl. 5 daného nařízení.

ČTÚ by tak zejména měl na základě podkladů od Policie ČR určovat, popř. odnímat status subjektu podnikajícího v oblasti hostingových služeb jako subjektu vystaveného teroristickému obsahu, určovat vhodná opatření k nápravě nežádoucího stavu a ukládat případné sankce za nedodržování některých povinností podle daného nařízení.

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy dnem 30. 3. 2023.

Další články k tématům - smlouva - spotřebitel - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pátek 24. března 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Nabídka zaměstnání