logo Český telekomunikační úřad

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

Přenesli jste si své telefonní číslo k novému operátorovi, a tomu předchozímu časem expirovalo oprávnění, na základě kterého jej původně získal? To mohlo mít nepříjemné dopady i na vás. ČTÚ má nově pravomoc řešit i takovéto situace a předcházet dopadům na koncové uživatele.

ČTÚ je nově zmocněn v určitých případech udělit z vlastního podnětu rozhodnutím práva k využívání telefonních čísel, resp. číselné řady. Jedná se o situaci, kdy je to nezbytné k zajištění poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací koncovým uživatelům na takových telefonních číslech, která byla přenesena do jiných sítí nebo k jiným poskytovatelům služeb a současně expirovalo oprávnění k jejich využívání.

To může být např. tehdy, kdy končí podnikání nějaký držitel oprávnění k využívání celé řady čísel, z nichž ale některá byla v mezičase přenesena k jinému poskytovateli, který na nich nadále poskytuje své služby svým koncovým uživatelům.

Do budoucna tak bude zajištěno, že nebude ani dočasně docházet k využívání čísel bez příslušného oprávnění.

Novelizovaná ustanovení zákona stanoví konkrétní podmínky pro takový postup. Jednou z takových podmínek je např. informační povinnost dosavadního držitele práv k předmětným číslům vůči jiným poskytovatelům, kteří na dotčených číslech poskytují své služby svým zákazníkům.

Tato změna posílí ochranu uživatelů služeb elektronických komunikací - poskytuje jim větší jistotu, že po přenosu jejich čísla k jinému poskytovateli bude jeho následné užívání probíhat bez nepříjemností, které doposud mohly v ojedinělých případech provázet výše uvedené situace.

Jde o změnu, kterou přinesla novela zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, účinná od 1. 1. 2022. V oblasti správy čísel přinesla určité změny i u čísel zvláštní ekonomické hodnoty - čísla symetrická nebo lehce zapamatovatelná, jež byla přidělována prostřednictvím mechanismů výběru nejlepší nabídky.

Další změnou pak je zjednodušení procesu převodu práv k využívání čísel mezi podnikateli: nově není nutný předchozí souhlas ČTÚ, a převod se provede na základě společné žádosti dosavadního a budoucího držitele práv.

Za takovou se přitom považují samostatně podané žádosti obou dotčených podnikatelů, pokud se týkají stejných telefonních čísel, resp. číselné řady.

Zákon opět stanoví konkrétní podmínky pro takový postup.

Další články k tématům - operátor - podnikání - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 25. ledna 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Nabídka zaměstnání