logo

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

Přenesli jste si své telefonní číslo k novému operátorovi, a tomu předchozímu časem expirovalo oprávnění, na základě kterého jej původně získal? To mohlo mít nepříjemné dopady i na vás. ČTÚ má nově pravomoc řešit i takovéto situace a předcházet dopadům na koncové uživatele.

ČTÚ je nově zmocněn v určitých případech udělit z vlastního podnětu rozhodnutím práva k využívání telefonních čísel, resp. číselné řady. Jedná se o situaci, kdy je to nezbytné k zajištění poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací koncovým uživatelům na takových telefonních číslech, která byla přenesena do jiných sítí nebo k jiným poskytovatelům služeb a současně expirovalo oprávnění k jejich využívání.

To může být např. tehdy, kdy končí podnikání nějaký držitel oprávnění k využívání celé řady čísel, z nichž ale některá byla v mezičase přenesena k jinému poskytovateli, který na nich nadále poskytuje své služby svým koncovým uživatelům.

Do budoucna tak bude zajištěno, že nebude ani dočasně docházet k využívání čísel bez příslušného oprávnění.

Novelizovaná ustanovení zákona stanoví konkrétní podmínky pro takový postup. Jednou z takových podmínek je např. informační povinnost dosavadního držitele práv k předmětným číslům vůči jiným poskytovatelům, kteří na dotčených číslech poskytují své služby svým zákazníkům.

Tato změna posílí ochranu uživatelů služeb elektronických komunikací - poskytuje jim větší jistotu, že po přenosu jejich čísla k jinému poskytovateli bude jeho následné užívání probíhat bez nepříjemností, které doposud mohly v ojedinělých případech provázet výše uvedené situace.

Jde o změnu, kterou přinesla novela zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, účinná od 1. 1. 2022. V oblasti správy čísel přinesla určité změny i u čísel zvláštní ekonomické hodnoty - čísla symetrická nebo lehce zapamatovatelná, jež byla přidělována prostřednictvím mechanismů výběru nejlepší nabídky.

Další změnou pak je zjednodušení procesu převodu práv k využívání čísel mezi podnikateli: nově není nutný předchozí souhlas ČTÚ, a převod se provede na základě společné žádosti dosavadního a budoucího držitele práv.

Za takovou se přitom považují samostatně podané žádosti obou dotčených podnikatelů, pokud se týkají stejných telefonních čísel, resp. číselné řady.

Zákon opět stanoví konkrétní podmínky pro takový postup.

Další články k tématům - operátor - podnikání - zákon

Článek ze dne 25. ledna 2022 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání