logo

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

ČTÚ připravuje srovnávací nástroj cen a kvality různých služeb elektronických komunikací a související vyhlášku, která stanoví rozsah, formu a způsob předávání informací ze strany operátorů, které jsou nezbytné pro zajištění jeho chodu.

Se zástupci sektoru pak ČTÚ naplánoval na 14. 10. 2020 workshop k představení tohoto nástroje a způsobu předávání informací, který však byl s ohledem na vyhlášený nouzový stav zrušen.

Workshop se uskutečnil v náhradním termínu 23. 11. 2020. Úřad obdržel řadu věcných podnětů, které vyhodnotil. Všechny připomínky obdržené k návrhu vyhlášky v mezirezortním připomínkovém řízení ČTÚ vypořádal a zašle všem dotčeným subjektům.

Srovnávací nástroj má sloužit spotřebitelům k získání prvotních informací, u kterých poskytovatelů elektronických komunikací mohou získat služby podle zadaných kritérií.

Pomocí srovnávacího nástroje bude možné vyhledat poskytovatele telefonní služby v pevném místě, mobilních telefonních služeb, mobilního internetu, připojení k internetu v pevném místě a také poskytovatele televizních služeb.

O spuštění srovnávače bude Úřad veřejnost informovat na začátku roku 2021.

Další články k tématům - internet - operátor - srovnávač - telefonie - televize

Článek ze dne 7. prosince 2020 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Nabídka zaměstnání