logo

Technický plán přechodu schválila vláda

Na svém pondělním jednání schválila vláda na základě návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Technický plán přechodu (TPP), který sestavil Český telekomunikační úřad.

Podle aktuální verze TPP bude analogové televizní vysílání v České republice vypnuto k 11.11. 2011 - s výjimkou regionů Zlínska a Jesenicka, kde bude analogové vysílání kvůli technickým problémům ukončeno až k 30.6. 2012. Přechod na digitální vysílání bude probíhat postupně po jednotlivých ucelených oblastech.

Technický plán přechodu nabude účinnosti poté, co bude publikován ve Sbírce zákonů, to by mělo být v polovině května. Poté začne běžet 90ti denní lhůta, v které budou mít provozovatelé televizního vysílání a operátoři digitálních sítí možnost, aby se k harmonogramu digitalizace přihlásili. Stávající komerční televize Nova a Prima by za to měly získat každá po jedné kompenzační licenci pro další celoplošně šířený celostátní program.

Jednotlivé televize se také budou muset domluvit s operátory multiplexů na podmínkách zařazení jejich programu do konkrétní sítě, především pak na ceně za šíření signálu. „Případné spory (např. o cenu) mezi operátory sítí a provozovateli vysílání bude řešit Český telekomunikační úřad“ uvedl předseda Rady ČTÚ, Pavel Dvořák.

Technický plán přechodu stanovuje lhůty, podmínky a způsob postupu během procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání v České republice. V dokumentu jsou obsaženy podmínky a postupy při ukončování analogového vysílání v jednotlivých oblastech republiky. Tomu samozřejmě předchází zahajování digitálního vysílání v dané oblasti a po určitou dobu souběžné analogové a digitální televizní vysílání. Nejde tedy jen o stanovení konečných termínů vypnutí analogového šíření, ale o celý souhrn provázaných termínů, podmínek a navazujících lhůt.

Přechod z dosavadního zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální je v současné době už odstartován. Digitální televizní vysílání je již možné sledovat v Praze, Brně, Ostravě a také na Domažlicku a Ústecku.

Přechod na digitální vysílání přinese divákům rozšíření programové nabídky a zlepšení technické kvality televizního přenosu obrazu spolu s podstatně širším využitím možností doplňkových datových služeb.

Článek ze dne 30. dubna 2008 - středa

Další články od Ceský telekomunikacní úrad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

Udělení poštovní licence na období 2009 až 2012

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK

Pokuta 300 000 Kč od ČTÚ pro České Radiokomunikace

Etická pravidla marketingu našich operátorů

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Digitalizace a digitální dividenda

Vyhodnocení druhého kola projektu MOSEK

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2008

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby

ČTÚ a Telekomunikační úřad Slovenské republiky si vyměnili zkušenosti v měření DVB-T

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2008

13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

ČTÚ schválil vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Technický plán přechodu schválila vláda

Český telekomunikační úřad udělil oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 111

Zpráva o plnění povinností České pošty

Zájemci na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc březen 2008

Předseda Rady ČTÚ jednal se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PSP

VÝZVA k předložení nabídky Monitoring služeb elektronických komunikací 2008

Český telekomunikační úřad udělil dočasné oprávnění pro multiplex A v Hradci Králové

Stanovisko ČTÚ k informacím o ceně za přenesení mobilního telefonního čísla, uvedeným v analýze Evropské komise

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad šetří rušení televizního příjmu zařízením společnosti MobilKom

Jednání APVTS s Radou ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc leden 2008

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec

ČTÚ dokončil vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2004

Nabídka zaměstnání